VENDIM 969

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR EMËRIMIN E EKSPERTËVE KONTABËL TË LIÇENSUAR, TË CILËT DO  TË KRYEJNË AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFTUARA DHE TË SHPENZUARA NGA SUBJEKTET ZGJEDHORE PËR FUSHATËN ZGJEDHORE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015, SI DHE PËR FONDET E PËRFITUARA DHE TË SHPENZUARA NGA PARTITË POLITIKE PËR VITIN KALENDARIK 2014

VENDIM 967

PËR CAKTIMIN E SASISË SË FONDIT PUBLIK QË DO T’U SHPËRNDAHET PARTIVE POLITIKE PJESMARRËSE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2015

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 966

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË BULETINIT PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES  VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 965

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 964

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 920, DATË 13.07.2015 “SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN BASHKIA POGRADEC, ZGJEDHJET VENDORE 2015

VENDIM 963

PËR HAPJEN E KUTIVE TË MATERIALEVE ZGJEDHORE TË DISA QENDRAVE TË VOTIMIT TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET  PËR  ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015, BASHKIA SARANDË

VENDIM 962

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË SHKODËR, QARKU SHKODER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 961

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË, QARKU TIRANE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 960

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË LEZHË, QARKU LEZHE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 959

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË DURRËS, QARKU DURRES PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 958

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISËVLORË, QARKU VLORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 957

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË KAMËZ, QARKU TIRANE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 956

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË LUSHNJE, QARKUFIERPËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 955

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË PEQIN, QARKU ELBASAN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 954

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË PËRMET, QARKU GJIROKASTER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 952

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.115, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 15.07.2015

VENDIM 951

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 115, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 15.07.2015

VENDIM 950

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË KELCYRE, QARKU GJIROKASTER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 949

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË MEMALIAJ, QARKU GJIROKASTER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 948

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË SELENICË, QARKU VLORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 947

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË FINIQ, QARKU VLORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 946

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË KORÇË, QARKU KORCE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 945

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË FIER, QARKU FIER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 944

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË DELVINË, QARKU VLORË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 943

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË HIMARË, QARKU VLORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 942

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 941

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË VAU I DEJËS, QARKU SHKODER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 940

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË PRRENJAS, QARKU ELBASAN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 939

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISËLIBRAZHD, QARKU ELBASAN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 938

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË GRAMSH, QARKU ELBASAN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 937

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË SHIJAK, QARKU DURRES PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 936

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.114, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 14.07.2015

VENDIM 935

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 114, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 14.07.2015

VENDIM 934

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË KURBIN, QARKU LEZHE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 933

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË ELBASAN, QARKU ELBASAN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 932

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË MIRDITË, QARKU LEZHE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 931

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË CËRRIK, QARKU ELBASAN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 930

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË KONISPOL, QARKU VLORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 929

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË DROPULL, QARKU GJIROKASTER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 928

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TROPOJË, QARKU KUKES PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 927

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË HAS, QARKU KUKES PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 926

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË FUSHË – ARRËZ, QARKU SHKODER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 925

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË PUKË, QARKU SHKODER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 921

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.113, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 13.07.2015

VENDIM 920

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË POGRADEC, QARKU KORCE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 919

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË MAT, QARKU DIBER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 918

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË MALËSI E MADHE, QARKU SHKODER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 917

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË GJIROKASTËR, QARKU GJIROKASTER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 916

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË KRUJË, QARKU DURRES PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 915

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË RROGOZHINË, QARKU TIRANE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 914

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË SARANDË, QARKU VLORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 913

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TEPELENË, QARKU GJIROKASTER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 912

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË BELSH, QARKU ELBASAN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 911

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË VORË, QARKU TIRANE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 910

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË LIBOHOVE, QARKU GJIROKASTER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 909

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 113, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 13.07.2015

VENDIM 908

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË MALLAKASTER, QARKU FIER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 907

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË PATOS, QARKU FIER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 906

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË ROSKOVEC, QARKU FIER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 905

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË DIVJAKE, QARKU FIER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 904

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË MALIQ, QARKU KORCE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 903

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË URA VAJGURORE, QARKU BERAT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 902

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË KUKËS, QARKU KUKES PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 901

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.112, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 10.07.2015

VENDIM 900

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 112, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 10.07.2015

VENDIM 898

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.110, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 10.07.2015

VENDIM 897

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE  NR. 110, NR. 111 PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 10.07.2015

VENDIM 890

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË DIBËR, QARKU DIBER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 889

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË DIBËR, QARKU DIBER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 888

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË SKRAPAR, QARKU BERAT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 887

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË KUÇOVË, QARKU BERAT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 886

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË BERAT, QARKU BERAT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 885

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË POLIÇAN, QARKU BERAT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 884

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË DEVOLL, QARKU KORCE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 883

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË  BASHKISË TIRANË, QARKU TIRANË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 882

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.106, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 07.07.2015

VENDIM 881

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.105, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 07.07.2015

VENDIM 880

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.104, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 07.07.2015

VENDIM 879

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.103, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 07.07.2015

VENDIM 878

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.102, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 07.07.2015

VENDIM 877

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË BULQIZË, QARKU DIBER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 876

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË KOLONJË, QARKU KORCE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 875

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË  BASHKISË TIRANË, QARKU TIRANË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 874

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË PUSTEC, QARKU KORCE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.06.2015

VENDIM 873

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE  NR. 102, NR. 103, NR. 104, NR. 105, Nr. 106, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 07.07.2015

VENDIM 872

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË  BASHKISË LUSHNJE, QARKU FIER, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 871

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË  BASHKISË LUSHNJE, QARKU FIER, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 870

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË  BASHKISË LEZHË, QARKU LEZHË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 869

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË  BASHKISË LEZHË, QARKU LEZHË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 868

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË  BASHKISË SHKODËR, QARKU SHKODËR, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 867

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË  BASHKISË SHKODËR, QARKU SHKODËR, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 866

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 91 TË PARAQITUR NGA PARTIA ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET E SHQIPËRISË ME OBJEKT KUNDËRSHTIMI I  VENDIMIT NR. 100, DATË 26.06.2015 TË KZAZ NR. 20, BASHKIA KRUJË

VENDIM 865

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 53 TË PARAQITUR NGA PARTIA FRYMA E RE DEMOKRATIKE DHE KËRKESËS ANKIMORE  NR.54 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA SOCIALDEMOKRATE E SHQIPËRISË

VENDIM 864

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 57, TË PARTISË BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT ME OBJEKT KONTROLLIM DHE VERIFIKIM I REZULTATIT TË TABELAVE PËRMBLEDHESE TË REZULTATIT NË DISA QËNDRA VOTIMI, BASHKIA FINIQ

VENDIM 863

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 39 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË KËRKESËS ANKIMORE NR.65 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPËRISË

VENDIM 862

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.99, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 01.07.2015

VENDIM 861

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.94, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 01.07.2015

VENDIM 860

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË  BASHKISË KAMËZ, QARKU TIRANË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 859

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË  BASHKISË KAMËZ, QARKU KAMËZ, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 858

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË  BASHKISË FIER, QARKU FIER, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 857

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË  BASHKISË FIER, QARKU FIER, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 856

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË  BASHKISË DURRËS, QARKU DURRËS, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 855

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË  BASHKISË DURRËS, QARKU DURRËS, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 853

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 73 TË PARAQITUR NGA PARTIA POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPËRISË ME OBJEKT KUNDËRSHTIMI I  VENDIMIT NR.202, DATË 24.06.2015 TË KZAZ NR. 53, BASHKIA PËRRENJAS

VENDIM 852

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 72 TË PARAQITUR NGA PARTIA POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPËRISË ME OBJEKT KUNDËRSHTIMI I  VENDIMIT NR. 195, DATË 26.06.2015 TË KZAZ NR. 51, BASHKIA GRAMSH

VENDIM 851

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 71 TË PARAQITUR NGA PARTIA POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPËRISË ME OBJEKT KUNDËRSHTIMI I  VENDIMIT NR. 163, DATË 23.06.2015 TË KZAZ NR. 163, BASHKIA TROPOJË

VENDIM 850

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 70 TË PARAQITUR NGA PARTIA POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPËRISË ME OBJEKT KUNDËRSHTIMI I  VENDIMIT NR. 159, DATË 25.06.2015 TË KZAZ NR. 06, BASHKIA VAU-DEJËS

