Të dhëna gjinore 2015

Zgjedhjet për Kuvend në vite

            – Për partitë pjesmarrëse në zgjedhje 2005, 2009, 2013 

            – Për parti parlamentare 2009, 2013

            – Shkeljet të kritereve gjinore, 2013

Zgjedhjet Vendore në vite

            – Të dhëna për kandidime 2003, 2007, 2011

            – Shkeljet të kritereve gjinore, 2011