Vendim 2291

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Gruemire.doc  66.50 K

Vendim 2292

 File Name  Size
  PER NDRYSHIMIN E PJESSHEM TE VENDIMIT TE KZQV FIERZ-PUKE  289 K

Vendim 2293

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Gjinar  288.50 K

Vendim 2315

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Polican  289 K

Vendim 2350

 File Name  Size
 Per shpalljen e kandidatit fitues ne KZQV Durres  277 K

Vendim 2365

 File Name  Size
 Per perseritjen e zgjedhjeve ne 2 QV te KZQV Himare  288.50 K


Vendim 2386

 File Name  Size
 Perlenien ne fuqi te vendimit te KZQV-se Bashkia Cerrik  288 K

Vendim 2387

 File Name  Size
Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Selit Mallakaster  289.50 K

Vendim 2388

 File Name  Size
 Perlenien ne fuqi te vendimit te KZQV Qender-Mallakaster.doc  289.50 K

Vendim 2389

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Golem.doc  288 K

Vendim 2390

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Armen.doc  288.50 K

Vendim 2393

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Bubq  288.50 K

Vendim 2403

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PBK vs KZQV Qender, Corovode,Berat  267 K

Vendim 2408

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PLL vs KZQV Gjorice,Diber  266.50 K

Vendim 2417

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDGjirokaster  265.50 K

Vendim 2420

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Balldre i Ri  288.50 K

Vendim 2425

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se A. XHaja  KZQV Perparim  281 K

Vendim 2426

 File Name  Size
 Per pranimin e pjesshem te kerkeses se z. Xhaferr Hania  289 K

Vendim 2427

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt. 24.10.03.doc  267 K

Vendim 2428

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Iballe  289.50 K

Vendim 2429

 File Name  Size
 Mosshqyrtimin e ankeses se PDS v KZQV Zallrec.doc  281 K

Vendim 2430

 File Name  Size
 Mosshqyrtimin e ankeses se PSSH v KZQV Selenice.doc  281 K

Vendim 2431

 File Name  Size
 Mosshqyrtimin e ankeses se PLL vs KZQV Bujan.doc  283 K

Vendim 2432

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PAD vs KZQV Libohove, Gjirokaster  265.50 K

Vendim 2433

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkesave vs KZQV Qesarat  279.50 K

Vendim 2434

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PAD vs KZQV Katund i Ri, Durres  265.50 K

Vendim 2435

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PAD vs KZQV Iballe, Shkoder  265.50 K

Vendim 2436

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PAD vs KZQV Blinisht, Lezhe  265.50 K

Vendim 2437

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PAD vs KZQV Frakull  265.50 K

Vendim 2438

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PAD vs KZQV Tirana 5.DOC  266 K

Vendim 2439

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PAD vs KZQV Kukur, Elbasan  266 K

Vendim 2440

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PAD vs KZQV Selite- Mallakaster.  265.50 K

Vendim 2441

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PAD vs KZQV Perparim, Elbasan  265.50 K

Vendim 2442

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PAD vs KZQV Leshnje, Berat  265.50 K

Vendim 2443

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PAD vs KZQV Qender-Leskovik, Korce  265.50 K

Vendim 2444

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PAD vs KZQV Labinot-Fushe, Elbasan  265.50 K

Vendim 2445

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PAD vs KZQV Picar, Gjirokaster  265.50 K

Vendim 2446

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PAD vs KZQV Xiber, Diber  265.50 K

Vendim 2447

 File Name  Size
 Per pranimin e kerkeses se PDK dhe rrezimin e PS  288.50 K

Vendim 2448

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Melan  289 K

Vendim 2449

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Fushe-Cidhen  266.50 K

Vendim 2450

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankeses se PLL vs KZQV Gjorice  281.50 K

Vendim 2451

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Gostinje  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve  280.50 K

Vendim 2452

 File Name  Size
 Per dryshimin e vendimit te KZQV Gradisht.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280.50 K

Vendim 2453

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Gjirokaster.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2454

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankeses se PSD vs KZQV Leskovik.doc  281.50 K

Vendim 2455

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Qender Tepelene.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280.50 K

Vendim 2456

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit ne KZQV Kamez.doc  292.50 K

Vendim 2457

 File Name  Size
 Per pranimin e kerkeses se PS(nj.b.3).doc  285.50 K

Vendim 2458

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PBDNJ+PAA vs KZQV Kukes.DOC  266.50 K

Vendim 2459

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PPSH vs KZQV Selenice.DOC  265.50 K

v 2460

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PRSH, vs 18 njesive zgjedhore,.DOC  270 K

Vendim 2461

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDS, vs Gostine, Qarku Elbasan.DOC  265.50 K

v 2462

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PPSH, vs Gradishte, Qarku Fier.DOC  266 K

Vendim 2463

 File Name  Size
 Mosshqyrtimin e kerkeses se PPSH v KZQV Delvine.doc  281 K

Vendim 2464

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankeses Kandidatit te PDS vs KZQV Bubq.doc  281.50 K

Vendim 2465

 File Name  Size
 Per mosshqyrtimin e ankeses se kandidatit te PD vs KZQV Perparim .doc  282 K

Vendim 2466

 File Name  Size
 Per pranimin e kerkeses se PS.doc  289 K

Vendim 2467\Vendim 2467

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Kelmend.doc  289.50 K

Vendim 2468

 File Name  Size
 Per pranimin pjeserisht te kerkeses se PLL.doc  288.50 K

Vendim 2469

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankeses se Dede Tonaj ndaj KZQV Shale.doc  288.50 K

Vendim 2470

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Blinisht.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280.50 K

Vendim 2471

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Iballe.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2472

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Qender-Leskovik.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  279.50 K

Vendim 2473

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Picar.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes së mandateve.doc  25.50 K

Vendim 2474

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Libohove.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  279.50 K

Vendim 2475

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Selite Mallakaster.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281 K

Vendim 2476

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV FRAKULL.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2477

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Perparim.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  279.50 K

Vendim 2478

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Labinot Fushe.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280.50 K

Vendim 2479

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV kUKUR.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281 K

Vendim 2480

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Katundi i Ri.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  279.50 K

Vendim 2481

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Leshnje.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280.50 K

Vendim 2482

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Xiber.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280.50 K

Vendim 2483

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankeses se PD vs KZQV Qesarat.doc  283 K

Vendim 2484

 File Name  Size
 Perlenien ne fuqi te vendimit te KZQV Terbuf.doc  289 K

Vendim 2485

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Peshkopi.doc  289 K

Vendim 2487

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Qender-TominX.doc  288.50 K

Vendim 2490

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankeses se PLL vs KZQV Pogradec.doc  281.50 K

Vendim 2491

 File Name  Size
 Per perseritjen e zgjedhjeve ne QV te KZQV Strume.doc  290 K

Vendim 2492

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDR vs KZQV Gracen, Elbasan.DOC  263 K

Vendim 2493

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDR vs , Bashkia Rubik, Qarku Lezhe.DOC  265.50 K

Vendim 2494

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PR vs KZQV Levan, Fier.DOC  263 K

Vendim 2495

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te Agron Haxhimali KZQV Petrele.DOC  266 K

Vendim 2496

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDR vs KZQV Himare, Vlore.DOC  263 K

Vendim 2497

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDR vs KZQV Ksamil, Vlore.DOC  263 K

Vendim 2498

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDR vs , Tirana 7 .DOC  266 K

Vendim 2500

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDR vs , KZQV Rrase.DOC  266.50 K

Vendim 2501

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDK vs , Komuna Picar, Qarku Gjirokastwr.DOC  265.50 K

Vendim 2502

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PBDNJ vs KZQV Pishaj, Elbasan.DOC  263.50 K

Vendim 2503

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDS vs , Komuna Katund i Ri, Qarku Durres.DOC  266 K

Vendim 2504

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDS vs KZQV Ksamil, Vlore.DOC  263 K

Vendim 2505

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDK vs KZQV Ksamil, Vlore.DOC  263 K

Vendim 2506

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PBDNJ vs KZQV Ksamil, Vlore.DOC  263.50 K

Vendim 2507

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDS vs KZQV Himare, Vlore.DOC  263 K

Vendim 2509

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDR vs KZQV Levan, Fier.DOC  263 K

Vendim 2510

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDR vs , KZQV Katund i Ri, Durres.DOC  266.50 K

Vendim 2511

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDR vs KZQV Topoje, Fier.DOC  263 K

Vendim 2512

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDR vs , KZQV Cudhi, Durres.DOC  266 K

Vendim 2513

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDR vs KZQV Kajan, Elbasan.DOC  263 K

Vendim 2514

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDR vs KZQV Velipoje, Shkoder.DOC  263 K

Vendim 2515

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDR vs KZQV Balldren i Ri, Shkoder.DOC  263 K

Vendim 2516

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te z. Bujar Dhembo vs KZQV Ura-Vajgurore.DOC  263.50 K

Vendim 2517

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDK vs , Bashkia Lushnje, Qarku Fier.DOC  265.50 K

Vendim 2518

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDS vs , Komuna Pishaj, Qarku Elbasan.DOC  266 K

Vendim 2519

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDS vs , Komuna Qender Clirim, Qarku Fier.DOC  266 K

Vendim 2520

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDS vs , Komuna Hekal, Qarku Fier.DOC  266 K

Vendim 2521

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDS vs , Komuna Ana Malit, Qarku Shkoder.DOC  266 K

Vendim 2522

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te z. Petrit Cara vs KZQV Fushe-Bulqize.DOC  263.50 K

Vendim 2523

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDS vs , Komuna Ndroq, Qarku Tirane.DOC  266 K

Vendim 2524

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDS vs , Komuna Terpan, Qarku Elbasan.DOC  267.50 K

Vendim 2525

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDS vs , Komuna Dushk, Qarku Fier.DOC  266 K

Vendim 2526

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDR vs KZQV Iballe, Shkoder.DOC  263 K

Vendim 2527

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PAA vs KZQV Hysgjokaj, Fier.DOC  263 K

Vendim 2528

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PBDNJ vs , Komuna selit-mall, Qarku fier.DOC  266 K

Vendim 2529

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PBDNJ vs , Komuna Grekan, Qarku Elbasan.DOC  266 K

Vendim 2530

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PBDNJ vs , Komuna Arren Qarku Kukes.DOC  266 K

Vendim 2531

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PBDNJ vs , Komuna Vendreshe Qarku Berat.DOC  266 K

Vendim 2532

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PBDNJ vs , Komuna Orenje Qarku Elbasan.DOC  266 K

Vendim 2533

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PBDNJ vs , Komuna Rrape Qarku Shkoder.DOC  266 K

Vendim 2534

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PBDNJ vs , Komuna Rrajce Qarku Elbasan.DOC  266 K

Vendim 2535

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDK vs , Komuna Cerrave Qarku Korce.DOC  266 K

Vendim 2536

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDK vs , Komuna Shale Qarku Shkoder.DOC  265.50 K

Vendim 2537

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDK vs , Komuna Kukur Qarku Elbasan.DOC  265.50 K

Vendim 2538

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDK vs , Komuna Kelmend Qarku Shkoder.DOC  265.50 K

Vendim 2539

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDK vs , Komuna Blinisht, Qarku Lezhe.DOC  265.50 K

Vendim 2540

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDK vs , Komuna Leshnje, Qarku Berat.DOC  265.50 K

Vendim 2541

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PDK vs , Komuna Grabian, Qarku Fier.DOC  265 K

Vendim 2542

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te Bukuri MECE vs Bashkia Delvine , Qarku Vlore.DOC  266 K

Vendim 2543

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PAA vs , Komuna Krahws, Qarku Gjirokastwr.DOC  266 K

Vendim 2544

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PS vs , Komuna Kashar, Qarku Tirane.DOC  266 K

Vendim 2545

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te Z. Flamur Guro vs , Komuna Remas, Qarku Fier.DOC  265.50 K

Vendim 2546

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te z.Foti Apostoli vs KZQV Carshove.DOC  266 K

Vendim 2547

 File Name  Size
 Mosshqyrtimin e ankeses se PAA Tepelene.doc  281 K

Vendim 2548

 File Name  Size
 Mosshqyrtimin e ankeses se PLFSH per komunen Qerret.doc  281 K

Vendim 2549

 File Name  Size
 Mosshqyrtimin e ankeses se Dilaver Laci Tirane per pavl.NJ.1.doc  281.50 K

Vendim 2550

 File Name  Size
 Mosshqyrtimin e ankeses se PD Tirane per pavl.NJ.3.doc  281 K

Vendim 2551

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te ank.PD per Nj.b.5.DOC  266.50 K

Vendim 2552

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te ank.PD per Nj.b.4.DOC  266.50 K

Vendim 2553

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te S.N+E.R vs KZQV TIRANE.DOC  266.50 K

Vendim 2554

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te ank.PSSH per BashkineShkoder.DOC  266 K