VENDIM 849

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 69 TË PARAQITUR NGA PARTIA POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPËRISË ME OBJEKT KUNDËRSHTIMI I  VENDIMIT NR. 55, DATË 24.06.2015 TË KZAZ NR. 08, BASHKIA FUSHË-ARRËZ

VENDIM 848

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 67 TË PARAQITUR NGA PARTIA POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPËRISË ME OBJEKT KUNDËRSHTIMI I  VENDIMIT NR. 190, DATË 26.06.2015 TË KZAZ NR. 18, BASHKIA BULQIZË

VENDIM 847

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 66, TË PARTISË POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPERISË ME OBJEKT SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË KZAZ NR.78, BASHKIA GJIROKASTËR

VENDIM 846

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 62, TË DRITAN MEMUSHI, KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT, ME OBJEKT KËRKESË PËR URDHËRIMIN E PËRSËRITJES SË ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE BASHKIA, TEPELENË

VENDIM 845

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 59 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM

VENDIM 844

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË  BASHKISË KORÇË, QARKU KORÇË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 843

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË  BASHKISË KORÇË, QARKU KORÇË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 842

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË  BASHKISË ELBASAN, QARKU ELBASAN, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 841

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË  BASHKISË ELBASAN, QARKU ELBASAN, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 840

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË  BASHKISË VLORË, QARKU VLORË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 839

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË  BASHKISË VLORË, QARKU VLORË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 804 – 838 

SHQYRTIM KËRKESA ANKIMORE

VENDIM 803

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.80, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 802

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.79, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 801

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.78, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 30.06.2015

VENDIM 800

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.77, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 30.06.2015

VENDIM 799

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.76, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 798

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.75, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 797

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.74, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 796

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.73, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 795

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.72, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 794

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.71, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 793

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.70, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 792

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.69, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 791

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.68, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 790

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.67, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 789

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.66, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 788

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.65, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 787

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.64, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 786

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.63, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 785

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.62, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 784

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.61, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 783

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.60, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 782

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.59, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 781

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.58, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 780

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.57, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 779

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.56, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 778

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.55, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 777

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.54, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 776

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.53, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 775

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.52, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 774

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.51, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 773

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.50, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 772

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.49, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 771

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.48, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 770

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.47, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 769

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.46, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 768

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE  NR. 54, NR. 55, NR. 56, NR. 57, NR. 58, NR. 59, NR. 60  NR. 61, NR. 62, NR. 63, NR. 64, NR. 65, NR. 66, NR. 67 NR. 68, NR. 69, NR. 70, NR. 71, NR. 72, NR. 73, NR. 74   NR. 75, NR. 76, NR. 77, NR. 78, NR. 79, NR. 80 TË   PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 767

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE  NR. 46, NR. 47, NR. 48, NR. 49, NR. 50, NR. 51, NR. 52, NR. 53 PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.06.2015

VENDIM 766

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.45, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 28.06.2015

VENDIM 765

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.44, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 27.06.2015

VENDIM 764

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.43, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 27.06.2015

VENDIM 763

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.42, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 27.06.2015

VENDIM 762

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.41, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 27.06.2015

VENDIM 761

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.40, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 27.06.2015

VENDIM 760

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.39, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 27.06.2015

VENDIM 759

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.38, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 27.06.2015

VENDIM 758

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.37, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 27.06.2015

VENDIM 757

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.36, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 27.06.2015

VENDIM 756

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.35, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 26.06.2015

VENDIM 755

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.34, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 26.06.2015

VENDIM 754

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.33, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 26.06.2015

VENDIM 753

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.24 NGA PARTIA BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT DHE KËRKESËS ANKIMORE  NR.25 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA LËVIZJA PËR LEGALITET

VENDIM 752 

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE  NR. 33, NR. 34, NR. 35, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 26.06.2015 DHE NR. 36, NR. 37, NR. 38, NR. 39, NR. 40, NR. 41, NR. 42, NR. 43, NR. 44, NR. 45 PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 27.06.2015

VENDIM 751

PËR SHQYRTIMIN E SITUATËS NË KZAZ NR. 1, QARKU SHKODËR

VENDIM 750

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.31, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 26.06.2015

VENDIM 749

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.30, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 26.06.2015

VENDIM 748

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.29, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 26.06.2015

VENDIM 747

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.28, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 26.06.2015

VENDIM 746

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.27, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 26.06.2015

VENDIM 745

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.26, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 26.06.2015

VENDIM 744

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.25, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 25.06.2015

VENDIM 743

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.24, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 25.06.2015

VENDIM 742

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE  NR. 26, NR. 27, NR. 28, NR. 29, Nr. 30, Nr. 31 PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 26.06.2015

VENDIM 741

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE  NR. 24, NR. 25 PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 25.06.2015

VENDIM 740

PËR URDHËRIMIN E KZAZ-së NR. 26, QARKU TIRANË

VENDIM 739

PËR URDHËRIMIN E KZAZ-së NR. 1, QARKU SHKODËR

VENDIM 738

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË DISA KZAZ-VE DHE SEKRETARIT TË KZAZ-SË NR. 27, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 737

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 22.05.2015 DERI NË DATËN 19.06.2015

VENDIM 736

PËR URDHËRIMIN E KZAZ-së NR. 16, QARKU  DIBËR

VENDIM 735

PËR URDHËRIMIN E KZAZ-së NR. 1, QARKU SHKODËR, PËR TË FILLUAR PROCESIN TË NUMËRIMIT TË VOTAVE, PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 734

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ-SË NR. 7, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 733

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE TË KZAZ-SË NR.39, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 732

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ-SË NR. 55, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 731

PËR PLOTËSIMIN E TABELAVE TË REZULTATIT TË QENDRËS SË VOTIMIT NGA GRUPET E NUMËRIMIT TË VOTAVE NË KZAZ NR. 12, BASHKIA LEZHË

VENDIM 730

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ-SË NR. 23, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 729

PËR URDHËRIMIN E KZAZ-së NR. 1, QARKU SHKODËR, PËR TË MARRË VENDIM PËR EMËRIMIN E MENJËHERSHËM ANËTARËVE TË GNV-VE TË ZAZ-SË 1, DHE PROCESIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE, PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 727

PËR URDHËRIMIN E KZAZ-së NR. 60., QARKU FIER, NR. 77., QARKU GJIROKASTËR, NR. 70., QARKU KORCE,PËR TË VAZHDUAR PROCESIN E VOTIMIT NË TË GJITHA QV-TË NË JURIDIKSIONIN E TYRE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 726

PËR SHKARKIMIN E KRYETARIT DHE DY ANËTARËVE TË KZAZ-së NR. 15, DHE EMERIMIN KRYESISHT TË NJË ANËTARI TË KZAZ NR. 15, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 725

PËR ZËVENDËSIMIN ME VULE REZERVË TË VULËS SË KQV NR 3896/1, ZAZ NR. 67, QARKU KORÇË

VENDIM 724

PËR ZËVENDËSIMIN ME VULE REZERVË TË VULËS SË KRYETARIT TË KQV NR 1277/1, ZAZ NR. 20, QARKU DURRËS

VENDIM 723

PËR SIGURIMIN E FLETËVE TË VOTIMIT SHTESË PËR DISA QENDRA VOTIMI TË POSAÇME

VENDIM 722

PËR PAJISJEN E QENDRAVE TË VOTIMIT TË POSACME NR. 22732, QARKU ELBASAN  DHE NR 22242, QARKU TIRANË, ME VULAT REZERVE

VENDIM 721

PËR  DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË QENDRAVE TË VOTIMIT NR 1264, QARKU DURRES, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 720

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE DY ANËTARËVE TË KZAZ-SË nr. 15, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 719

PËR MIRATIM DHËNIE AUTORIZIMI PËR NGRITJEN E DY QENDRAVE TË VOTIMIT TË POSAÇME NË BASHKINË PEQIN DHE RROGOZHINË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 718

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË DISA KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 717

PËR  DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË QENDRAVE TË VOTIMIT NR 3304 DHE 33041, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 716

PËR SHKARKIMIN E KRYETARIT DHE DY ANËTARËVE TË KZAZ-së NR. 15, QARKU LEZHË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 715

PËR NJE SHTESË TË VENDIMIT Nr.686,DT.18.06.2015,TË MEDIAS “UTV NEWS“, PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR, 2015

VENDIM_714

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE TË AGON CHANNEL,APOLLON TV,ABC NEWS,TV6PLUS1 VLORA ,TOP CHANNEL PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 713