Vendim 2555

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PS vs , Komuna Portez, Qarku Fier.DOC  266 K

Vendim 2556

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te ank.PSSH per K.Orosh.DOC  267 K

Vendim 2557

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PS vs , Komuna Nikel, Qarku Durres.DOC  265 K

Vendim 2558

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PD vs , Njesia Bashkiake nr 7 Qarku Tirane.DOC  265.50 K

Vendim 2559

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te Z. Sinan SHALA vs , Gose, Qarku Tirane.DOC  266 K

Vendim 2560

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PSSH vs KZQV Perparim.DOC  265.50 K

Vendim 2561

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te z.Nuredin Karaj vs KZQV Sheze.DOC  265.50 K

Vendim 2562

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PS vs , Komuna Blerim, Qarku Shkodwr.DOC  265.50 K

Vendim 2564

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Krahes.doc  282 K

Vendim 2565

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Gradishte.doc  282 K

Vendim 2566

 File Name  Size
 Per mosshqyrtimin e ankeses se PS vs KZQV Nj Bashk. 9 .doc  281.50 K

Vendim 2567

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Kashar.doc  282 K

Vendim 2568

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Bashkia Ura Vajgurore.doc  285 K

Vendim 2569

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Remas.doc  282 K

Vendim 2570

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Delvine.doc  282 K

Vendim 2571

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Orenje.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281 K

Vendim 2572

 File Name  Size
 Per dryshimin e vendimit te KZQV Ndroq.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve .doc  280.50 K

Vendim 2573

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Qender-Clirim.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve .doc  281 K

Vendim 2574

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Ana-malit.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve .doc  281 K

Vendim 2575

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Kajan.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2576

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Topoje.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281 K

Vendim 2577

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Iballe-Puke.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281 K

Vendim 2578

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Rrajce.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2579

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Kukur.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2580

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Leshnje.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280 K

Vendim 2581

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Rrase.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  279.50 K

Vendim 2582

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Fushe-Bulqize.DOC  267.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  282 K

Vendim 2583

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Cerrave.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2584

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Picar e me radhe.DOC  268.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve Mbrostar .doc  280.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve Picar.doc  280.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve Terpan.doc  281 K
 Tabela e ndarjes se mandateve Zavalin.doc  280.50 K

Vendim 2585

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Levan.DOC  267.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2586

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Ksamil.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2587

 File Name  Size
 Per pranimin e kerkeses se Partise Republikane.DOC  269 K
 Tabela e ndarjes se mandateve DERJAN.doc  279.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve Dushk.doc  281.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve Iballe.doc  281.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve Ksamil.doc  282 K
 Tabela e ndarjes se mandateve Lekaj.doc  279.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve Malzi.doc  281 K
 Tabela e ndarjes se mandateve Margegaj.doc  282 K
 Tabela e ndarjes se mandateve Martanesh.doc  280 K
 Tabela e ndarjes se mandateve PESHKOPI.doc  281.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve Qender Çlirim.doc  282 K
 Tabela e ndarjes se mandateve QENDER MALLAKASTER.doc  281.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve Qesarat.doc  281 K
 Tabela e ndarjes se mandateve RAJCE.doc  281 K
 Tabela e ndarjes se mandateve Selit- MALLAKASTER.doc  282 K
 Tabela e ndarjes se mandateve Terbuf.doc  281.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve TREBISHT.doc  280 K
 Tabela e ndarjes se mandateve Zall-Rec.doc  280.50 K

Vendim 2588

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Kukes.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2589

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Selenice.DOC  268 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281 K

Vendim 2590

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Gostime .DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve .doc  280.50 K

Vendim 2591

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Qesarat.DOC  269 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280.50 K

Vendim 2592

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Pishaj.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve .doc  281 K

Vendim 2593

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Himare.DOC  267.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280 K

Vendim 2594

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Rrape.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2595

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Lushnje.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281 K

Vendim 2596

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Balldren i Ri.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2597

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Shale.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  279.50 K

Vendim 2598

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Vendresh.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280 K

Vendim 2599

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Gracen.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  279.50 K

Vendim 2600

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Hekal .DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve .doc  280.50 K

Vendim 2601

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Grabian.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280.50 K

Vendim 2602

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Velipoje.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281 K

Vendim 2603

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Katundi i Ri.DOC  267.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  279.50 K

Vendim 2604

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Grekan.DOC  267.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281 K

Vendim 2605

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Arren.DOC  267.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280.50 K

Vendim 2606

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Cudhi.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280.50 K

Vendim 2607

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Kelmend.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281 K

Vendim 2611

 File Name  Size
 Per pranimin e kerkeses se PS(nj.b.6).doc  286.50 K

Vendim 2619

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Dushk.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve .doc  280.50 K

Vendim 2620

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Rubik.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281 K

Vendim 2621

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Selite, Mallakaster.DOC  268 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2622

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Blinisht.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280.50 K

Vendim 2623

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Lukove.doc  288.50 K

Vendim 2624

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Baldushk.doc  289 K

Vendim 2625

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Rrape.doc  291.50 K

Vendim 2626

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankeses se PBK vs KZQV Qender.doc  282 K

v 2627

 File Name  Size
 Mosshqyrtimin e ankeses se Dilaver Laci Tirane per pavl.NJ.1.doc  281 K

Vendim 2628

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te z. Telha Deliu vs KZQV GOse, Kavaje.DOC  267.50 K

Vendim 2629

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PD vs KZQV Bashkia Tirane.DOC  266.50 K

Vendim 2630

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PS vs KZQV Qender, Bilisht, Korce.DOC  266 K

Vendim 2632

 File Name  Size
 Per pranimin pjeserishe te kerkeses se Ndue Paluca.doc  294 K

Vendim 2633

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te ankimit te PD vs KZQV Frasher, Permet.DOC  267 K

Vendim 2634

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te ankimit te PBDNJ vs KZQV Roskovec, Fier.DOC  266 K

Vendim 2635

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PLL vs KZQV Bujan, Kukes.DOC  266.50 K

Vendim 2636

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te Mite Mejdi vs KZQV Pogon, Gjirokaster.DOC  266 K

Vendim 2637

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te ankimit te PD vs KZQV Brat, Vlore.DOC  267.50 K

Vendim 2638

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te kerkeses se Pd vs KZQV Selenice.doc  286.50 K

Vendim 2639

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te ankimit te PD vs KZQV Hore-Vranisht, Vlore.DOC  267 K

Vendim 2641

 File Name  Size
 Per pranimin e kerkeses se paraqitur nga PS Tirane per Nj.B 5.doc  283.50 K

Vendim 2642

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankesave te PLL.doc  283 K

Vendim 2643

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankimeve te PBK.DOC  269 K

Vendim 2644

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankimit te Z. Defrim Korbi.doc  281.50 K

Vendim 2645

 File Name  Size
 Per rezimin e kerkesave te PS.doc  290.50 K

Vendim 2646

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankeses se PR vs KZQV Gjirokaster.doc  285 K

Vendim 2647

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankeses se PD vs KZQV Cepan.doc  281.50 K

Vendim 2648

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankimeve te PKSH.DOC  268.50 K

Vendim 2655

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Pogon, Gjirokaster.doc  281.50 K

Vendim 2656

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Roskovec, Fier.DOC  267.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280.50 K

Vendim 2658

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Nikel.doc  289 K

Vendim 2659

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se PAA.doc  289.50 K

Vendim 2661

 File Name  Size
 Per pranimin e ankeses se Agron Haxhimali.DOC  267 K

Vendim 2665

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PS, Pogradec vs Proptisht.DOC  265 K

Vendim 2668

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PD, Tirane vs Njesia 6 .DOC  266 K

Vendim 2669

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Perparim.doc  285 K

Vendim 2671

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankeses se Kandidatit te PD-se vs KZQV Sheze .doc  282 K

Vendim 2672

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PDR vs KZQV Klos.DOC  265.50 K

Vendim 2673

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PD, Devoll vs kZQV Qender Bilisht.DOC  266 K

Vendim 2674

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te kerkeses se PS vs KZQV Vreshtas.doc  285.50 K

Vendim 2675

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Portez.doc  289.50 K

Vendim 2676

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Shijak.DOC  266 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281 K

Vendim 2677

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Zhepe.doc  283.50 K

Vendim 2678

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Perparim.doc  284.50 K

Vendim 2680

 File Name  Size
 Per perseritjen e zgjedhjeve ne 2 QV te KZQV Himare.doc  288 K

Vendim 2687

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te Nazmi Vata vs Macukull.DOC  267 K

Vendim 2688

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te kerkeses se PS vs KZQV Remas.doc  286.50 K

Vendim 2689

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankeses se PS dhe pranimin e kerkeses se PD.doc  288.50 K

Vendim 2690

 File Name  Size
 Per enien ne fuqi te vendimit te KZQV-se Frasher.doc  289.50 K

Vendim 2691

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PD vs Rrashbull.DOC  266.50 K

Vendim 2692

 File Name  Size
 Per pranimin pjeserisht te ankese se PS dhe PD.doc  292.50 K

Vendim 2693

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt. 06.11.03.doc  264 K

Vendim 2694

 File Name  Size
 Per perseritjen e zgjedhjeve ne QV 0143 te KZQV Temal.doc  284.50 K

Vendim 2695

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankeses se PSSH vs KZQV Blerim.doc  282.50 K

Vendim 2696

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Orosh.doc  294.50 K

Vendim 2703

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se kandidatit te PD dhe pranimin e kerkeses se kandidatit te pavarur S. SH..doc  291.50 K

Vendim 2704

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Rashbull.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281 K

Vendim 2705

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Bashkia Klos.doc  285 K

Vendim 2706

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt. 07.11.03.doc  265.50 K

Vendim 2707

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te ankimit te PAA vs KZQV Buz.DOC  266 K

Vendim 2708

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te ankimit te Lulzim Hyska vs KZQV Gjirokaster.DOC  266.50 K

Vendim 2709

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te ankimit te PKSH vs KZQV Fajza.DOC  266.50 K

Vendim 2710

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt. 08.11. 2003.doc  266.50 K

Vendim 2711

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PSD vs Lopes dhe Antigone.DOC  266.50 K

Vendim 2712

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PSD vs Buz.DOC  265.50 K

Vendim 2713

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PSD vs Berdice.DOC  265.50 K

Vendim 2714

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PSD vs STRUME, GRABIAN QENDERCLIRIM.DOC  266.50 K

Vendim 2715

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PSD vs Fierze, Elbasan.DOC  265.50 K

Vendim 2716

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PSD vs Derjan.DOC  266.50 K

Vendim 2717

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te PSD vs Rrethinat.DOC  266.50 K

Vendim 2720

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit ne Bashkine Shkoder.doc  289 K

Vendim 2722

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Buze, Gjirokaster.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281 K

Vendim 2723

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Berdice.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281 K

Vendim 2724

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Fierze, Elbasan.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  279.50 K

Vendim 2725

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Derjan.DOC  263 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  277.50 K

Vendim 2726

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimeve te KZQV-ve Lopes dhe Antigone.DOC  267.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve, Komuna Antigone.doc  281.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve, Komuna Lopes.doc  281 K

Vendim 2727

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimeve te KZQV-ve Strum, Grabian dhe Qender-Clirim.DOC  268.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve, Komuna Grabian.doc  281.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve, Komuna Qender-Clirim.doc  281.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve, Komuna Strum.doc  281 K

Vendim 2728

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Rrethinat, Shkoder.DOC  268.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve, Komuna Grabian.doc  282 K

Vendim 2737

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt. 12.11. 2003.doc  267 K

Vendim 2739

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit per Bashkine e Tiranes.doc  286.50 K
 Rezultatet per Tiranen.xls  206 K

Vendim 2741

 File Name  Size
 Per pranimin pranimin e kerkeses se PS vs KZQV Korçe.DOC  264.50 K

Vendim 2745

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Bujan.doc  284.50 K

Vendim 2746

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PR dhe PD vs KZQV Durres.DOC  267 K

Vendim 2747

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PS vs KZQV Peqin.DOC  266 K

Vendim 2748

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PSD vs KZQV Selit-Mallakaster.DOC  266.50 K

Vendim 2749

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PS, Mirdite vs KZQV Rubik.DOC  266 K

Vendim 2750

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te kerkeses se kandidates se PBD vs KZQV Berat.DOC  267 K

Vendim 2751

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PKSH vs kZQV Fajza-Has.DOC  266.50 K

Vendim 2753

 File Name  Size
 Per pranimin pranimin e kerkeses se PS vs KZQV Voskop.DOC  264.50 K

Vendim 2754

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se KZQV Shupenze.DOC  264 K

Vendim 2755

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt. 14.11. 2003.doc  264.50 K

Vendim 2756

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te kerkeses se PS vs KZQV Perparim.doc  284.50 K