PËR NJË SHTESË TË VENDIMIT 584,DT.27.05.2015 TË  ORGANIZATËS “KOSOVA DEMOCRATIC INSTITUTE“ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR, 2015

VENDIM 712

PËR URDHËRIMIN E KZAZ-së NR. 15, QARKU LEZHË, PËR TË MARRË VENDIM PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KQV-VE TË ZAZ-SË 15, DHE FILLIMIN E SHPËRNDARJES SË BAZËS MATERIALEVE ZGJEDHORE, PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 711

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE DISA SEKRETARËVE TË DISA KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 710

PËR EKZEKUTIMINN E VENDIMIT TË KOLEGJIT ZGJEDHOR TË GJYKATËS SË APELIT, TIRANË NR. 21 AKTI , datë 19.06.2015, PËR TU SHPREHUR ME VENDIM NË LIDHJE ME KËRKESËN NR. 6133, PROT, DATË 16.06.2015 TË PARTISË DEMOKRATIKE

VENDIM 709

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN 423 DATË 15.05.2015 “PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 8, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015”

VENDIM 708

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ- SË NR. 6 PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 707

PËR NJË SHTESË TË VENDIMIT 647,DT.15.06.2015 TË  ORGANIZATËS “MID’HAT FRASHËRI“ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR, 2015

Lidhja 1

VENDIM 706

PËR NJE SHTESË TË VENDIMIT Nr.679,DT.18.06.2015,TË ORGANIZATËS “BALLKAN YOUTH ALBANIA“, PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR, 2015

VENDIM 705

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE TË TELEVIZIONI PUBLIK SHQIPTAR ,GAZETA SHQIP PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

Lidhja 1

VENDIM 704

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE TË AGJENSIA TELEGRAFIKE SHQIPTARE DHE FOKUS TV PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

Lidhja 1Lidhja 2

VENDIM 703

PËR MIRATIMIN E NJË VËZHGUESI AFATSHKURTËR DHE TË PËRKTHYESVE TË “AMBASADËS BRITANIKE”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 702

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ-SË NR. 78, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 701

PËR  DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË DISA QENDRAVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

Lidhja 1

VENDIM 700

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË DISA KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 699

PËR NJE SHTESË TË VENDIMIT Nr.686,DT.18.06.2015,TË MEDIAS “UNI PRESS” DHE “STANDART” PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR, 2015

VENDIM 698

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE TË KOSOVAPRESS DHE RADIO TELEVIZIONI DUKAGJINI PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 697

PËR NJE SHTESË TË VENDIMIT Nr.641,DT.11.06.2015,TË ORGANIZATËS “SHOQËRIA NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT (SHDNJ)“, PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR, 2015

VENDIM 696

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE  NGA TELEVIZIONI ANTENA NORD PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 695

PËR NJE SHTESË TË VENDIMIT Nr.601,DT.01.06.2015,TË ORGANIZATËS “KOMITETI SHQIPTAR TË HELSINKIT“, PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR, 2015

VENDIM 694

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE TË ZJARR TELEVIZION , SHIJAK TV, PANORAMA TV KLAN PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 693

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS  SË  GAZETARËVE TË TV LEZHA PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 692

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS  SË” TELEVIZIONIT ROZAFA “, PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR, 2015

VENDIM 691

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË “OSBE/ODIHR”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 690

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS  SË SHOQATËS “ RRJETI I GAZETARËVE SHQIPTARË TË POLITIKËS” “, PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR, 2015

VENDIM 689

PËR LIRIMIN NGA DETYRA TË ANËTARIT TË KZAZ-SË  NR. 78, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 688

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE DISA SEKRETARËVE TË DISA KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 687

PËR  DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË DISA QENDRAVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

Lidhja 1

VENDIM 686

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE TË “A1 REPORT, UNI PRESS, STAR PLUS, NEWS 24 DHE STANDART“ PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 685

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS  SË  GAZETARËVE TË VIZION PLUS PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 684

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE TË ABC NEWS PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 683

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE TË TOP CHANNEL PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 682

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS  SË ORGANIZATËS “QENDRA PËR TRANSPARENCË “, PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR, 2015

VENDIM 681

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË “INTERNATIONAL SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS (IGFM) ”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 680

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE TË PËRKTHYESVE TË DELEGACIONIT TË BASHKIMIT EVROPIAN , PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 679

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS  SË SHOQATES “BALLKAN YOUTH LINK ALBANIA”  PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR, 2015

VENDIM 678

PËR MIRATIMIN E NJE VËZHGUESI AFATSHKURTËR TË “KOMISIONIT QENDROR TE REPUBLIKËS DOMENIKANE”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 677

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE  NGA  AMBASADA E SUEDISË, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 676

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESIT AFATSHKURTËR TË AMBASADËS AUSTRIAKE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 675

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESIT AFATSHKURTËR TË AMBASADËS SLLOVAKE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 674

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE TË PËRKTHYESVE TË “AMBASADËS GREKE”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 673

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESIT AFATSHKURTËR TË AMBASADËS GJERMANE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 672

PËR MIRATIMIN E NJË VËZHGUESI AFATSHKURTËR DHE TË PËRKTHYESVE TË “AMBASADËS SË DANIMARKËS”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 670

PËR  DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË QENDRËS SË VOTIMIT NR. 3155 DHE 2595/1 PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 669

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE DISA SEKRETARËVE TË DISA KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2 

VENDIM 668

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE NGA RTK1, FINANCIAL TIMES,ASSOCIATED PRESS ALJAZEERAJETI PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 667

PËR MIRATIMIN E NJË VËZHGUESI AFATSHKURTËR TË “AMBASADËS SPANJOLLE”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 666

PËR MIRATIMIN E PËRKTHYESVE  TË AMBASADËS ITALIANE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 665

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE NJË PËRKTHYESI TË “AMBASADËS FRANCEZE”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 664

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË “AMBASADËS MAQEDONASE”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 663

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN 236 DATË 07.05.2015 “PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 82, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015”

VENDIM 662

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË DISA KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 660

PËR  DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË DISA QENDRAVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

Lidhja 1

VENDIM 659

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE TË “MEDIA NORD DHE TV1 CHANNEL, ORA NEWS,BIRN, UTV NEWS DHE RTSH “ PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM_658

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË  LËVIZJA LIBERTAS ALBANIA PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 657

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË ORGANIZATËS “OJF RIGA”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 656

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË “ALBANIAN LIFE QUALITY UNION”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 655

PËR MIRATIMIN E NJË VËZHGUESI AFATSHKURTËR TË NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 654

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  AFATSHKURTËR TË KOMISIONIT ZGJEDHOR SHTETËROR TË MAQEDONISE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 653

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESIT AFATSHKURTËR TË AMBASADËS SLLOVAKE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 652

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË “OSBE/ODIHR”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 651

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË KOALICIONIT ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET PËR TËRHEQJEN NGA KANDIDIMI TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE KURBIN Z. ALTIN BIBA.

VENDIM 650

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 22.05.2015 DERI NË DATËN 13.06.2015

VENDIM 648

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE DISA SEKRETARËVE TË DISA KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 647

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS  SË ORGANIZATËS “MID’HAT FRASHËRI“ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR, 2015

VENDIM 646

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE NJË PËRKTHYESI TË “AMBASADËS SPANJOLLE”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 645

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË “INSTITUTIT TË STUDIMEVE POLITIKE”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 644

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË  KËSHILLIT TE EUROPËS PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 643

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE TË PËRKTHYESVE TË OSBE/ODIHR PER VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 642

PËR MIRATIMIN E  VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË KOALICIONIT PËR ZGJEDHJE TË LIRA E TË NDERSHME E PËR DEMOKRACI TË QËNDRUESHME (KZLNDQ) PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 641

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS  SË ORGANIZATËS “SHOQËRIA NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT (SHDNJ)“, PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR, 2015

VENDIM 640

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS  SË ORGANIZATËS “KËSHILLI ATLANTIK I SHQIPËRISË “, PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR, 2015

VENDIM 639

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË “QENDRA PËR MBËSHTETJE DHE ZHVILLIM TË GRUPEVE TË MARXHINALIZUARA”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 638

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE NJË PËRKTHYESI TË “AMBASADËS SPANJOLLE”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 637

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARIT TË KZAZ-SË NR. 64, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 636

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË “MIQËSI DHE BASHKËPUNIM ME EUROPËN”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 635

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  AFATSHKURTËR NGA OBSERVATORI PËR TË DREJTAT E FËMIJVE,(OBSERVATORI), PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 634

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË  AMBASADËS HUNGAREZE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 633

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË  AMBASADËS ITALIANE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 632