Vendim 2757

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se PAA vs KZQV Gjergjan, Shales, Shushice, Cerrik, Dajç.DOC  263.50 K

Vendim 2758

 File Name  Size
 Per pranimin pranimin e kerkeses se PS vs KZQV Drenove.DOC  264.50 K

Vendim 2760

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se PD dhe pranimin e kerkeses se kandidatit te PAD.doc  295.50 K

Vendim 2761

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Otllak.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes së mandateve 2213.doc  276.50 K

Vendim 2762

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Frakull.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2766

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankimit te PD vs KZQV TR.6.doc  286.50 K

Vendim 2768

 File Name  Size
 Per detyrimin e KQV Dhermi te beje numerimin e fleteve te votimit..doc  265 K

Vendim 2769

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Macukull.doc  288.50 K

Vendim 2770

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te kerkeses se PD vs KZQV Erseke.DOC  266 K

Vendim 2771

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PSD vs KZQV Rrethinat.DOC  267 K

Vendim 2772

 File Name  Size
 Per pranimin pjeserisht te kerkeses se PS dhe PD.doc  282.50 K

Vendim 2772, 2

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit te zgjedhjeve per keshilltare TR 4.doc  289 K
 REZULTATE 2.xls  244 K

Vendim 2772,1

 File Name  Size
 Per shpalljen e pavlefshme te votimeve ne disa qendra votimi te Njesise 4.doc  289.50 K

Vendim 2773

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt. 18.11. 2003.doc  264 K

Vendim 2775

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Gjrokaster.DOC  266 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281 K

Vendim 2777

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se PS vs. KZQV Proptisht.doc  282 K

Vendim 2778

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Skenderbegas.doc  289.50 K

Vendim 2779

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se PS vs KZQV Rubik.DOC  266 K

Vendim 2780

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Peqin.doc  290 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280.50 K

Vendim 2781

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Selite-Mallakaster.DOC  263 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  278.50 K

Vendim 2782

 File Name  Size
 Per kthimin per plotesim te kerkeses se PAA vs KZQV Libohove Qender, Qender Clirim dhe Qender Skrapar.doc  262.50 K

Vendim 2783

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te kerkeses se PS vs KZQV Drenove.DOC  266.50 K

Vendim 2784

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te kerkeses se PD vs KZQV Gostime.doc  287 K

Vendim 2785

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt.19.11. 2003.doc  266.50 K

Vendim 2791

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Fajza-Has.doc  284.50 K

Vendim 2794

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se PS-se vs KZQV Perparim.doc  287 K

Vendim 2795

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se PAA.DOC  263 K

Vendim 2796

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankeses se PD-se vs KZQV Belsh.doc  281 K

Vendim 2797

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se PSD.DOC  264 K

Vendim 2798

 File Name  Size
 Per pranimin e kerkeses se KZQV-se Nj.B. Nr.1.DOC  264 K

Vendim 2799

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se PS VS KZQV Korçe.DOC  264.50 K

Vendim 2800

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se PS VS KZQV Voskop.DOC  264 K

Vendim 2801

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se PS VS KZQV Drenove.DOC  264 K

Vendim 2802

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Gose.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve 2213.doc  276 K

Vendim 2803,1

 File Name  Size
 Per shpalljen e pavlefshme te votimeve ne disa qendra votimi te Njesise 10.doc  290.50 K

Vendim 2803,2

 File Name  Size
  PER SHPALLJEN E REZULTATIT TE ZGJEDHJEVE PER ANETARE TE KESHILLIT BASHKIAK NE NJESINE ZGJEDHORE, NJESIA BASHKIAKE NR.10, TIRANE.  290 K

Vendim 2804

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit te zgjedhjeve ne bashkine Himare.doc  285.50 K

Vendim 2806

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se kandidatit te PLL.doc  286.50 K

Vendim 2807

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit ne KZQV, Komuna Lure.DOC  266 K
 Tabela e ndarjes së mandateve 2213.doc  274.50 K

Vendim 2808

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt.21.11. 2003.doc  266 K

Vendim 2809

 File Name  Size
 Per pranimin e kerkeses se Ndue Paluces.doc  289 K

Vendim 2814

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit te zgjedhjeve Vau i Dejes.doc  287 K

Vendim 2815

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Terpan.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes së mandateve 2213.doc  276 K

Vendim 2816

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Qender-Clirim.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2817

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Libohove Qender .DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  279.50 K

Vendim 2818

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Qender-Skrapar.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2819

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Hekal.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes së mandateve 2213.doc  276 K

Vendim 2820

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Leshnje.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes së mandateve 2213.doc  276 K

Vendim 2821

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Zavalin.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes së mandateve 2213.doc  276 K

Vendim 2822

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Rrase.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes së mandateve 2213.doc  274.50 K

Vendim 2823

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Ksamil.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes së mandateve 2213.doc  276.50 K

Vendim 2824

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Blinisht.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes së mandateve 2213.doc  276.50 K

Vendim 2825

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Arras.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes së mandateve 2213.doc  276 K

Vendim 2826

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Melan.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes së mandateve 2213.doc  276.50 K

Vendim 2827

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt.24.11. 2003.doc  266 K

Vendim 2828\Vendim 2828

 File Name  Size
 Per pranimin e kerkeses se OSCE.doc  263 K

Vendim 2829

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PDK vs TR.4.DOC  267.50 K

Vendim 2830

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se PAA vs KZQV Shkoder.DOC  264.50 K

Vendim 2831

 File Name  Size
 Per kthimin per plotesim te kerkeses se PAA vs KZQV Bubq.doc  263.50 K

Vendim 2832

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Gose, Kavaje.DOC  267.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2833

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit te zgjedhjeve .doc  288 K

Vendim 2834

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt.26.11. 2003.doc  266.50 K

Vendim 2835

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit ne KZQV, Strume.DOC  266.50 K
 Rezultatet per Strumen.xls  203 K

Vendim 2836

 File Name  Size
 Per shpalljen e pavlefshme te zgjedhjeve per kryetar komune, Fierze Puke.doc  286.50 K

Vendim 2837

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit te zgjedhjeve .doc  287.50 K

Vendim 2838

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se kandidatit te PBDNJ vs KZQV TR 10.DOC  267 K

Vendim 2839

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se kandidatit te PD Lure.DOC  267 K

Vendim 2840

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Velabisht.doc  289.50 K
 Tabela e ndarjes së mandateve 2215.doc  204 K

Vendim 2841

 File Name  Size
 Per shpalljen e pavlefshme tw zgjedhjeve nw Gruemirw.doc  287 K

Vendim 2842

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt.27.11. 2003.doc  266 K

Vendim 2843

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit te zgjedhjeve .doc  289.50 K

Vendim 2849

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt.02.12.03.doc  265.50 K

Vendim 2850

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se Petrit Cares, Bulqize.doc  261.50 K

Vendim 2851

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te kerkeses se PAA vs KZQV Bubq.doc  263 K

Vendim 2852

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se kandidatit te PDR vs KZQV TR 10.DOC  267 K

Vendim 2853

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se PBDNJ dhe pranimin e PDR.doc  283.50 K
 REZULTATE 2.xls  244 K

Vendim 2855

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te kerkeses se z Shkelqi HOXHA kunder vendimit te KZQV-se Kukur.doc  260 K

Vendim 2856

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te ankimit te PSSH kunder vendimit te disa KZQV-ve.doc  266 K

Vendim 2857

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te ankimit te PSSH PAA PDS kunder vendimit te KZQV-se Vau .doc  265 K

Vendim 2859

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te kerkeses PBK vs KZQV Fier-Shegan.doc  259.50 K

Vendim 2860

 File Name  Size
 Per listwn e zgjedhjeve ne Komunen Vergo.doc  284 K

Vendim 2861

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te ankimit te PSD vs KZQV Nikel.doc  265 K

Vendim 2869

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt.05.12.03.doc  265.50 K

Vendim 2870

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se PSSH.DOC  268 K

Vendim 2875

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te ankimit te PD vs KZQV Bushtrice.doc  265 K

Vendim 2876

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te ankimit te PSD vs KZQV Sarande.doc  265.50 K

Vendim 2877

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se PDK.DOC  267.50 K

Vendim 2879

 File Name  Size
 Per pranimin e kerkeses se PAA, PAD, PDS, PSSH.DOC  267.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2880

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit te zgjedhjeve .doc  290 K

Vendim 2881

 File Name  Size
 Per pranimin e kerkeses se KZQV-se, Komuna Shale.DOC  266.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  281.50 K

Vendim 2882

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit ne KZQV, Fierze-Puke.DOC  266.50 K

Vendim 2883

 File Name  Size
 Per plotwsimin e vendimit tw Kolegjit Zgjedhor Tiranw.doc  268 K

Vendim 2884

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankeses se PDS-se vs KZQV Njesia Bash. Nr.5.DOC  267 K

Vendim 2885

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Kozare.DOC  267 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  279.50 K

Vendim 2894

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit te zgjedhjeve .doc  291 K

Vendim 2895

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se PS, Perparim.doc  262 K

Vendim 2896

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit te zgjedhjeve .doc  288.50 K

Vendim 2897

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit te zgjedhjeve Minibashkia nr 10 Tirane.doc  294 K

Vendim 2898

 File Name  Size
 Per shpalljen e rezultatit te zgjedhjeve te Komunes Temal.doc  290.50 K

Vendim 2899

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se kandidatit per keshilltar, Pojan.doc  286.50 K

Vendim 2900

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se kandidatit per keshilltar, Levan.doc  286 K

Vendim 2901

 File Name  Size
 per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Bilisht, Qarku Korce.doc  289.50 K

Vendim 2902

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se kandidatit per kryetar komune Lure.doc  286 K

Vendim 2906

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt.12.12. 2003.doc  269.50 K

Vendim 2908

 File Name  Size
 kompetencat e KZqv tirane.doc  272.50 K
 Relacion kompetencat tirana.doc  209 K

Vendim 2910

 File Name  Size
 PËR SHKARKIMIN DHE KALLZIMIN PER NDJEKJE PENALE TE ANETAREVE TE DISA KQV-VE TE NJESISE ZGJEDHORE BASHKIA TIRANE.doc  280 K
 RELACION tirana qendrat kallzim.doc  207.50 K

Vendim 2913

 File Name  Size
 Per mospranimin per shqyrtim te kerkeses se Nikoll MARKU vs KZQV Velipoje.doc  289 K

Vendim 2914

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PS vs KZQV Terbuf, Qarku Fier.doc  289 K

Vendim 2915

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se Aferdita Jaupaj vs KZQV Krahes Qarku Gjirokas.doc  289 K

Vendim 2917

 File Name  Size
 PËR SHKARKIMIN DHE KALLZIMIN PER NDJEKJE PENALE TE DISA ANETAREVE TE KQV-se 2846 SULZOTAJ TE NJESISE ZGJEDHORE KOMUNA TERBUF.doc  279 K

Vendim 2918

 File Name  Size
 PËR ZEVENDESIMIN E NJE ANETARI TE KZQV-SE BASHKIA TIRANE PROPOZUAR NGA PARTIA SOCIALISTE E SHQIPERISE.doc  279 K

Vendim 2921

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se kandidatit per keshilltar, Pojan, Z. Fiqiri Spahillari.doc  287 K

Vendim 2922

 File Name  Size
 Emerimi kryetari.doc  273 K

Vendim 2925

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt.15.12. 2003.doc  99 K

Vendim 2926

 File Name  Size
 Emerimi zv_kryetarit.doc  273 K

Vendim 2927

 File Name  Size
 Emerimi sekretarit.doc  274 K

Vendim 2929

 File Name  Size
 Per perseritjen e zgjedhjeve ne 118 QV.doc  294.50 K

Vendim 2931

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se Partise Socialdemokrate.doc  101 K

Vendim 2932

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se AD vs KZQV Vau-Dejes.doc  101 K

Vendim 2933

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PSD vs KZQV Fierze-Puke.doc  101.50 K

Vendim 2934

 File Name  Size
 Per pranimin e kerkeses se PDS-se vs KZQV-se Fushe-Cidhen.doc  102.50 K
 Tabela e ndarjes se mandateve.doc  280.50 K

Vendim 2935

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Fierze Puke.doc  121 K
 Tabela e ndarjes së mandateve.doc  118.50 K

Vendim 2936

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses ankimore te PS-se vs Terbuf Qarku Fier .doc  119 K

Vendim 2937

 File Name  Size
 Vendim 2937 shtyrje afati kqv.doc  274 K

Vendim 2941

 File Name  Size
 Transporti materialeve.doc  275 K

Vendim 2942

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt.18.12. 2003.doc  99.50 K

Vendim 2943

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PSSH vs KZQV Bashkia Tirane  102 K

Vendim 2944

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PAA vs KZQV Velabisht.doc  101 K

Vendim 2945

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PDS vs KZQV NJ.B. 4.doc  102.50 K