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS HOLLANDEZE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 631

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATE TE OSBE/ODIHR PER VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 630

PËR  DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË DISA QENDRAVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

Lidhja 1

VENDIM 629

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.446, DATË 19.05.2015 “PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ÇDO QENDËR VOTIMI  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE ,TË DATËS 21 QERSHOR 2015”

VENDIM 628

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 22.05.2015 DERI NË DATËN 04.06.2015

VENDIM 627

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË BERAT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 626

PËR CAKTIMIN  E DY QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 625

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 548, DATË 22.05.2015 “PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA KËLCYRË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 624

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË DISA KZAZ- VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 623

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË AMBASADËS AMERIKANE NË TIRANË , PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 622

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  AFATSHKURTËR NGA AMBASADA NORVEGJEZE  NE KOSOVË, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 621

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË AMBASADËS ÇEKE NË TIRANË , PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 620

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË “VLORA NEW GENERATION”, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 619

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË DHE AFATSHKURTËR TË  SHOQATËS E DREJTA NDËRKOMBËTARE E TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT (D.N.D.L.NJ) PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 618

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË  TË “LËVIZJA PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE UNIVERSALE (LMDU), PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 617

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  AFATGJATË TË KOALICIONIT TË VËZHGUESVE VENDORË (KVV), PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 616

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA KURBIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 615

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE TË DISA KZAZ- VE, DHE SEKRETARIT TË KZAZ-SË NR.30, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 614

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 23, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 02.06.2015

VENDIM 613

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 23, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 02.06.2015

VENDIM 612

PËR PËCAKTIMIN E SASISË SË FONDIT PUBLIK QË DO T’U SHPËRNDAHET SI PARADHËNIE PARTIVE TË REGJISTRUARA SI SUBJEKTE ZGJEDHORE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2015

Lidhja 1

VENDIM 611

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË DO TË PROPOZOJNË ANËTARIN E TRETË DHE TË KATËRT TË GRUPEVE TË NUMËRIMIT TË VOTAVE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 610

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA KUÇOVË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 609

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA SARANDË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 608

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA MEMALIAJ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhje 1

VENDIM 607

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA SELENICË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 606

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KORÇË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 605

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË DELEGACIONIT TË BASHKIMIT EVROPIAN , PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 604

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESIT AFATSHKURTËR TË KOMISIONIT QËNDROR TË ZGJEDHJEVE TE LETONISË, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 603

PËR MIRATIMIN E PËRKTHYESVE AFATGJATË TË OSBE/ODIHR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 602

PËR MIRATIMIN E  VËZHGUESVE AFATGJATË  TË KOALICIONIT PËR ZGJEDHJE TË LIRA E TË NDERSHME E PËR DEMOKRACI TË QËNDRUESHME (KZLNDQ) PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 601

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË  TË “KOMITETIT SHQIPTAR TË HELSINKIT “ PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 600

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA MALËSI E MADHE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 599

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA PËRMET PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 598

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA PRRENJAS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 597

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA URA VAJGURORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 596

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 64, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 595

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE DISA SEKRETARËVE TË DISA KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 594

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 22.05.2015 DERI NË DATËN 27.05.2015

VENDIM 593

PËR EKZEKUTIMINN E VENDIMIT TË KOLEGJIT ZGJEDHOR TË GJYKATËS SË APELIT, TIRANË NR. 08, DT. 28.05.2015 PËR TË MARRË NË SHQYRTIM ÇËSHTJEN  E RREGJISTRIMIT TË KANDIDATIT TË PROPOZUAR NGA SUBJEKTI ZGEJDHOR KOALICIONI “ALEANCA POPULLORE PER PUNË DHE DINJITET”, DUKE TRAJTUAR NË THEMEL EDHE KËRKESËN PËR DORËHEQJE TË KANDIDATIT ALTIN BIBA DHE KËRKESËN E SUBJEKTIT ZGJEDHOR KOALICIONIT “ALEANCA POPULLORE PËR PUNE DHE DINJITET”, PËR REGJISTRIMIN/ZËVENDËSIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË KURBIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 592

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË AUDITIT TËKNICIEN ARMAND TELITI MBI  VERIFIKIMIN E VEPRIMEVE NË BAZËN E TË DHËNAVE TË  REGJISTRIT KOMBËTAR TË GJENDJES CIVILE PËR BASHKINË KAVAJË

VENDIM 591

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË DISA KZAZ- VE DHE SEKRETARIT TË KZAZ-SË NR. 34, PËR ZGJEDHJE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 590

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA DIBËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 589

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË DIBËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 588

PËR MIRATIMIN PËRDORIMIT TË MJETIT TË POSAÇËM TË VOTIMIT I CILI MUNDËSON ZGJEDHËSIT E VERBER PËR TË LEXUAR FLETËN E VOTIMIT 

VENDIM 587

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA HAS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 586

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË MISIONIT TË OSBE NË KOSOVË , PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 585

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË  INSTITUTIT DEMOKRACI PËR ZHVILLIM (D4D) PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 584

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË  KOSOVA DEMOCRATIC INSTITUTE (KDI) PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 583

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR  TË  PANELIT ZGJEDHOR PËR ANKESA DHE PARASHTRESA (PZAP), PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 582

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË DURRËS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 581

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË RROGOZHINË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 580

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KAVAJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 579

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË MALIQ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 578

PËR MIRATIMIN E MANUALIT  TË GRUPIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QERVERISJES VENDORE, TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 577

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA KUKËS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 576

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA POGRADEC PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 575

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 18, DATË 2.02.2015 ”MIRATIMIN E MODELEVE TË PROCESVERBALEVE  TË ADMINISTRIMIT TË  MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015”

Lidhja 1

VENDIM 574

PËR LIRIMIN NGA DETYRA TË KRYETARIT TË KZAZ-SË  NR. 01, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 573

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ- VE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 572

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ- SË NR. 70,  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 571

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA MIRDITË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 570

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA GJIROKASTËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 569

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KUBIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 568

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË MIRDITË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 567

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KËLCYRË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 566

PËR CAKTIMIN  E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 565

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 104, DATË 09.04.2015  “PËR MIRATIMI I MODELEVE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATES 21 QERSHOR 2015”, I NDRYSHUAR.

Lidhja 1

VENDIM 564

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN 335,  DATË 11.05.2015 “PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 50, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015”

VENDIM 563

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN 335,  DATË 11.05.2015 “PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 50, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015”

VENDIM 562

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 42, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 561

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 18 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA  LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM 

VENDIM 560

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 12 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË

VENDIM 559

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 6, TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË ME OBJEKT KUNDËRSHTIMI I  VENDIMIT NR.49., DATË 05.05.2015 TË KZAZ NR.53, BASHKIA PRRENJAS

VENDIM 558

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 20 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA ALENCA POPULLORE

VENDIM 557

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 19 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA ALEANCA POPULLORE

VENDIM 556

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË DISA KZAZ- VE DHE SEKRETARIT TË KZAZ-SË NR. 81,  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 555

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË DISA KZAZ- VE,  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2 

VENDIM 554

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA LIBOHOVË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 553

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA DROPULL PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 552

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA PATOS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 551

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA DIVJAKË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 550

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA ROSKOVEC PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 549

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA MALLAKASTËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 548

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA KËLCYRË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 547

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA DEVOLL PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 546

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA TEPELENË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 545

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA KOLONJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 544

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA MALIQ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 543

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA PUSTEC PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 542

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA TROPOJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 541

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË TROPOJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 540

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË HAS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 539

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KUKËS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 538

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË DEVOLL PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 537

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË PËRMET PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 536

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË TEPELENË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 535

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË ROSKOVEC PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 534

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË DROPULL PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 533

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË LIBOHOVË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 532

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË MEMALIAJ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 531

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KOLONJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 530

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË POGRADEC PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 529

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË PUSTEC PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 528

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË MALLAKASTËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 527

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË DIVJAKË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 526

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË GJIROKASTËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 525

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË PATOS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 524

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATE TE OSBE/ODIHR PER VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 523

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 22 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA SOCIALDEMOKRATE

VENDIM 522

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË LIBRAZHD PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 521

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË MAT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 520

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË PEQIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 519

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË BULQIZË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 518

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË PRRENJAS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 517

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË GRAMSH PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 516

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË URA VAJGURORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 515

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË POLIÇAN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 514

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KUÇOVË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 513

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË CËRRIK PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 512

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË SHIJAK PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 511

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KRUJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 510

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KLOS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 509

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË SKRAPAR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 508

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË BELSH PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 507

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA BELSH PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 506

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA SHIJAK PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 505

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA KRUJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 504

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA MAT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 503

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA KLOS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 502

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA LIBRAZHD PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 501

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA CERRIK PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 500

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA PEQIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 499

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA GRAMSH PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 498

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA SKRAPAR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 497

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA BULQIZË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 496

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA POLIÇAN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 494

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA BERAT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 493

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 7, TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË ME OBJEKT KUNDËRSHTIMI I  VENDIMIT NR.55., DATË 13.05.2015 TË KZAZ NR.15, BASHKIA KURBIN

VENDIM 492

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.22, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 20.05.2015

VENDIM 491

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 22, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 20.05.2015

VENDIM 490

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË DURRËS TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  SOCIAL DEMOKRATE, E CILA KANDIDON MË VETE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 489

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA RROGOZHINË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 488

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË VAU-DEJËS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 487

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË PUKË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 486

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË SELENICË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 485

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË DELVINË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 484

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË HIMARË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 483

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË SARANDË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 482

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË FINIQ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 481

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KONISPOL PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 480

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË MALËSI E MADHE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 479

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË FUSHË- ARRËZ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 478

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË VORË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 477

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA VAU – DEJËS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 476

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA PUKË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 475

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA KAVAJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 474

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KONISPOL PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 473

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË HIMARË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 472

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA VORË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 471

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA FUSHË – ARRËZ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 470

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA DELVINË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 469

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA FINIQ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 468

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË DISA KZAZ- VE,  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 467

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË VLORË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 466

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË LEZHË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 465

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË SHKODËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 464

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË ELBASAN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 463

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 462

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KAMËZ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 461

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË FIER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 460

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË LUSHNJE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 459

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 104, DATË 09.04.2015  “PËR MIRATIMI I MODELEVE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATES 21 QERSHOR 2015.” 

Lidhja 1

VENDIM 458

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË KZAZ-SË NR. 10, BASHKIA HAS “PËR REGJISTRIMIN E Z.GËZIM UKPERAJ SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA PARTIA SOCIALDEMOKRATE, PËR KRYETAR TË BASHKISË HAS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015”

VENDIM 457

PËR EKZEKUTIMINN E VENDIMIT TË KOLEGJIT ZGJEDHOR TE GJYKATËS SË APELIT, TIRANË NR. 08, DT. 15.05.2015 PËR TË MARRË NË SHQYRTIM KËRKESËN DHE DOKUMENTACIONIN E KANDIDIMIT TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR, PSD, PËR REGJISTRIMIN E LISTAVE SHUMEEMËRORE TË KANDIDATËVE TË KËSAJ PARTIE, PËR ANËTARË NË KËSHILLIN BASHKIAK KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 456

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA TIRANË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 455

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA VLORË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 454

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA KAMËZ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 453

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA KORÇ ËPËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015 

Lidhja 1

VENDIM 452

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA ELBASAN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 451

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA LEZHË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 450

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA FIER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 449

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA SHKODËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 448

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA LUSHNJE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 447

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA DURRËS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 446

MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ÇDO QENDËR VOTIMI,  PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 445

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË DISA KZAZ- VE,  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 444

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  AFATGJATË TË KOALICIONIT TË VËZHGUESVE VENDORË (KVV), PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 443

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË  INSTITUTIT DEMOKRATIK AMERIKAN (NDI), PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 442

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 438, DATË 16.05.2015 “PËR MIRATIMIN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR PËRCAKTIMIN E RENDITJES SË SUBJEKTEVE ZGJEDHORE NË FLETËN E VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015 

Lidhja 1

VENDIM 441

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.21, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 16.05.2015

VENDIM 440

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 21, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 16.05.2015

VENDIM 439

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË  TË OSBE/ODHIR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR  2015

VENDIM 438

PËR MIRATIMIN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR PËRCAKTIMIN E RENDITJES SË SUBJEKTEVE ZGJEDHORE NË FLETËN E VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015 

Lidhja 1

VENDIM 437

PËR CAKTIMIN E KOHËS SË TRANSMETIMIT NË RADIOTELEVIZIONIN PUBLIK, TË FUSHATËS ZGJEDHORE TË PARTIVE POLITIKE TË REGJISTRUARA SI SUBJEKTE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 436

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.20, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 14.05.2015

VENDIM 435

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.19, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 14.05.2015

VENDIM 433

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 19, NR. 20, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 14.05.2015

VENDIM 432

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 15 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA DREJTËSI, INTEGRIM DHE UNITET

VENDIM 431

PËR CAKTIMIN  E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 430

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN 378 DATË 11.05.2015 “PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 22, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015”

VENDIM 429

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN 379 DATË 11.05.2015 “PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 23, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015”

VENDIM 428

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN 378 DATË 11.05.2015 “PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 22, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015”

VENDIM 427

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 81, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 426

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 69, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 425

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 13, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 424

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 12, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 423

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 08, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 422

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 05, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 421

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 04, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 420

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 03, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 419

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 02, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 418

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ- SË NR. 54, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 417

CAKTIMIN  E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 416

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË DURRËS TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 415

PËR REGJISTRIMIN E Z. VULLNET ELBASANI SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA PARTIA LËVIZJA DEMOKRATIKE PËR VLERA MIRËQENIE PROGRES, PËR KRYETAR TË BASHKISË SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 414

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA POPULLORE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015.

Lidhja 1

VENDIM 413

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 14 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA AGRARE AMBJENTALISTE

VENDIM 412

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 13 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM

VENDIM 410

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.18, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 14.05.2015

VENDIM 409

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.17, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 14.05.2015

VENDIM 408

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.16, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 14.05.2015

VENDIM 407

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 10 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA ALENCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET

VENDIM 406

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 9 TË PARAQITUR NË KQZ NGA AGIM BREGU

VENDIM 405

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 7, TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË ME OBJEKT KUNDËRSHTIMI I  VENDIMIT NR.03., DATË 05.05.2015 TË KZAZ NR.74, BASHKIA PËRMET

VENDIM 403

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 18, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 14.05.2015

VENDIM 402

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 16, NR. 17 PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 14.05.2015

VENDIM 401

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.15, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 13.05.2015

VENDIM 400

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 15, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 13.05.2015

VENDIM 399

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.14, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 13.05.2015

VENDIM 398

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 14, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 13.05.2015

VENDIM 397

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-VE, LIRIMIN DHE EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KZAZ-SË NR. 87, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 396

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË  NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA  “FRYMA E RE DEMOKRATIKE”,  PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 395

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA RRUGA E LIRISE E KOALICIONIT “ALEANCA POPULLORE PUNE DHE DINJITET”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 394

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA  PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË EMIGRANTEVE, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 393

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË   KËSHILLI TË BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA  “LIGJ DHE DREJTËSI” PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 392

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  DEMOKRACI AE RE EUROPIANE PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EURIPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 391

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË   KËSHILLI TË BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA  “ALEANCA DEMOKRISTIANE E SHQIPËRISË” PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 390

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË  NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA  “ALEANCA ARBNORE KOMBËTARE”,  PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 389

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE, TË DEPOZITUAR NGA PARTIA LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 388

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA EKOLOGJIKE EUROPIANE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 387

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  SOCIALDEMOKRATE E SHQIPËRISË, E CILA KANDIDON MË VETE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 385

PËR MIRATIMIN E LISTAVE  SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 386

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “LËVIZJA DEMOKRATIKE PËR VLERA MIRËQËNIE PROGRES” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 384

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË  NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA E PAJTIMIT KOMBËTAR,  PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 383

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  DEMOKRACIA SOCIALE PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PER SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 382

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 25, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 381

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 20, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 380

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 24, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 379

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 23, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 378

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 22, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 377

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 21, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 376

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 15, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015  

 

VENDIM 375

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 14, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 374

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.13, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 11.05.2015

VENDIM 373

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.12, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 11.05.2015

VENDIM 372

PËR VERIFIKIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA POPULLORE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 371

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.11, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 11.05.2015

VENDIM 370

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 11, NR. 12, NR.13, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 11.05.2015

VENDIM 369

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.10, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 10.05.2015

VENDIM 368

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.09, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 10.05.2015

VENDIM 367

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.08, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 09.05.2015

VENDIM 366

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.07, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.05.2015

VENDIM 365

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.06, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.05.2015

VENDIM 364

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 6, DT. 08.05.2015, NR. 7, DT. 08.05.2015, NR. 8, DT. 09.05.2015, NR. 9, DT. 10.05.2015, NR. 10, DT, 10.05.2015 TE PARAQITURA NE KQZ.