Vendim 2946

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses ankimore te PD vs KZQV NJ B TR 4.doc  118.50 K

Vendim 2947

 File Name  Size
 Per rrezimin e ankimit te PAA vs KZQV Velabisht.doc  293 K

Vendim 2948

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses se Aferdita Jaupaj.doc  104.50 K

Vendim 2949

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses ankimore te PD vs KZQV NJ B TR 4.doc  122 K

Vendim 2952

 File Name  Size
 Per rrezimin e kerkeses ankimore te PAD vs KZQV Vau i Dejes.doc  112.50 K

Vendim 2960

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt.20.12. 2003.doc  100 K

Vendim 2961

 File Name  Size
 PËR ADMINISTRIMIN E MATERIALEVE ZGJEDHORE NE KUTITE E VOTIMIT PAS NXJERRJES SE REZULTATIT NE QENDREN E VOTIMIT.doc  280.50 K

Vendim 2962

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PSSH vs KZQV Velabisht.doc  103 K

Vendim 2963

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PBK vs KZQV Qender-Vlore.doc  101.50 K

Vendim 2964

 File Name  Size
 Per lenien ne fuqi te vendimit te KZQV Velabisht.doc  292 K

Vendim 2965

 File Name  Size
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Qender-Vlore.doc  120 K
 Tabela e ndarjes së mandateve.doc  119.50 K

Vendim 2966

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt.23.12. 2003.doc  99 K

Vendim 2967

 File Name  Size
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PSSH vs KZQV Gruemir.doc  102 K

Vendim 2968

 File Name  Size
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt.24.12. 2003.doc  99 K

Vendim 2973

 File Name  Size
 Emerim anetar PR – KZQV Vau Dejes.doc  272.50 K

Vendim 2974

 File Name  Size
 PER PRANIMIN PER SHQYRTIM TE KERKESES ANKIMORE TE PARTISE SOCIALISTE TE SHQIPERISE KUNDER VENDIMIT TE KZQV-SE, KOMUNA MBROSTAR, QARKU FIER.doc  102 K

Vendim 2978

 File Name  Size
 Emerim anetaret PD – KZQV Vau Dejes.doc  273 K

Vendim 2979

 File Name  Size
 Caktim 3 qv private.doc  279 K

Vendim 2980

 File Name  Size
 Per pranimin e kerkeses se PS vs KZQV Mbrostar.doc  125.50 K

Vendim 2981

 File Name  Size
 Per shpalljen e pavlefshme te rezultatit te rinumerimit vs Tirana 1.DOC  266.50 K

Vendim 2982

 File Name  Size
 Per pushimin e ceshtjes per kerkesen e PS vs KZQV Gruemir.doc  121.50 K

Vendim 2983

 File Name  Size
 Emerim anetaret PS – KZQV Vau Dejes  273 K

 

SHKURTIM VENDIMI 2804

VENDIM Nr. 2739, date 13.11.2003
PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË ZGJEDHJEVE PËR BASHKINË E TIRANËS

SHKURTIM VENDIMI 2772

SHKURTIM VENDIMI 2425

SHKURTIM VENDIMI 2424

SHKURTIM VENDIMI 2423

SHKURTIM VENDIMI 2422

SHKURTIM VENDIMI 2421

SHKURTIM VENDIMI 2420

SHKURTIM VENDIMI 2419

SHKURTIM VENDIMI 2418

SHKURTIM VENDIMI 2417

SHKURTIM VENDIMI 2416

SHKURTIM VENDIMI 2415

SHKURTIM VENDIMI 2414

SHKURTIM VENDIMI 2413

SHKURTIM VENDIMI 2412

SHKURTIM VENDIMI 2411

SHKURTIM VENDIMI 2410

SHKURTIM VENDIMI 2409

SHKURTIM VENDIMI 2408

SHKURTIM VENDIMI 2407

SHKURTIM VENDIMI 2406

SHKURTIM VENDIMI 2405

SHKURTIM VENDIMI 2404

SHKURTIM VENDIMI 2403

SHKURTIM VENDIMI 2402

SHKURTIM VENDIMI 2401

SHKURTIM VENDIMI 2400

SHKURTIM VENDIMI 2399

SHKURTIM VENDIMI 2398

SHKURTIM VENDIMI 2397

SHKURTIM VENDIMI 2396

SHKURTIM VENDIMI 2395

SHKURTIM VENDIMI 2394

SHKURTIM VENDIMI 2393

SHKURTIM VENDIMI 2392

SHKURTIM VENDIMI 2390

SHKURTIM VENDIMI 2389

SHKURTIM VENDIMI 2388

SHKURTIM VENDIMI 2387

SHKURTIM VENDIMI 2386

SHKURTIM VENDIMI 2384

SHKURTIM VENDIMI 2382

SHKURTIM VENDIMI 2381

SHKURTIM VENDIMI 2380

SHKURTIM VENDIMI 2379

SHKURTIM VENDIMI 2378

SHKURTIM VENDIMI 2377

SHKURTIM VENDIMI 2376

SHKURTIM VENDIMI 2375

SHKURTIM VENDIMI 2374

SHKURTIM VENDIMI 2373

SHKURTIM VENDIMI 2372

SHKURTIM VENDIMI 2371

SHKURTIM VENDIMI 2370

SHKURTIM VENDIMI 2369

SHKURTIM VENDIMI 2367

SHKURTIM VENDIMI 2366

SHKURTIM VENDIMI 2365

SHKURTIM VENDIMI 2364

SHKURTIM VENDIMI 2363

SHKURTIM VENDIMI 2362

SHKURTIM VENDIMI 2361

SHKURTIM VENDIMI 2356

SHKURTIM VENDIMI 2355

SHKURTIM VENDIMI 2354

SHKURTIM VENDIMI 2353

SHKURTIM VENDIMI 2352

SHKURTIM VENDIMI 2350

SHKURTIM VENDIMI 2347

SHKURTIM VENDIMI 2346

SHKURTIM VENDIMI 2345

SHKURTIM VENDIMI 2344

SHKURTIM VENDIMI 2343

SHKURTIM VENDIMI 2342

SHKURTIM VENDIMI 2341

SHKURTIM VENDIMI 2340

SHKURTIM VENDIMI 2339

SHKURTIM VENDIMI 2338

SHKURTIM VENDIMI 2337

SHKURTIM VENDIMI 2336

SHKURTIM VENDIMI 2334

SHKURTIM VENDIMI 2333

SHKURTIM VENDIMI 2332

SHKURTIM VENDIMI 2331

SHKURTIM VENDIMI 2330

SHKURTIM VENDIMI 2329

SHKURTIM VENDIMI 2328

SHKURTIM VENDIMI 2326

SHKURTIM VENDIMI 2323

SHKURTIM VENDIMI 2322

SHKURTIM VENDIMI 2321

SHKURTIM VENDIMI 2320

SHKURTIM VENDIMI 2319

SHKURTIM VENDIMI 2318

SHKURTIM VENDIMI 2317

SHKURTIM VENDIMI 2316

SHKURTIM VENDIMI 2315

SHKURTIM VENDIMI 2314

SHKURTIM VENDIMI 2313

SHKURTIM VENDIMI 2312

SHKURTIM VENDIMI 2311

SHKURTIM VENDIMI 2310

SHKURTIM VENDIMI 2309

SHKURTIM VENDIMI 2308

SHKURTIM VENDIMI 2307

SHKURTIM VENDIMI 2306

SHKURTIM VENDIMI 2305

SHKURTIM VENDIMI 2304

SHKURTIM VENDIMI 2303

SHKURTIM VENDIMI 2302

SHKURTIM VENDIMI 2301

SHKURTIM VENDIMI 2300

SHKURTIM VENDIMI 2299

SHKURTIM VENDIMI 2298

SHKURTIM VENDIMI 2297

SHKURTIM VENDIMI 2296

SHKURTIM VENDIMI 2295

SHKURTIM VENDIMI 2294

SHKURTIM VENDIMI 2293

SHKURTIM VENDIMI 2292

SHKURTIM VENDIMI 2291

SHKURTIM VENDIMI 2290

SHKURTIM VENDIMI 2289

SHKURTIM VENDIMI 2288

SHKURTIM VENDIMI 2287

SHKURTIM VENDIMI 2284

SHKURTIM VENDIMI 2283

SHKURTIM VENDIMI 2282

SHKURTIM VENDIMI 2281

SHKURTIM VENDIMI 2280

SHKURTIM VENDIMI 2279

SHKURTIM VENDIMI 2278

SHKURTIM VENDIMI 2277

SHKURTIM VENDIMI 2276

SHKURTIM VENDIMI 2275

SHKURTIM VENDIMI 2274

SHKURTIM VENDIMI 2273

SHKURTIM VENDIMI 2272

SHKURTIM VENDIMI 2271

SHKURTIM VENDIMI 2269

SHKURTIM VENDIMI 2268

SHKURTIM VENDIMI 2267

SHKURTIM VENDIMI 2266

SHKURTIM VENDIMI 2265

SHKURTIM VENDIMI 2264

SHKURTIM VENDIMI 2263

SHKURTIM VENDIMI 2262

SHKURTIM VENDIMI 2261

SHKURTIM VENDIMI 2260

SHKURTIM VENDIMI 2259

SHKURTIM VENDIMI 2258

SHKURTIM VENDIMI 2257

SHKURTIM VENDIMI 2256

SHKURTIM VENDIMI 2255

SHKURTIM VENDIMI 2253

SHKURTIM VENDIMI 2252

SHKURTIM VENDIMI 2251

SHKURTIM VENDIMI 2250

SHKURTIM VENDIMI 2249

SHKURTIM VENDIMI 2248

SHKURTIM VENDIMI 2247

SHKURTIM VENDIMI 2246

SHKURTIM VENDIMI 2245

SHKURTIM VENDIMI 2244

SHKURTIM VENDIMI 2243

SHKURTIM VENDIMI 2242

SHKURTIM VENDIMI 2241

SHKURTIM VENDIMI 2240

SHKURTIM VENDIMI 2239

SHKURTIM VENDIMI 2238

SHKURTIM VENDIMI 2237

SHKURTIM VENDIMI 2235

SHKURTIM VENDIMI 2234

SHKURTIM VENDIMI 2233

SHKURTIM VENDIMI 2232

SHKURTIM VENDIMI 2231

SHKURTIM VENDIMI 2230

SHKURTIM VENDIMI 2229

SHKURTIM VENDIMI 2228

SHKURTIM VENDIMI 2227

SHKURTIM VENDIMI 2226

SHKURTIM VENDIMI 2225

SHKURTIM VENDIMI 2224

SHKURTIM VENDIMI 2223

SHKURTIM VENDIMI 2222

SHKURTIM VENDIMI 2221

SHKURTIM VENDIMI 2220

SHKURTIM VENDIMI 2219

SHKURTIM VENDIMI 2218

SHKURTIM VENDIMI 2217

SHKURTIM VENDIMI 2216

SHKURTIM VENDIMI 2215

SHKURTIM VENDIMI 2214

SHKURTIM VENDIMI 2213

SHKURTIM VENDIMI 2212

VENDIM Nr. 2207,  date 17.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË DEMOKRATE TE RE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA FIERZË-PUKË,
QARKU SHKODËR

VENDIM Nr. 2206, date 17.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË DEMOKRATIKE, DEGA GJIROKASTËR KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA LUNXHERI,
QARKU GJIROKASTËR

VENDIM Nr. 2205, date 17.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË KANDIDATIT TË PAVARUR PËR KRYETAR KOMUNE, Z.GJON ZEF TOMA KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA KOLSH, QARKU LEZHË

VENDIM Nr. 2203, date 17.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, BASHKIA DELVINË,
QARKU VLORE

VENDIM Nr. 2202, date 17.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË BASHKIMI PER TE DREJTAT E NJERIUT KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, BASHKIA ROSKOVEC QARKU FIER

VENDIM Nr. 2201, date 17.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISE LEVIZJA E LEGALITETIT, KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, BASHKIA PESHKOPI, QARKU DIBER

SHKURTIM VENDIMI 2200

VENDIM Nr. 2199, date 17.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISE SOCIALDEMOKRATE, DEGA TEPELENË KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA QENDËR-TEPELENË, QARKU GJIROKASTËR

SHKURTIM VENDIMI 2197

SHKURTIM VENDIMI 2196

SHKURTIM VENDIMI 2195

VENDIM Nr. 2194, date 17.10.2003
PËR PRANIMIN PER SHQYRTIMIN TE ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE DEGA BULQIZE KUNDËR MOSMARRJES VENDIM PREJ KZQV-SË KOMUNA FUSHE-BULQIZE, QARKU DIBER

SHKURTIM VENDIMI 2193

SHKURTIM VENDIMI 2192

VENDIM Nr. 2191, date 17.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJËRIUT KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA ZHARËZ,
QARKU FIER

VENDIM Nr. 2190, date 17.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALDEMOKRATE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, BASHKIA SARANDË,
QARKU VLORË

VENDIM Nr. 2189, date 17.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË KANDIDATIT TË PS PËR KRYETAR BASHKIE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, BASHKIA POLIÇAN, QARKU BERAT

SHKURTIM VENDIMI 2188

SHKURTIM VENDIMI 2187

VENDIM Nr. 2186, date 16.10.2003
PËR MOSSHQYRTIMIN E ANKIMIT TË PARTISË SOCIALDEMOKRATE, KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË KOMUNA SEVASTER QARKU VLORË

VENDIM Nr. 2185, date 16.10.2003
PËR MOSSHQYRTIMIN E ANKIMIT TË PARTISË LËVIZJA E LEGALITETIT, KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-se BASHKIA RRËSHEN, QARKU LEZHË

VENDIM Nr. 2181, date 16.10.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMEVE TË KZQV-VE TË KOMUNAVE VAQAR DHE BALDUSHK, QARKU TIRANË PËR MOSPRANIMIN E KËRKESËS SË PARTISË SOCIALISTE, PËR RINUMËRIM TË FLETËVE TË VOTIMIT.