VENDIM 363

PËR  SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 5 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA KONSERVATORE 

VENDIM 362

PËR REGJISTRIMIN E Z.ARBEN TAFAJ SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA PARTIA LËVIZJA DEMOKRATIKE PËR VLERA MIRËQËNIE PROGRES, PËR KRYETAR TË BASHKISË TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 361

PËR REGJISTRIMIN E Z.SAZAN GURI SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA PARTIA ALEANCA EKOLOGJIKE EUROPIANE, PËR KRYETAR TË BASHKISË TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 360

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ- SË NR. 68 PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 359

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA “G99”  PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 358

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE, TË DEPOZITUAR NGA PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 357

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË  NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA  ’’PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT’’,  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 356

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  FORCA RINIA, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 355

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA “PARTIA KOSERVATORE E SHQIPËRISË”, PJESTARE E KOALICIONIT ’’ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET’’ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 354

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA DEMOKRATIKE E BASHKIMIT MYSLIMAN TË SHQIPËRISË PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015.

Lidhja 1

VENDIM 353

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015.

Lidhja 1

VENDIM 352

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA E REFORMAVE DEMOKRATIKE SHQIPTARE PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 351

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA “PARTIA E TE DREJTAVE TË MOHUARA E RE”  PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 350

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA ARDHMËRIJA SHQIPTARE PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 349

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  “BASHKIMI DEMOKRAT SHQIPTAR” PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 348

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  KOMUNISTE E SHQIPËRISË PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 347

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË   KËSHILLI TË BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA  “ALEANCA DEMOKRISTIANE E SHQIPËRISË” PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 346

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA POPOLLORE PËR PUNË DHE DINJITET”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 345

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA PER EUROPIANIZIM DHE INTEGRIM E SHQIPERISE “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 344

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TË DEPOZITUAR NGA “PARTIA SOCIALISTE E VËRTETË 91”  PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 343

CAKTIMIN  E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 303 – 342

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 302

PËR NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMIT TË VULËS SË KZAZ-SË NR. 13, QARKU LEZHË DHE ZËVENDËSIMIN ME VULE REZERVË

Lidhja 1

VENDIM 301

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ- VE DHE DISA   SEKRETARËVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 300

PËR LIRIMIN NGA DETYRA TË DY ANËTARËVE TË KZAZ-SË  NR. 88 PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 299

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË KËSHILLI TË DEPOZITUAR NGA PARTIA REPUBLIKANE E PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA POPULLORE PUNE DHE DINJITET”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 298

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA  SOCIALISTE E MODERUAR PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 297

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA “AGRARE AMBJENTALISTE E SHQIPËRISË”, PJESTARE E KOALICIONIT ’’ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET’’ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhje 1

VENDIM 296

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA “AGRARE AMBJENTALISTE E SHQIPËRISË”, PJESTARE E KOALICIONIT ’’ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET’’ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 295

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE, TË DEPOZITUAR NGA PARTIA ALEANCA E MAQEDONASVE PËR INTEGRIM EUROPIAN “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 294

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË  NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA  ’’PARTIA KRISTIANDEMOKRATE’’,  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 293

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA “LIDHJA DEMOKRISTIANE SHQIPTARE”  PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 292

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 291

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA ARDHMËRIJA SHQIPTARE PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 290

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  KOMUNISTE E SHQIPËRISË PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 289

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE  TË DEPOZITUAR NGA PARTIA UNITETI KOMBËTAR PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 288

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË  NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA  ’’PARTIA E GJELBER’’,  PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 287

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE, TË DEPOZITUAR NGA PARTIA DREJTËSI, INTEGRIM DHE UNITET PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 286

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA ’’LËVIZJA DEMOKRATIKE PËR NDRYSHIM’’ PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 285

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË KËSHILLI TË BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA LËVIZJA E LEGALITETIT PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 284

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË   KËSHILLI TË BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA DEMOKRISTIANE PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 283

PËR VERIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË Z. BASHKIM VELMISHI FIER TË PROPOZUAR TË PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 282

PËR REGJISTRIMIN E Z.EDMOND NDOJ SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KAMËZ, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 281

PËR VERIFIKIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË VLORË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  SOCIAL DEMOKRATE, E CILA KANDIDON MË VETE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 280

PËR VERIFIKIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  SOCIAL DEMOKRATE, E CILA KANDIDON MË VETE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 279

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015.

Lidhja 1

VENDIM 278

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA ALEANCA PËR BARAZI DHE DREJTËSI EUROPIANE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 277

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015.

Lidhja 1

VENDIM 276

PËR VERIFIKIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË VLORË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  ALEANCA KOMBËTARE, E CILA KANDIDON MË VETE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

 
VENDIM 275

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 73, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015VENDIM 274PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 72, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015VENDIM 273

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KZAZ- SË NR. 20,  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 272

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA LËVIZJA PËR DREJTËSI E SHQIPTARËVE PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 271

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA  E TË DREJTAVE TË MOHUARA PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 270

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMËEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË KËSHILLI TË BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA “PARTIA SOCIAL PUNËTORE SHQIPTARE” PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 269

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE SHKODËR, TIRANË, LEZHË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA MENDIMI I DJATHTË LIBERAL PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015.

Lidhja 1

VENDIM 268

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TË DEPOZITUAR NGA “PARTIA E CËSHTJEVE SHQIPTARE”  PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 267

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË LEZHË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA KOMUNISTE E SHQIPËRISË 8-NËNTORI PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 266

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË   KËSHILLI TË BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “PARTIA E PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR” PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 265

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUAR NGA PARTIA ORA E SHQIPËRISË “ALEANCA POPULLORE PUNË DHE DINJITET”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Lidhja 1

VENDIM 264

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË FIER TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 263

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË ELBASAN TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 262

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË FIER TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 261

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË DURRËS TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 260

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË SHKODËR TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 259

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË TIRANË TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 258

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË LEZHË TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 257

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË KORÇË TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 256

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË LUSHNJE TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 255

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË LUSHNJE TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 254

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË KORÇË TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 253

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË VLORË TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 252

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË TIRANË TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 251

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË SHKODËR TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 250

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË TIRANË TË PROPOZUAR NGA PARTIA KRISTIAN DEMOKRATE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 249

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË KAMËZ TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 248

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË DURRËS TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 247

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 71, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 246

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 70, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 245

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 68, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 244

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 67, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 243

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 90, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 242

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 88, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 241

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 87, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 240

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 86, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 239

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 85, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 238

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 84, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 237

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 83, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 236

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 82, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 235

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 19, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 234

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 18, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 233

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 17, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 232

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 16, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 231

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 11, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 230

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 10, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 229

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 09, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 228

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN FIER, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 227

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN ELBASAN, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 226

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE NË QARKUN SHKODËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 225

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN FIER, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 224

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE NË QARKUN TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 223

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE NË QARKUN KUKËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 222

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 221

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE NË QARKUN ELBASAN, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 220

PËR RRËZIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 4 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA SOCIALDEMOKRATE

VENDIM 219

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.04, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.05.2015

VENDIM 218

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR.04, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.05.2015

VENDIM 217

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 3 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA SOCIALDEMOKRATE

VENDIM 216

PËR REGJISTRIMIN E Z.GJERGJ BOJAXHI SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT PËR KRYETAR TË BASHKISË TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 215

PËR REGJISTRIMIN E Z.VASIL BEDINAJ SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT PËR KRYETAR TË BASHKISË VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 214

PËR VERIFIKIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË DURRËS TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  SOCIAL DEMOKRATE, E CILA KANDIDON MË VETE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 213

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË LEZHË TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 212

PËR REGJISTRIMIN E Z.ALBERT ÇAÇI SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA PARTIA SOCIALDEMOKRATE, PËR KRYETAR TË BASHKISË FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 211

PËR NGRITJEN E BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR MONITORIMIN E FUSHATËS ZGJEDHORE NË RADION DHE TELEVIZIONIN PUBLIK DHE ATO PRIVATE

VENDIM 210

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 80, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 209

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 74, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 208

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 75, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 207

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 79, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 206

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 78, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 205

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 77, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 204

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 76, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 203

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 07, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 202

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 06, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 201

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 01, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 200

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE TË DISA KZAZ- VE,  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 199

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ- VE DHE DISA SEKRETARËVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 198

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.03, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 04.05.2015

VENDIM 197

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR.03, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 2.04.2015

VENDIM 196

VENDIM PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË KOMISIONIT TË ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR, PJESA E DYTË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QERVERISJES VENDORE, TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Fletore Pune; Manuali KZAZ- pjesa 2

VENDIM 195

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË AUDITIT TËKNICIEN ARMAND TELITI MBI  VERIFIKIMIN E VEPRIMEVE NË BAZËN E TË DHËNAVE TË REGJISTRIT KOMBËTAR TË GJENDJES CIVILE PËR BASHKINË DURRËS

VENDIM 194

PËR REGJISTRIMIN E Z.GJERGJ PALUCA SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT PËR KËSHILLIN E BASHKISËKAMËZ, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 193

PËR REGJISTRIMIN E Z.AGIM KAÇANI SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT PËR KËSHILLIN E BASHKISËKORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 192

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË KAMËZ TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 191

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË VLORË TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 190

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË ELBASAN TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ˝ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

VENDIM 189

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE TË DISA KZAZ- VE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 188

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ-SË  NR. 27 PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 187

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE DISA SEKRETARËVE TË KZAZ-VE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 186

PËR RRËZIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 02 TË PARAQITUR NË KQZ NGA Z. ADEM AJDINI

VENDIM 185

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE TË DISA KZAZ- VE, LIRIMIN DHE EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KZAZ-SË NR. 8,  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 184

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.02, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 25.04.2015

VENDIM 183

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR.02, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 25.04.2015

VENDIM 182

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ- VE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 181

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E SEKRETARËVE TË KZAZ- VE NR 14 DHE NR 70 PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 180

PËR CAKTIMIN  E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 179

PËR REGJISTRIMIN E Z.ILIRJAN SADIKU SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT PËR KËSHILLIN E BASHKISË ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 178

PËR REGJISTRIMIN E Z. GJERGJ NDREKA SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT PËR KËSHILLIN E BASHKISË LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 177

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT ALEANCA  PËR SHQIPËRINË EUROPIANE , PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 176

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT ALEANCA  POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 175

PËR RRËZIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 1 TË PARAQITUR NË KQZ NGA Z. HAZBI KASAJ

VENDIM 174

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE  TË KZAZ- VE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 173

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ- SË NR. 32, DHE TË ANËTARIT DHE SEKRETARIT TË KZAZ-SË NR. 19, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 172

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.01, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 21.04.2015

VENDIM 171

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR.01, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 21.04.2015

VENDIM 170

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ- VE, DHE TË SEKRETARIT TË KZAZ-SË NR. 49, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 169

PËR NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMIT TË VULËS SË KZAZ-SË NR. 71, QARKU KORÇË DHE ZËVENDËSIMIN ME VULE REZERVË

Lidhja 1

VENDIM 168

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-SË NR. 65,  DHE NJË ANËTARI TË KZAZ-SË NR. 85,  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 167

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 88, DATË 07.04.2015 “PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 166

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOMITETIT NISMËTAR QË DO TË ORGANIZOJË PUNËN PËR PARAQITJEN E Z. ILIRJAN GAXHENJI SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT NË ZONËN ZGJEDHORE FIER, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 165

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ –së, NR. 87 PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 164

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 7, DATË 23.03.2009, “PËR DETYRAT E POLICISË SË SHTETIT DHE FORCAVE TË USHTRISË NË ZGJEDHJE” I NDRYSHUAR

Model 17V KZAZ – Per thirrjen e policise ne VNV; Model 18V KZAZ -Per largimin e policise nga VNV

VENDIM 163

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË KZAZ-SË NR. 41, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Tabela 1

VENDIM 162

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE DHE NJË SEKRETARI TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 161

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË “PARTIA PAJTIMIT KOMBËTAR” PËR RREGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 160

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË “RRUGA E VËRTETË SHQIPTARE” PËR RREGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 159

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË “PARTIA EMIGRACIONIT SHQIPTAR” PËR RREGJISTRIMIN SI SUBJEKT NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 158

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË “PARTISË SHKODRA 2015” SI SUBJEKT ZGJEDHOR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 157

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”RRUGA E LIRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 156

PËR CAKTIMIN  E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 155

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja Nr. 1; Lidhja Nr. 2

VENDIM 154

PËR EMËRIMIN E KRYETARËVE DHE ZËVENDËSKRYETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Tabela 1

VENDIM 153

PËR REGJISTRIMIN E KOMITETIT NISMËTAR QË DO TË ORGANIZOJË PUNËN PËR PARAQITJEN E Z. VULLNET ELBASANI SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT NË ZONËN ZGJEDHORE SHKODËR, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 152

PËR REGJISTRIMIN E KOMITETIT NISMËTAR QË DO TË ORGANIZOJË PUNËN PËR PARAQITJEN E Z. BASHKIM VELMISHI SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT NË ZONËN ZGJEDHORE FIER, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 151

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË “PARTISË AMBIENTALISTE” SI SUBJEKT ZGJEDHOR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015 

VENDIM 150

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA BESËLIDHJA KOMBËTARE DEMOKRATIKE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 149

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”FRYMA E RE DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 148

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 147

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA ALEANCA KOMBËTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 146

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”ALEANCA EUROPIANE EKOLOGJIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 145

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA DEMOKRACIA E RE EUROPIANE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 144

PËR MIRATIMIN E ANEKSIT TË MANUALIT TË KOMISIONIT TË ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR, PJESA E PARË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Aneksi i Manualit

VENDIM 143

PËR REVOKIMIN E VENDIMIT NR. 79, DATË 04.04.2015 “PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË, “PARTIA  TOLERANCA E RE E SHQIPËRISË” PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015”

VENDIM 142

PËR REVOKIMIN E VENDIMIT NR. 79, DATË 04.04.2015 “PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË “PARTIA  E TË DREJTAVE TË MOHUARA” PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015”

VENDIM 141

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”ALEANCA E MAQEDONASVE PËR INTEGRIMIN EUROPIAN” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 140

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA KONSERVATORE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 139

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”ALEANCA ARBNORE KOMBËTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 138

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA E GJELBËR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 137

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË EMIGRANTËVE”  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 136

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA ORA E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 135

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”LËVIZJA PËR DREJTËSI  E SHQIPËTARËVE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 134

PËR REGJISTRIMIN E KOMITETIT NISMËTAR QË DO TË ORGANIZOJË PUNËN PËR PARAQITJEN E Z. GJERGJI BOJAXHI SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT NË ZONËN ZGJEDHORE TIRANË, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 133

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lista 1; Lista 2; Lista 3; Lista 4

VENDIM 132

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA DREJTËSI, INTEGRIM DHE UNITET” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 131

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA AGRARE AMBJENTALISTE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 130

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 129

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA E PUNËS E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 128

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 127

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA BALLI KOMBËTAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 126

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 125

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA LËVIZJA E LEGALITETIT” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 124

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”ALEANCA DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 123

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 122

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”ALEANCA POPULLORE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 121

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA E REFORMAVE DEMOKRATIKE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 120

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”FRONTI I MAJTË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 119

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA E TË DREJTAVE TË MOHUARA-E RE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 118

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA SOCIALISTE E MODERUAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 117

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA KOMUNISTE E SHQIPËRISË”  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 116

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA ALEANCA DEMOKRISTIANE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 115

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA  BASHKIMI PËR  TË DREJTAT E NJERIUT” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 114

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA LËVIZJA DEMOKRATIKE PËR NDRYSHIM” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 113

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”LIGJ DHE DREJTËSI” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 112

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”LIDHJA DEMOKRISTIANE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 111

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”FORCA RINIA” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 110

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 109

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”ARDHMËRIJA SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 108

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”LËVIZJA DEMOKRATIKE PËR VLERA MIRËQËNIE PROGRES”  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 107

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA DEMOKRISTIANE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 106

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË ” LËVIZJA  SOCIALISTE PËR INTEGRIM ”  NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 105

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 104

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21.06.2015

Modeli i fletes së votimit për Kryetar; Modeli i fletës së votimit për Këshillin e Bashkisë

VENDIM 103

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA SOCIALDEMOKRATE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 102

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA E ÇËSHTJEVE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 101

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA REPUBLIKANE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 100

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË ” G 99 ”  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 99

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA SOCIALISTE E VËRTETË 91” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 98

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA KOMUNISTE E SHQIPËRISE 8 NËNTORI” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 97

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË ” PARTIA KRISTIAN DEMOKRATE ”  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 96

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA MENDIMI I DJATHTË LIBERAL” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 95

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE”

Rregullorja e KQZ-së; Shtojca

VENDIM 94

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA BASHKIMI DEMOKRAT SHQIPTAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 93