VENDIM Nr. 2180, date 16.10.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-SË KOMUNA VAQAR, QARKU TIRANË PËR MOSPRANIMIN E KËRKESËS SË KANDIDATIT TË PS-SË PËR KRYETAR KOMUNE, PËR RINUMËRIM TË FLETËVE TË VOTIMIT.

VENDIM Nr. 2179, date 16.10.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-SË KOMUNA BALDUSHK, QARKU TIRANË PËR MOSPRANIMIN E KËRKESËS SË KANDIDATIT TË PS, PËR RINUMËRIM TË FLETËVE TË VOTIMIT.

VENDIM Nr. 2178, date 16.10.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-SË BASHKIA RRËSHEN PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLTARË TË BASHKISË

VENDIM Nr. 2177, date 16.10.2003
PËR LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË KZQV-SË KOMUNA SEVASTER, QARKU VLORË “PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLTARË KOMUNE”

VENDIM Nr. 2176, date 16.10.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-SË KOMUNA KOLSH, QARKU LEZHË PËR MOSPRANIMIN E KËRKESËS PËR RINUMËRIM TË FLETËVE TË VOTIMIT.

VENDIM Nr. 2175, date 16.10.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-SË KOMUNA VAQAR, QARKU TIRANË PËR MOSPRANIMIN E KËRKESËS SË PARTISË SOCIALISTE, PËR RINUMËRIM TË FLETËVE TË VOTIMIT.

VENDIM Nr. 2174, date 16.10.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-SË KOMUNA QENDËR LIBRAZHD PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLTARË TË KOMUNËS

VENDIM Nr. 2173, date 16.10.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-SË KOMUNA KUKUR, QARKU ELBASAN PËR MOSPRANIMIN E KËRKESËS PËR RINUMËRIM TË FLETËVE TË VOTIMIT.

VENDIM Nr. 2172, date 16.10.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË Z.NDOC DELIA, KANDIDAT PËR KRYETAR KOMUNE I PDR-SË, “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHMËRISË DHE PËRSËRITJEN E ZGJEDHJEVE NË NJËSINË ZGJEDHORE, KZQV-JA FIERZË, PUKË

VENDIM Nr. 2171, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA MARGEGAJ, QARKU KUKËS

VENDIM Nr. 2170, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA POSHNJE, QARKU BERAT

VENDIM Nr. 2169, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA RRASË, QARKU ELBASAN

VENDIM Nr. 2168, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA GRUEMIRË, QARKU SHKODËR

VENDIM Nr. 2167, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA OTOLLAK, QARKU BERAT

VENDIM Nr. 2166, date 16.10.2003
PËR MOSSHQYRTIMIN E ANKIMIT TË PARTISË DEMOKRISTIANE, KUNDËR MOSMARRJES VENDIM PREJ KZQV-SË BASHKIA KSAMIL, QARKU VLORE.

VENDIM Nr. 2165, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISE SOCIALISTE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, BASHKIA HIMARE, QARKU VLORE

VENDIM Nr. 2164, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA FUSHE-CIDHEN, QARKU DIBER.

VENDIM Nr. 2163, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË Z.DEDE MARK UKAJ KANDIDAT PER KRYETAR KOMUNE I PARTISE SOCIALISTE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA FIERZE, QARKU SHKODËR

VENDIM Nr. 2162, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA KAMËZ, QARKU TIRANË.

VENDIM Nr. 2161, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË BASHKIMI P?R T? DREJTAT E NJERIUT KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA LENIE, QARKU ELBASAN

VENDIM Nr. 2160, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË KOMUNISTE T? SHQIP?RIS? KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, BASHKIA URA-VAJGURORE, QARKU BERAT

VENDIM Nr. 2159, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË DEMOKRATE T? RE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, BASHKIA PATOS, QARKU FIER

VENDIM Nr. 2158, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISE SOCIALISTE DEGA ELBASAN KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA GJINAR, QARKU ELBASAN

VENDIM Nr. 2157, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, KUNDËR MOSMARRJES VENDIM PREJ KZQV-SË, KOMUNA OROSH, QARKU LEZHE

VENDIM Nr. 2156, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALDEMOKRATE T? SHQIP?RIS? KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA QELEZ, QARKU SHKOD?R.

VENDIM Nr. 2155, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA T?RBUF, QARKU FIER.

VENDIM Nr. 2154, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTIS? DEMOKRISTIANE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA FIERZE-PUKE, QARKU SHKODËR

VENDIM Nr. 2153, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA VELABISHT, QARKU BERAT.

VENDIM Nr. 2152, date 16.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA VËRTOP, QARKU BERAT.

VENDIM Nr. 2147, date 16.10.2003
PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 16.10.2003

VENDIM Nr. 2146, date 16.10.2003
PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS SË KANDIDATIT TË PARTISË SOCIALISTE, NË KOMUNËN SKËNDERBEGAS, GRAMSH

VENDIM Nr. 2145, date 15.10.2003
PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 15.10.2003

VENDIM Nr. 2142, date 15.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË Z.NIKOLIN KACORRI, KANDIDAT I PAVARUR PËR KËSHILLTAR KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, BASHKIA RRËSHEN, QARKU LEZHË.

VENDIM Nr. 2141, date 15.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISE KOMUNISTE TE SHQIPERISE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA SEVASTER, QARKU VLORE.

VENDIM Nr. 2140, date 15.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISE DEMOKRISTIANE KUNDËR MOSMARRJES VENDIM PREJ KZQV-SË KOMUNA KUKUR, QARKU ELBASAN

VENDIM Nr. 2139, date 15.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË Z.SEIT DAMJANI, KANDIDAT I PARTISE SOCIALISTE PËR KRYETAR KOMUNE KUNDËR MOSMARRJES VENDIM PREJ KZQV-SË, KOMUNA VAQARR, QARKU TIRANE

VENDIM Nr. 2138, date 15.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTIS? KOMUNISTE S? SHQIP?RIS? KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, BASHKIA URA-VAJGURORE, QARKU, BERAT

VENDIM Nr. 2137, date 15.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISE ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA QEND?R, LIBRAZHD, QARKU ELBASAN

VENDIM Nr. 2136, date 15.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË Z.JAHO RAMA, KANDIDAT I PARTISË SOCIALISTE PËR KRYETAR KOMUNE KUNDËR MOSMARRJES VENDIM PREJ KZQV-SË, KOMUNA BALDUSHK, QARKU TIRANË

VENDIM Nr. 2135, date 15.10.2003
PËR MOSSHQYRTIMIN E ANKIMIT TË PARTISË SOCIALDEMOKRATE, DEGA TEPELENË KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA KRAHËS, TEPELENË.

VENDIM Nr. 2134, date 15.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË BASHKIMI DEMOKRAT SHQIPTAR KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA KOLSH, QARKU LEZHË.

VENDIM Nr. 2133, date 15.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, DEGA TIRANË KUNDËR MOSMARRJES VENDIM NGA KZQV-TË E KOMUNAVE VAQARR DHE BALDUSHK.

VENDIM Nr. 2132, date 15.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALDEMOKRATE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA PASKUQAN, QARKU TIRANË.

VENDIM Nr. 2131, date 15.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË DEMOKRACIA SOCIALE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-së, KOMUNA FUSHË-BULQIZË QARKU DIBËR.

VENDIM Nr. 2130, date 15.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, KUNDËR MOSMARRJES VENDIM PREJ KZQV-SË, KOMUNA VAQARR

VENDIM Nr. 2129, date 15.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË Z.DED GJINI, KANDIDAT I PAVARUR PËR KRYETAR KOMUNE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA RRAPE, QARKU SHKODER.

VENDIM Nr. 2128, date 15.10.2003
PËR MOSSHQYRTIMIN E ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE, DEGA POGRADEC KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË BASHKIA POGRADEC.

VENDIM Nr. 2127, date 15.10.2003
PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TE KERKESES DATE 13 10.2003, TE PARAQITUR NGA PARTIA DEMOKRISTIANE.

VENDIM Nr. 2126, date 15.10.2003
PËR DETYRIMIN E KZQV-SË, KOMUNA QAFË-MALI, QARKU SHKODËR, PËR TË BËRË RINUMËRIMIN E FLETËVE TË VOTIMIT

VENDIM Nr. 2125, date 12.10.2003
PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS SË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË

VENDIM Nr. 2123, date 12.10.2003
PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 14.10.2003

VENDIM Nr. 2122, date 12.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË Z.NDUE PALUCA, KANDIDAT I PAVARUR PËR KRYETAR KOMUNE KUNDËR MOSMARRJES SË VENDIMIT PREJ KZQV-SË SË KOMUNËS QAFË-MALI, QARKU SHKODËR “PËR RINUMËRIMIN E VOTAVE

VENDIM Nr. 2121, date 12.10.2003
PËR RIDORËZIMIN E KUTIVE TË VOTIMIT DHE MATERIALEVE TË TJERA ZGJEDHORE PËR KZQV-NË E TIRANËS

VENDIM Nr. 2119, date 12.10.2003
PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ DERI NË DATËN 13.10.2003

VENDIM Nr. 2114, date 12.10.2003
PËR ZGJATJEN E ORARIT TË VOTIMIT NË QENDRAT E VOTIMIT TË NJËSIVE BASHKIAKE TË TIRANËS

VENDIM Nr. 2111, date 12.10.2003
PËR PAJISJEN E QENDRAVE TË VOTIMIT, QË KANË NUMËR TË MADH ZGJEDHËSISH, ME KUTI VOTIMI SHTESË

VENDIM Nr. 2102, date 11.10.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË KOMUNISTE TË SHQIPËRISË “8 NËNTORI” KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË SË BASHKISË KAMËZ, QARKU TIRANË

VENDIM Nr. 2101, date 11.10.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 9 TETOR 2003

VENDIM Nr. 2093, date 11.10.2003
PËR RRËZIMIN E KËRKESËS SË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË POLICISË SË SHTETIT “PËR PËRCAKTIMIN E MËNYRËS SË VOTIMIT TË PUNONJËSVE TË POLICISË TË ANGAZHUAR ME DETYRA NË RUAJTJE TË PROÇESIT ZGJEDHOR 2003”

VENDIM Nr. 2092, date 11.10.2003
PËR RRËZIMIN E ANKESËS SË KOMITETIT DREJTUES TË PARTISË SOCIALISTE,DEGA TIRANË KUNDËR VEPRIMEVE TË PARTISË DEMOKRATIKE, DEGA TIRANË

VENDIM Nr. 2091, date 11.10.2003
PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE TË KZQV-SË PËR REGJISTRIMIN DHE ÇREGJISTRIMIN NË LISTËN E ZGJEDHËSVE TË QV, TË ZGJEDHËSIT TË VEÇANTË, ANËTAR TË KOMISIONIT TË QËNDRËS SË VOTIMIT.

VENDIM Nr. 2089, date 10.10.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË SË BASHKISË FIER, QARKU FIER

VENDIM Nr. 2080, date 10.10.2003
PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 09.10.2003

VENDIM Nr. 2077, date 10.10.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTEVE TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR PER DATAT 7 DHE 8 TETOR 2003 SI DHE PËR MONITORIMIN E OPERATORËVE VENDORË NË DATAT 7-8 TETOR 2003

VENDIM Nr. 2076, date 10.10.2003
PËR RRËZIMIN E ANKESËS SË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË KUNDËR VEPRIMEVE TË PARTISË DEMOKRATIKE QË CËNOJNË NENET 5 DHE 135 TË LIGJIT NR. 9087, DATË 19/06/2003 “KODI ZGJEDHOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”

VENDIM Nr. 2074, date 09.10.2003
PËR LËNIEN NË FUQI TË VENDIMEVE TË KZQV-SË SË BASHKISË ROSKOVEC, QARKU FIER “PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE, KRYETARIT, ZV.KRYETARIT DHE SEKRETARIT TË KQV-SË”

VENDIM Nr. 2073, date 09.10.2003
PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 08.10.2003

VENDIM Nr. 2072, date 09.10.2003
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE AFATGJATË TË OSBE, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 12 TETOR 2003

VENDIM Nr. 2070, date 08.10.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 6 TETOR 2003

VENDIM Nr. 2059, date 09.10.2003
PËR RRËZIMIN E ANKESËS SË PARTISË DEMOKRATE TË RE KUNDËR VEPRIMEVE TË CILAT CËNOJNË NENET 3, 4 DHE 5 TË LIGJIT NR. 9087, DATË 19/06/2003 “KODI ZGJEDHOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”

VENDIM Nr. 2040, date 07.10.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË SË NJËSISË BASHKIAKE NR.1, QARKU TIRANË

VENDIM Nr. 2039, date 07.10.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 5 TETOR 2003

VENDIM Nr. 2021, date 06.10.2003
PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KËRKESAVE PËR RINUMËRIMIN E FLETËVE TË VOTIMIT DHE MODELEVE TË VENDIMEVE TË KZQV-SË PËR PRANIMIN/MOSPRANIMIN E KËRKESËS PËR RINUMËRIM

VENDIM Nr. 2020, date 06.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË DEMOKRACIA SOCIALE E SHQIPËRISË NDAJ KZQV-SË SË BASHKISË ROSKOVEC, QARKU FIER

VENDIM Nr. 2019, date 06.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË DHE PARTISË SOCIALDEMOKRATE NDAJ KZQV-SË SË KOMUNËS BRADASHESH, QARKU ELBASAN

VENDIM Nr. 2018, date 06.10.2003
PËR TRANSMETIMIN FALAS TË SPOTEVE ELEKTORALE TË PARTIVE POLITIKE NË RADIOTELEVIZIONIN PUBLIK

VENDIM Nr. 2017, date 06.10.2003
PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 06.10.2003

VENDIM Nr. 2016, date 06.10.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR PERIUDHËN 28 SHTATOR-04 TETOR 2003

VENDIM Nr. 2009, date 05.10.2003
PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ DERI NË DATËN 03.10.2003

VENDIM Nr. 2008, date 05.10.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTEVE TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATAT 02-03.10.2003

VENDIM Nr. 2007, date 05.10.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR MONITORIMIN E TRANSMETUESIT VENDOR ETV NË PERIUDHËN 29 SHTATOR-1 TETOR 2003

VENDIM Nr. 2006, date 05.10.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 6 TETOR 2003

VENDIM Nr. 2003, date 03.10.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT NR. 28, DT. 28.09.2003 TË KZQV SË SË NJËSISË BASHKIAKE NR.8, QARKU TIRANË

VENDIM Nr. 2002, date 03.10.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 1 TETOR 2003

VENDIM Nr. 2000, date 03.10.2003
PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr.1972, date 02.10.2003
PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 01.10.2003

VENDIM Nr.1971, date 02.10.2003
PËR RRËZIMIN E KËRKESËS ANKIMORE TË PARTISË SOCIALISTE NDAJ NJËSISË BASHKIAKE NR.8, QARKU TIRANË

VENDIM Nr.1970, date 02.10.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 30.09.2003

VENDIM Nr.1961, date 01.10.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 29 SHTATOR 2003

VENDIM Nr.1947, date 01.10.2003
PËR RRËZIMIN E KËRKESËS ANKIMORE TË PARTISE SOCIALISTE NË LIDHJE ME NDARJEN E QENDRAVE TË VOTIMIT TË KOMUNËS FARKË, QARKU TIRANË

VENDIM Nr.1946, date 01.10.2003
PËR RRËZIMIN E KËRKESËS ANKIMORE TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË NDAJ VENDIMIT TË KOMISIONIT QËNDROR TË ZGJEDHJEVE, PËR EMËRIMIN E Z. SABAH JEMISHTA SI SEKRETAR TË KZQV-SË, BASHKIA DURRËS

VENDIM Nr.1945, date 30.09.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 28.09.2003

VENDIM Nr.1944, date 30.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË NDAJ KZQV-SË SË KOMUNËS VERGO, QARKU VLORË

VENDIM Nr.1943, date 30.09.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË NDAJ KZQV-SË SË NJËSISË BASHKIAKE NR.8 TË QARKUT TIRANË

VENDIM Nr.1915, date 29.09.2003
PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE TË IDENTIFIKIMIT QË DO TË MBAJNË PUNONJËSIT E POLICISË TË NGARKUAR ME DETYRA, GJATË ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr.1914, date 29.09.2003
MIRATIMIN E PROCES VERBALEVE PER ADMINISTRIMIN E MATERIALEVE ZGJEDHORE DHE FLETORES SE PROCES-VERBALIT PER KQV-ne, PER ZGJEDHJET PER ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2003.

VENDIM Nr.1913, date 29.09.2003
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT NR. 14, DT. 24.09.2003 TË KZQV SË KOMUNËS FARKË, QARKU TIRANË.

VENDIM Nr.1911, date 29.09.2003
PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 29.09.2003

VENDIM Nr.1910, date 29.09.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PERIUDHËN 21-27 SHTATOR

VENDIM Nr.1909, date 29.09.2003
PËR RRËZIMIN E KËRKESËS SË KZQV-SË, BASHKIA VORË DHE E Z. GANI ISMAILI, PËR NJË NDRYSHIM TË RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR KRYETAR BASHKIE NË FLETËN E VOTIMIT

VENDIM Nr.1908, date 29.09.2003
PËR PRANIMIN E KËRKESËS ANKIMORE TË PARTISË DEMOKRATIKE TË SHQIPËRISË NDAJ OPERATORIT TELEVIZV PRIVAT “AVN+63” FIER

VENDIM Nr.1902, date 27.09.2003
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË OSBE/ODIHR, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 12 TETOR 2003

VENDIM Nr.1901, date 27.09.2003
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË KËSHILLIT RINOR SHQIPTAR PËR AKREDITIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 12 TETOR 2003

VENDIM Nr.1900, date 27.09.2003
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË FONDACIONIT SHQIPTAR PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA PËR AKREDITIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE
TË DATËS 12 TETOR 2003

VENDIM Nr.1899, date 27.09.2003
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË QENDRËS SHQIPTARE PËR KULTURË DEMOKRATIKE “FAN NOLI„ PËR AKREDITIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË DHE AFATSHKURTËR, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 12 TETOR 2003

VENDIM Nr.1889, date 27.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKESËS SË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR VIDEOKLIPIN “TIRONA” TË GRUPIT “WEST SIDE FAMILY”

VENDIM Nr.1888, date 27.09.2003
PËR RRËZIM TË ANKESËS SË PARTISË DEMOKRATIKE, DEGA LEZHE NDAJ OPERATORIT TELEVIZIV “TV LEZHA”

VENDIM Nr.1886, date 27.09.2003
PËR MIRATIM TË ANKESËS SË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË PËR SHKELJE TË NENIT 140 TË KODIT ZGJEDHOR NGA OPERATORI TELEVIZIV “4 PLUS”.

VENDIM Nr.1885, date 27.09.2003
PËR RRËZIMIN E KËRKESËS ANKIMORE TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË NDAJ OPERATORËVE TELEVIZIVË, “TV SHIJAK” DHE “ATN-1”

VENDIM Nr.1883, date 27.09.2003
PËR RREZIM TE ANKESES SE PARTISE SOCIALISTE, DEGA DEVOLL NDAJ OPERATORIT TELEVIZIV “TV SHIJAK”

VENDIM Nr.1882, date 27.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE NDAJ KZQV-SË SË KOMUNËS HORË-VRANISHT, QARKU VLORË.

VENDIM Nr.1881, date 27.09.2003

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË NDAJ VENDIMIT TË KZQV-SË SË KOMUNËS KOLONJË, QARKU FIER.

VENDIM Nr.1880, date 27.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË NDAJ KZQV-SË SË KOMUNËS POSTRIBË, QARKU SHKODËR.

VENDIM Nr.1879, date 27.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË NDAJ VENDIMIT TË KZQV-SË SË KOMUNËS NOVOSELË, QARKU VLORË.

VENDIM Nr.1878, date 27.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË NDAJ KZQV-SË SË KOMUNËS ARMEN, QARKU VLORË

VENDIM Nr.1876, date 26.09.2003

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR EMISIONET SPECIALE TË MONITORUARA PËR DATAT 21, 22 DHE 23 SHTATOR 2003

VENDIM Nr.1875, date 26.09.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR MONITORIMIN E REAL TV NË PERIUDHËN 21-23 SHTATOR 2003

VENDIM Nr.1874, date 26.09.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 24 SHTATOR 2003

VENDIM Nr.1873, date 26.09.2003
PËR MIRATIMIN E PROPOZIMIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR EMËRIMIN E MONITORUESVE VENDORË

VENDIM Nr.1872, date 25.09.2003
PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 25.09.2003

VENDIM Nr.1853, date 25.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALDEMOKRATE NDAJ KZQV-SË SË KOMUNËS SHOSH, QARKU SHKODËR

VENDIM Nr.1852, date 25.09.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 23 SHTATOR 2003

VENDIM Nr.1848, date 24.09.2003
PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 24.09.2003

VENDIM Nr.1847, date 24.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË AGRARE AMBIENTALISTE TË SHQIPËRISË NDAJ KZQV-SË SË KOMUNËS SHOSH, QARKU SHKODËR

VENDIM Nr.1846, date 24.09.2003
PËR ZËVENDËSIMIN E DEPUTETIT TË PARTISË DEMOKRATIKE z. SPARTAK NGJELA ME EMRIN E RRADHËS NGA LISTA SHUMEMËRORE E KOALICIONIT “BASHKIMI PËR FITORE”.

VENDIM Nr.1845, date 24.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË VENDIMIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR VIDEOKLIPIN “ TIRONA” TË GRUPIT
“WEST SIDE FAMILLY”

VENDIM Nr.1844, date 24.09.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 22 SHATOR 2003

VENDIM Nr.1843, date 24.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS SË KANDIDATIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË PËR KRYETAR BASHKIE
NË DURRËS, Z. LEFTER KOKA

VENDIM Nr.1842, date 24.09.2003
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQATËS PËR KULTURË DEMOKRATIKE PËR AKREDITIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 12 TETOR 2003

VENDIM Nr.1841, date 24.09.2003
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË KONGRESIT TË AUTORITETEVE VENDORE DHE RAJONALE I KËSHILLIT TË EUROPËS PËR AKREDITIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 12 TETOR 2003

VENDIM Nr.1840, date 24.09.2003
MIRATIMIN E MODELIT TË VULAVE REZERVË, PER ZGJEDHJET PER ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr.1835, date 23.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË

VENDIM Nr.1834, date 23.09.2003
PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ DERI NË DATËN 23.09.2003

VENDIM Nr.1832, date 23.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË NDAJ KZQV-SË SË BASHKISË GJIROKASTËR

VENDIM Nr.1831, date 23.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË

VENDIM Nr.1805, date 22.09.2003
PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ DERI NË DATËN 22.09.2003

VENDIM Nr.1804, date 22.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË (C) MIRËQËNIES POPULLORE NDAJ KZQV-SË SË BASHKISË TIRANË

VENDIM Nr.1803, date 22.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË z.LIMAN SAMI LAÇI KANDIDAT PËR KRYETAR KOMUNE NDAJ KZQV-SË SË KOMUNËS KASTRIOT TË QARKUT DIBËR

VENDIM Nr.1802, date 22.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISË SOCIALISTE

VENDIM Nr.1801, date 22.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË PARTISE BASHKIMI DEMOKRAT NDAJ KZQV-SË SË KOMUNES SLLOVE, QARKU DIBER.