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ” PARTIA E UNITETIT KOMBETAR”  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 92

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA DEMOKRATIKE E BASHKIMIT MYSLIMAN SHQIPTAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 91

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA SHQIPTARE ATDHEU” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 90

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA SOCIALPUNËTORE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 89

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË ”PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË”  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 88

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Model Vendime KZAZModelet e kandidimit

VENDIM 87

PËR MIRATIMIN E AFATEVE PËR NGRITJEN E KZAZ-VE DHE DEPOZITIMIN E DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT NË KZAZ DHE KQZ NGA GRUPET NISMËTARE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21 QERSHOR 2015, SI PASOJË E NDRYSHIMEVE NË KODIN ZGJEDHOR

VENDIM 86

PËR NGRITJEN DHE THIRRJEN E MBLEDHJES SË PARË TË KOMISIONEVE TË ZONAVE TË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 85

PËR CAKTIMIN E NJËSIVE ADMINISTRATIVE KU DO TË KRIJOHEN SELITË E KZAZ-VE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

Lidhja 1

VENDIM 84

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-VE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

Lidhja 1

VENDIM 83

PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QE DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-VE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 82

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE TË ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 2015

MODELET

VENDIM 81

PËR CAKTIMIN  E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015 

Lidhja 1

VENDIM 80

PËR REGJISTRIMIN E KOMITETIT NISMËTAR QË DO TË ORGANIZOJË PUNËN PËR PARAQITJEN E Z. VASIL BEDINAJ SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT NË ZONËN ZGJEDHORE VLORË, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 79

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË “PARTIA  E TË DREJTAVE TË MOHUARA” PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 78

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË  “LËVIZJA PUNËTORE SHQIPTARE” PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 77

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË  “TOLERANCA E RE” PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 76

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ” PARTIA POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPËRISË”  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 75

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË ” PARTIA PER MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË PUNËTORËVE TË SHQIPËRISË”  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 74

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ” PARTIA PËR EUROPIANIZIM DHE INTEGRIMIN E SHQIPËRISË”  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 73

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ” PARTIA MINORITETI ETNIK GREK PËR TË ARDHMEN”  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 72

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË  “ALEANCA PËR BARAZI DHE DREJTËSI EUROPIANE”  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 71

PËR CAKTIMIN  E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 70

PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT “FUSHATA E EDUKIMIT TË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015”

Fushata, Materialet

VENDIM 69

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PËRBËRJEN, MËNYRËN E NGRITJES DHE TË FUNKSIONIMIT SI DHE PROCEDURAT QË NDJEK BORDI I MONITORIMIT TË MEDIAS”

Rregullore e  BMM 2015Lidhja_1

VENDIM 68

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË KOMISIONIT TË QENDRËS SË VOTIMIT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Kapaku manual KQVManuali i KQV-seFLETORE PUNE KQV

VENDIM 67

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES  TË  BASHKËPUNIMIT NDËRMJET KQZ-së DHE AMA-sё, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Marreveshja AMA- KQZ

VENDIM 34 – VENDIM 66

PËR VENDOSJEN  E SANKSIONIT ADMINISTRATIV

VENDIM 33

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË KOMISIONIT TË ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR, PJESA E PARË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21 QERSHOR 2015

MANUALI KZAZ-pjesa e pareFletore Pune

VENDIM 32

PËR MIRATIMIN E DISA RREGULLAVE PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONEVE ZGJEDHORE NË KQZ

VENDIM 31

PËR MIRATIMIN E FORMULARIT TIP PËR MBLEDHJEN E NËNSHKRIMEVE MBËSHTETËSE PËR KANDIDATËT E PROPOZUAR NGA NJË GRUP ZGJEDHËSISH, APO  PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICIONET, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

Model 07 K

VENDIM 30

PËR CAKTIMIN E MASËS  SË SHPËRBLIMIT PËR AUDITËT TEKNICIENË PËR VERIFIKIMIN E VEPRIMEVE NË BAZËN E TË DHËNANVE TË RGJK-SË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, 21 QERSHOR 2015

VENDIM 29

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR PËR VEPRIMTARINË E KQZ-SË PËR VITIN 2014, QË DO T’I PARAQITET KUVENDIT TË SHQIPËRISË

RAPORTI

VENDIM 28

PËR MIRATIMIN E STRUKTURES SE SHPENZIMEVE BUXHETORE TË  ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2015

Lidhja 1

VENDIM 27

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT QË DO TË PËRDORET NGA KOMISIONI I QENDRËS SË VOTIMIT, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

Dokumentacioni i KQV-ve

VENDIM 26

PËR ADMINISTRIMIN DHE SHPËRNDARJEN E VULAVE REZERVË PËR KQV-TË, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Model PV

VENDIM 25

PËR EMËRIMIN E AUDITËVE TEKNICIEN PËR MBIKQYRJEN E PROCESIT TË HARTIMIT TË LISTAVE TË ZGJEDHJËSVE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJE VENDORE 2015

VENDIM 24

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E ANËTARËVE TË KQZ-së, QË RELATOJNË KËRKESAT ANKIMORE TË REGJISTRUARA NË KQZ

VENDIM 23

PËR SHPËRNDARJEN E FONDEVE VJETORE PARTIVE POLITIKE NË FORMËN E NDIHMËS FINANCIARE VJETORE PËR VITIN 2015

Lidhja 1

VENDIM 22

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KZAZ-TË, KQV-TË, KRYETARËT E KQV-VE DHE VULËS REZERVË PËR KQV-NË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Modelet

VENDIM 21

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË SHENJAVE DALLUESE, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Modele

VENDIM 20

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË ZARFAVE TË SIGURISË, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Modelet e Zarfave

VENDIM 19

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË DHOMËS SË FSHEHTËSISË  QË DO TË PËRDORET PËR  ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 18 

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË PROCESVERBALEVE  TË ADMINISTRIMIT TË  MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 17

PËR ZGJEDHJEN E ZËVENDËSKRYETARIT TË 

KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE

 

VENDIM 16

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2015

Lidhja 1

VENDIM 15

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT 

TË PUNËS SË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

 

VENDIM 14

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KODEVE TË SIGURISË  QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 13

PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE PËR MBLEDHJEN, ADMINISTRIMIN DHE PUBLIKIMIN E INFORMACIONIT DITËN E VOTIMIT NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2015

VENDIM 12

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË TRAJNIMIT TË KOMISIONERËVE ZGJEDHORË 

PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1; Lidhja 2; Lidhja 3Strategjia e trajnimit te komisionereve zgjedhore

VENDIM 11

PER MIRATIMIN E STRATEGJISË SË KQZ-së 

 PËR EDUKIMIN ZGJEDHOR TË SHTETASVE PËR ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 21.06.2015

Strategjia Edukimit Zgjedhor


VENDIM 10PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KËRKESËS ANKIMORE PËR ANKIMIN NË RRUGË ADMINISTRATIVE TË VENDIMEVE, NË KQZ, TË KZAZ-SË DHE KQZ-së, SIPAS NENIT 123 TË KODIT ZGJEDHORMODEL-02 K.A.P  Kerkese AnkimoreVENDIM 9

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË REGJISTRIT TË ANKIMEVE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2015

Model 01 Regjistri i Ankimeve Zgjedhore

VENDIM 8

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË PERSONELIT MBËSHTETËS TË KQZ-së, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21 QERSHOR 2015

Lidhje 1

VENDIM 7

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TË  KUTISË SË MATERIALEVE ZGJEDHORE  QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 6

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TË  KUTISË SË VOTIMIT QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 5

PËR MIRATIMIN E LLOJIT DHE SPECIFIKIMEVE TË BOJËS TIMBRUESE QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21 QERSHOR 2015

VENDIM 4

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË KANË TË DREJTË TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZAZ-ve, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 21.06.2015

VENDIM 3

PËR PËRDORIMIN E KAMERAVE REGJISTRUESE DHE TË MONITORËVE PËR SHFAQJEN E FLETËVE TË VOTIMIT NË VENDET E NUMËRIMIT TË VOTAVE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2015

VENDIM 2

PËR CAKTIMIN E NJËSIVE ADMINISTRATIVE KU DO TË JENË AMBIENTET E PUNËS TË ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE QË DO TË NGRIHEN PËR ZGJEDHJET E DATËS 21.06.2015

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 1

PËR CAKTIMIN E MASËS  SË SHPËRBLIMIT PËR ANËTARËT E KZAZ-së, KQV-së DHE GRUPEVE TË NUMËRIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, 21 QERSHOR 2015