VENDIM Nr.1800, date 22.09.2003
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË ANKIMIT TË z.ZJARM SHEHU KANDIDAT I PAVARUR NDAJ KZQV-SË SË BASHKISË KAMËZ, QARKU TIRANE

VENDIM Nr.1799, date 22.09.2003
PËR RRËZIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRATIKE “PËR DEKLARIMIN FAJTOR TË Z. FATOS NANO PËR KRYERJEN E KUNDRAVAJTJEVE ADMINISTRATIVE TË PARASHIKUARA NË NENET 4, 5 DHE 179 TË KODIT ZGJEDHOR”

VENDIM Nr.1798, date 22.09.2003
PËR MIRATIMIN E DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM QË DO TË PËRDORET PËR SHPALLJEN E REZULTATEVE PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr.1797, date 22.09.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR PERIUDHËN 15-22 SHTATOR

VENDIM Nr.1773, date 21.09.2003
PËR MOSPRANIMIN E ANKIMIT ZGJEDHOR TË PARAQITUR NGA KANDIDATI PËR KËSHILLTAR KOMUNE MBËSHTETUR NGA PARTIA SOCIALISTE, Z. LUAN MUHARREM HODAJ “PËR PËRJASHTIM NGA LISTA SHUMEMËRORE PËR KËSHILLTAR NË KOMUNËN KROPISHT-VLLAHINË, QARKU VLORË”

VENDIM Nr.1772, date 21.09.2003
PËR MOSPRANIMIN E ANKIMIT ZGJEDHOR TË PARAQITUR NGA PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE “PËR MOSMARRJEN E VENDIMIT PËR REGJISTRIM SI KANDIDAT PËR KRYETAR KOMUNE TË Z. QATIP DODA”

VENDIM Nr.1771, date 21.09.2003
PËR MOSPRANIMIN E ANKIMIT ZGJEDHOR TË PARAQITUR NGA PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË “PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT TË KZQV-SË KOMUNA POSTRIBË, SHKODËR “PËR NDARJEN E QV-SË SË FSHATIT DOMJE”

VENDIM Nr.1770, date 21.09.2003
PËR MOSPRANIMIN E ANKIMIT ZGJEDHOR TË PARAQITUR NGA PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË “PËR RIPRANIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KANDIDATË PËR KËSHILLTARË NË KOMUNËN ARMEN, QARKU VLORË”

VENDIM Nr.1769, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-SË, NJËSIA BASHKIAKE NR.11, TË BASHKISË TIRANË, QARKU TIRANË

VENDIM Nr.1768, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-SË, NJËSIA BASHKIAKE NR.11, TË BASHKISË TIRANË, QARKU TIRANË.

VENDIM Nr.1767, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-së KOMUNA KRYEVIDH, QARKU TIRANË.

VENDIM Nr.1766, date 19.09.2003
PËR LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË KZQV-SË KOMUNA LURË, QARKU DIBËR “PËR MOSPRANIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLTARË TË PARTISË AGRARE AMBIENTALISTE”

VENDIM Nr.1765, date 19.09.2003
PËR PUSHIMIN E ÇËSHTJES SË FILLUAR KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-së KOMUNA LUMAS, QARKU BERAT

VENDIM Nr.1764, date 19.09.2003
PËR LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË KZQV-së BASHKIA KAMËZ, QARKU TIRANË.

VENDIM Nr.1763, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-së KOMUNA LURË, QARKU DIBËR

VENDIM Nr.1750, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-SË, KOMUNA KASHAR, QARKU TIRANË “PËR REGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS KASHAR,QARKU TIRANË”TË MBËSHTETUR NGA PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË.

VENDIM Nr.1749, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-së KOMUNA BËRXULL, QARKU TIRANË.

VENDIM Nr.1748, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-së KOMUNA NOVOSELË, QARKU VLORË

VENDIM Nr.1747, date 19.09.2003
PËR LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË KZQV-së BASHKIA TIRANË.

VENDIM Nr.1746, date 19.09.2003
PËR LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË KZQV-së KOMUNA BUSHAT, QARKU SHKODËR.

VENDIM Nr.1745, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TE KZQV-SE BASHKIA VORË, QARKU TIRANË “PER MOSREGJISTRIMIN SI KANDIDAT PER KRYETAR BASHKIE Z. FIQIRI KORONI, TE MBESHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATE E Re”.

VENDIM Nr.1744, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-së KOMUNËS QERRET, QARKU SHKODËR.

VENDIM Nr.1742, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-së NJËSIA BASHKIAKE NR 6, TIRANË.

VENDIM Nr.1741, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-SE, TË KOMUNES KSAMIL “PËR MOSREGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS KSAMIL”TË MBËSHTETUR NGA PARTIA ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE.

VENDIM Nr.1740, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-së KOMUNA KRYEVIDH, QARKU TIRANË.

VENDIM Nr.1739, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-së KOMUNA ZERGJAN, QARKU DIBËR.

VENDIM Nr.1738, date 19.09.2003
PËR LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË KZQV-së TË KOMUNËS SLLOVË, QARKU DIBËR.

VENDIM Nr.1737, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-së BASHKIA TEPELENË, QARKU GJIROKASTËR.

VENDIM Nr.1736, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZQV-së KOMUNA LABINOT-MAL, QARKU ELBASAN.

VENDIM Nr.1735, date 19.09.2003
PËR LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË KZQV-SË BASHKIA ELBASAN, QARKU ELBASAN “ PËR MOSREGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE, Z.BEHAR RAMAZAN GJEVORI, MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATE E RE”

VENDIM Nr.1734, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT NR.18, DATE 14.09.2003 TË KZQV-SË, NJËSIA BASHKIAKE NR.11, QARKU TIRANË “PËR MOSREGJISTRIMIN SI KANDIDAT PËR KRYETAR BASHKIE TË Z.TAHIR ET’HEM RUSHITI, TË MBËSHTETUR NGA PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT SI DHE VENDIMIT NR.37, DATE 14.09.2003 TË KZQV-SË, NJËSIA BASHKIAKE NR.11, QARKU TIRANË “PËR MOSREGJISTRIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E NJËSISË BASHKIAKE NR.11.

VENDIM Nr.1733, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT , DATE 10.09.2003 TË KZQV-SË, BASHKIA URA-VAJGURORE, QARKU BERAT “PËR REGJISTRIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E BASHKISË URA-VAJGURORE,QARKU BERAT”TË MBËSHTETUR NGA PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË.


VENDIM Nr.1732, date 19.09.2003

PËR LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË KZQV-SË SË MINIBASHKISË NR.3, QARKU TIRANË”

VENDIM Nr.1731, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMEVE TË KZQV-SE SUKTH, QARKU DURRËS TË KUNDËRSHTUARA NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA E PUNËS SË SHQIPËRISË

VENDIM Nr.1730, date 19.09.2003
PËR PUSHIMIN E ÇËSHTJES SË FILLUAR KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-së BASHKIA RROGOZHINË, QARKU TIRANË

VENDIM Nr.1729, date 19.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT NR.9, DATE 11.09.2003 TE KZQV-SE KOMUNA DARDHAS, QARKU KORÇE “PER MOSREGJISTRIMIN SI KANDIDAT PER KRYETAR KOMUNE Z.DITOR ZAHO FRAHOLLI, TE MBESHTETUR NGA PARTIA SOCIALISTE E SHQIPERISE,”

VENDIM Nr.1728, date 19.09.2003
PËR MOSPRANIMIN E ANKIMIT ZGJEDHOR TË PARAQITUR NGA PARTIA SOCIALDEMOKRATE “PËR MOSREGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS LEKBIBAJ TË QARKU KUKES”

VENDIM Nr.1714, date 19.09.2003
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRKTHYESVE TË MISIONIT TË VËZHGIMIT TË OSBE/ODIHR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 12 TETOR 2003

VENDIM Nr.1696, date 19.09.2003
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 1268, DATË 12.09.2003, “ PËR MIRATIMIN E MODELIT TË FLETËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 12 TETOR 2003”

VENDIM Nr.1617, date 18.09.2003
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT NR.9, DATE 14.09.2003 TË KZQV-SË KOMUNA,GJORICË QARKU DIBËR “PËR MOSREGJISTRIMIN SI KANDIDAT PËR KRYETAR KOMUNE TË Z.FLAMUR RAMADAN JELLA, TË MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE E SHQIPËRISË”

VENDIM Nr.1574, date 18.09.2003
PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE TË SHPALLJES SË REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr.1573, date 17.09.2003
PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ DERI NË DATËN 17.09.2003

VENDIM Nr.1545, date 16.09.2003
PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ DERI NË DATËN 16.09.2003

VENDIM Nr.1543, date 16.09.2003
PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT TE BASHKISË DURRËS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr.1542, date 16.09.2003
PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT TE BASHKISË VLORË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr.1541, date 16.09.2003
PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT TE BASHKISË SHKODËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr.1540, date 16.09.2003
PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT TE BASHKISË FIER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr.1442, date 15.09.2003
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR GRUPIN E MONITORUESVE QË DO TË ATASHOHEN PRANË STUDIOVE TË KKRT-SË, DHE LISTËN E OPERATORËVE RADIOTELEVIZIVË

VENDIM Nr.1441, date 15.09.2003
PËR PRODHIMIN E FLETEVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 2003 ME CETIS d.d Graphic Company

VENDIM Nr.1437, date 15.09.2003
PËR RADHËN E TËRHEQJES SË SHORTIT PËR CAKTIMIN E ANËTARIT TË KQZ-së QË VERIFIKON DHE RELATON ANKESAT QË PARAQITEN NË KQZ

VENDIM Nr.1436, date 15.09.2003
PËR MIRATIMIN E MODELEVEVE TË KËRKESAVE ANKIMORE PËR ANKIMIN NË RRUGË ADMINISTRATIVE TË VENDIMEVE TË KOMISIONEVE ZGJEDHORE

VENDIM Nr.1435, date 15.09.2003
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË REGJISTRIT TË POSACËM PËR REGJISTRIMIN E ANKIMEVE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr.1416, date 14.09.2003
PËR MBLEDHJEN E KQZ-së GJATË PERIUDHËS ZGJEDHORE

VENDIM Nr.1415, date 14.09.2003
PËR PERCAKTIMIN E PROCEDURËS SË HEDHJES SE SHORTIT PER CAKTIMIN E ANËTARIT TË KQZ-SË QE VERIFIKON DHE RELATON ANKESAT QË PARAQITEN NË KQZ

VENDIM Nr.1270, date 13.09.2003
PËR MIRATIMIN E MODELIT PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE, KRYETARIT, ZV/KRYETARIT DHE SEKRETARIT TË KQV-ve

VENDIM Nr.1269, date 13.09.2003
PER MIRATIMIN E MATERIALIT TE TRAINIMIT “MBI DERTYRAT FUNKSIONALE QE KRYEN KZQV-JA GJATE PROÇESIT ZGJEDHOR, DERI NË PERIUDHËN E PROPOZIMIT DHE EMËRIMIT TË ANËTARËVE TË KOMISIONEVE TË QENDRAVE TË VOTIMIT”

VENDIM Nr.1268, date 12.09.2003
PER MIRATIMIN E MODELIT TE FLETES SE VOTIMIT PER ZGJEDHJET PER ORGANET E QEVERISJES VENDORE TE DATES 12 TETOR 2003

VENDIM Nr.1267, date 12.09.2003
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË VËZHGUESVE AFATGJATË TË OSBE/ODIHR, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 12 TETOR 2003

VENDIM Nr.1266, date 12.09.2003
PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR ZGJEDHJET E DATËS 12 TETOR 2003 PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE

VENDIM Nr.1265, date 10.09.2003
PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË SHPËRBLIMIT “PËR BORDIN E MONITORIMIT TË MEDIAS, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 2003”

VENDIM Nr.1036, date 09.09.2003
PER MIRATIMIN E MODELEVE TE ZARFAVE QE DO TE PERDOREN NGA KQV PER ADMINISTRIMIN E FLETEVE TE VOTIMIT DHE TABELAVE TE REZULTATEVE PER ZGJEDHJET PER ORGANET E QEVERISJES VENDORE TE DATES 12 TETOR 2003

VENDIM Nr.1035, date 09.09.2003
PËR RRËZIMIN E KËRKESËS PËR MIRATIMIN NË PARIM TË LISTAVE TË HAPURA SHUMEMËRORE PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr.1034, date 06.09.2003
PER MIRATIMIN E PROJEKT-BUXHETIT PER KOMISIONIN QENDROR TE ZGJEDHJEVE PER VITIN 2004

VENDIM Nr.1032, date 06.09.2003
PER MIRATIMIN E MODELEVE PER CAKTIMIN E VENDODHJES DHE NUMRIT TE QENDRAVE TE VOTIMIT

VENDIM Nr. 887, date 05.09.2003
PËR MARRJEN E SANKSIONIT ADMINISTRATIV PËR KRYETARIN E KZQV-SË BASHKIA DURRËS, QARKU DURRËS

VENDIM Nr. 841, date 04.09.2003
PËR NJË NDRYSHIM NË PROÇEDURËN E REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR KRYETAR TË BASHKISË/KOMUNËS DHE PËR KËSHILLIN E BASHKISË/KOMUNËS

VENDIM Nr. 840, date 04.09.2003
PËR MIRATIMIN E LLOJIT TË BOJËS MATRIKULUESE, QË DO TË PËRDORET PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 12 TETOR 2003

VENDIM Nr. 839, date 04.09.2003
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË KOMITETIT SHQIPTAR TË HELSINKIT PËR AKREDITIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 12 TETOR 2003

VENDIM Nr. 724, date 02.09.2003
PËR RRËZIMIN E KËRKESËS SË PARTISË, BASHKIMI DEMOKRISTIAN SHQIPTAR PËR REGJISTRIM PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr. 718, date 02.09.2003
PËR MIRATIMIN E MODELEVE PËR REGJISTRIMIN DHE SHPALLJEN E KANDIDATËVE DHE LISTAVE SHUMEMËRORE

VENDIM Nr. 717, date 01.09.2003
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS

VENDIM Nr. 716, date 01.09.2003
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT NDËRMJET KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE DHE KËSHILLIT KOMBËTAR TË RADIOS DHE TELEVIZIONIT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TE VITIT 2003

VENDIM Nr. 609, date 29.08.2003
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE NISMETAREVE TE KOMUNES PREZE PER ORGANIZIMIN E REFERENDUMIT VENDOR, PER BASHKIMIN E FSHATRAVE BUDULL DHE BUBQ, KOMUNA BUBQ, NE NJESINE ADMINISTRATIVE-TERRITORIALE TE QEVERISJES VENDORE, KOMUNA PREZE

VENDIM Nr. 600, date 28.08.2003
PËR RRËZIMIN E KËRKESËS PËR LEGJITIMITETIN E MBLEDHJEVE TË KQZ-SË DHE TË ANËTARIT TË SAJ Z. IGLI TOSKA

VENDIM Nr. 599, date 28.08.2003
PËR RRËZIMIN E PROJEKTVENDIMIT PËR ZBATIMIN E RREGULLAVE DREJTSHKRIMORE NË DOKUMENTACIONIN E REGJISTRIMIT TË PARTIVE POLITIKE PËR ZGJEDHJET VENDORE

VENDIM Nr. 510, date 27.08.2003
PËR MIRATIMIN E NJË SHTESE NË VENDIMIN NR.68, DATË 11.07.2003 “PËR MIRATIMIN E DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM QË DO TË PËRDORET NGA KZQV-TË GJATË RISHIKIMIT TË LISTAVE PARAPRAKE TË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE”

VENDIM Nr. 509, date 26.08.2003
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË VËZHGUESVE AFATGJATË TË IFES, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 12 TETOR 2003

VENDIM Nr. 508, date 26.08.2003
PËR MIRATIMIN E STRUKTURES BUXHETORE, PER LOGJISTIKEN ZGJEDHORE DHE PROCESIN ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 2003”

VENDIM Nr. 507, date 26.08.2003
PER MIRATIMIN E STRUKTURES BUXHETORE TË SHPENZIMEVE “PER EDUKIMIN E ZGJEDHESVE PER PROCESIN E RISHIKIMIT TE LISTES TE ZGJEDHESVE, PER ZGJEDHJET E ORGANEVE TE QEVERISJES VENDORE 2003”

VENDIM Nr. 506, date 26.08.2003
PER MIRATIMIN E MODELIT TË VULAVE PËR KQV-te, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr. 505, date 26.08.2003
PER PRANIMIN E KERKESES SE 12 NISMETAREVE TE BASHKIMIT TE SINDIKATAVE TE PAVARURA TE SHQIPERISE PER ORGANIZIMIN E REFERENDUMIT TE PERGJITHSHEM, PER SHFUQIZIMIN E LIGJIT NR 8889, DATE 25. 4. 2002 “ PER DISA SHTESA E NDRYSHIME NE LIGJIN NR 7703, DATE 11. 5. 1993 “ PER SIGURIMET SHOQERORE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

VENDIM Nr. 484, date 19.08.2003
PËR RRËZIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr. 93, date 18.08.2003
PER NJE SHTESE NE VENDIMIN NR. 80, DATE 11.08.2003 “PER MIRATIMIN E MODELEVE TE KANDIDIMIT PER ORGANET E QEVERISJES VENDORE PER ZGJEDHJET E DATES 12 TETORIT 2003

VENDIM Nr. 92, date 18.08.2003
PER ZHVILLIMIN E MBLEDHJES SE PARE TE KZQV-VE

VENDIM Nr. 91, date 16.08.2003
PËR MIRATIMIN E SHPËRBLIMIT TË PËRFAQËSUESVE TË PARTIVE POLITIKE NË KQZ

VENDIM Nr. 90, date 16.08.2003
PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN E KQZ-SË NR 48, DATË 22. 05. 2003 NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR 75, DATË 05. 08. 2003 “ PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË SHPËRBLIMIT TË PERSONAVE QË DO TË PUNËSOHEN PROVIZORISHT NË KQZ PËR PËRGATITJEN E LISTËS SË ZGJEDHËSVE NË ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2003”

VENDIM Nr. 89, date 16.08.2003
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 48, DATË 22.05.2003, NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 75, DATË 05.08.2003 “PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË SHPËRBLIMIT TË PERSONAVE QË DO TË PUNËSOHEN PROVIZORISHT NË KQZ, PËR PËRGATITJEN E LISTËS SË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 2003”

VENDIM Nr. 88, date 16.08.2003
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 49, DATE 22.05.2003, “ PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS BUXHETORE TË LISTËS SË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 2003”.

VENDIM Nr. 81, date 12.08.2003
PËR MIRATIMIN E LISTËS PARAPRAKE TË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr. 80, date 11.08.2003
PER MIRATIMIN E MODELEVE TE KANDIDIMIT PER ZGJEDHJET E ORGANEVE TE QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr. 79, date 11.08.2003
PER RREGJISTRIMIN E PARTISE BASHKIMI REPUBLIKAN PER ZGJEDHJET E ORGANEVE TE QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr. 78, date 09.08.2003
PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE QË DO TË KRYHEN NË BAZËN E TË DHËNAVE PËR NXJERRJEN E LISTËS PARAPRAKE TË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr. 77, date 07.08.2003
PER RREGJISTRIMIN E PARTISE “TE GJELBERIT” E SHQIPERISE PER ZGJEDHJET E ORGANEVE TE QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr. 76, date 05.08.2003
PER MIRATIMIN E MANUALIT TE TRAINIMIT TE KZQV-VE PER RISHIKIMIN E LISTES PARAPRAKE TE ZGJEDHESVE PER ZGJEDHJET VENDORE 2003

VENDIM Nr. 75, date 05.08.2003
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.48, DATË 22.05.2003 “PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË SHPËRBLIMIT TË PERSONAVE QË DO TË PUNËSOHEN PROVIZORISHT NË KQZ, PËR PËRGATITJEN E LISTËS SË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 2003”

VENDIM Nr. 74, date 25.07.2003
PER NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN NR.20, DATE 16.01.2003 “PER MIRATIMIN E STRUKTURES SE SHPENZIMEVE TE BUXHETIT TE KOMISIONIT QENDROR TE ZGJEDHJEVE PER VITIN 2003

VENDIM Nr. 73, date 23.07.2003
PER CAKTIMIN E PARTISE QE DO TE PROPOZOJE ANETARIN E SHTATE TE KZQV-VE

VENDIM Nr.72, date 22.07.2003
PER MIRATIMIN E MODELEVE TE PROPOZIMIT PER EMERIMIN E ANETAREVE TE KZQV-ve

VENDIM Nr.71, date 22.07.2003
PER NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN NR. 70, DATE 21.07.2003 “PER MIRATIMIN E PROCEDURES PER HEDHJEN E SHORTIT PER CAKTIMIN E PARTISE QE DO TE PROPOZOJE ANETARIN E SHTATE TE KZQV-VE”

VENDIM Nr.70, date 21.07.2003
PER MIRATIMIN E PROCEDURËS PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QE DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZQV-VE

VENDIM Nr.69, date 18.07.2003
PER CAKTIMIN E PERBERJES SE KOMISIONEVE ZGJEDHORE TE QEVERISJES VENDORE

VENDIM Nr.68, date 11.07.2003
PER MIRATIMIN E DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM, QE DO TE PERDORET NGA KZQV-te GJATE RISHIKIMIT TE LISTAVE PARAPRAKE TE ZGJEDHESVE PER ZGJEDHJET E ORGANEVE TE QEVERISJES VENDORE

VENDIM Nr.67, date 10.07.2003
PER SHPERNDARJEN E FONDEVE PER FINANCIMIN E TRAJNIMIT TE KZQV-ve DHE KQV-ve PER ZGJEDHJET VENDORE 2003

VENDIM Nr.66, date 01.07.2003
PER MIRATIMIN E NUMRIT TE KUTIVE TE VOTIMIT QE DO TE PERDOREN PER ZGJEDHJET PER ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr.65, date 17.06.2003
PER ZEVENDESIMIN E ANETARIT TE KZQV KOMUNA SELITE, QARKU FIER, PERFAQESUES I PARTISE SOCIALISTE

VENDIM Nr.64, date 17.06.2003
PER ZEVENDESIMIN E ANETARIT TE KZQV KOMUNA RRAJCE, QARKU ELBASAN, PERFAQESUES I PARTISE SOCIALISTE

VENDIM Nr.63, date 17.06.2003
PER ZEVENDESIMIN E ANETARIT TE KZQV KOMUNA ZHEPE, QARKU BERAT, PERFAQESUES I PARTISE SOCIALISTE

VENDIM Nr.62, date 17.06.2003
PER ZEVENDESIMIN E ANETARIT TE KZQV KOMUNA KUSHOVE, QARKU ELBASAN, PERFAQESUES I PARTISE SOCIALISTE

VENDIM Nr.61, date 17.06.2003
PER ZEVENDESIMIN E ANETARIT TE KZQV KOMUNA KODOVJAT, QARKU ELBASAN, PERFAQESUES I PARTISE SOCIALISTE

VENDIM Nr.60, date 17.06.2003
MIRATIMIN E MODELIT TË KUTIVE TE VOTIMIT, QE DO TE PERDOREN PER ZGJEDHJET PER ORGANET E QEVERISJES VENDOR 2003.

VENDIM Nr.59, date 17.06.2003
PER NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN NR. 38, DATE 01.04.2003 “PER MIRATIMIN E SISTEMIT UNIK TE NUMERIMIT TE QENDRAVE TE VOTIMIT (SUN)”

VENDIM Nr.58, date 17.06.2003
MIRATIMIN E MODELIT TË VULAVE PËR KZQV-te, PER ZGJEDHJET PER ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2003.

VENDIM Nr.57, date 06.06.2003
PER MIRATIMIN E PROJEKTIT “UDHEZUES PER VEZHGUESIT PER PER ZGJEDHJET PER ORGANET E PUSHTETIT VENDOR 2003”

VENDIM Nr.56, date 06.06.2003
PER MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TE VENDIMIT NR. 110. DATE 12. 09. 2002 “PER MIRATIMIN E STRUKTURES, ORGANIKEN DHE NUMRIN E PUNONJESVE TE ADMINISTRATES NE KOMISIONIN QENDROR TE ZGJEDHJEVE” TE NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR 41. DATE 24. 04. 2003

VENDIM Nr.55, date 06.06.2003
PËR NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN NR. 73, DATE 23.03.2001 “PER RINGRITJEN E KOMISIONEVE ZGJEDHORE TE QEVERISJES VENDORE (KZQV)”

VENDIM Nr.54, date 05.06.2003
PER ZEVENDESIMIN E ANETARIT TE KZQV BASHKIA HIMARE, QARKU VLORE, PERFAQESUES I PARTISE SOCIALISTE TE SHQIPERISE

VENDIM Nr.53, date 05.06.2003
PER ZEVENDESIMIN E ANETARIT TE KZQV KOMUNA SUÇ, QARKU DIBER, PERFAQESUES I PARTISE SOCIALISTE TE SHQIPERISE

VENDIM Nr.52, date 05.06.2003
PER ZEVENDESIMIN E ANETARIT TE KZQV KOMUNA MARTANESH, QARKU DIBER, PERFAQESUES I PARTISE SOCIALISTE TE SHQIPERISE

VENDIM Nr.51, date 05.06.2003
PER ZEVENDESIMIN E ANETARIT TE KZQV BASHKIA KAVAJE, QARKU TIRANE, PERFAQESUES I PARTISE SOCIALISTE TE SHQIPERISE

VENDIM Nr.50, date 05.06.2003
PER EMERIMIN E ANETARIT TE KZQV KOMUNA GJERGJAN, QARKU ELBASAN, PERFAQESUES I PARTISE SE PUNES

VENDIM Nr.49, date 22.05.2003
PER MIRATIMIN E STRUKTURES BUXHETORE, PER PERGATITJEN E LISTES SE ZGJEDHESVE PER ZGJEDHJET E ORGANEVE TE QEVERISJES VENDORE 2003

VENDIM Nr.48, date 22.05.2003
PER MIRATIMIN E NIVELIT TE SHPERBLIMIT TE PERSONAVE QE DO TE PUNESOHEN PROVIZORISHT NE KQZ, PER PERGATITJEN E LISTES SE ZGJEDHESVE PER ZGJEDHJET E ORGANEVE TE QEVERISJES VENDORE, 2003,

VENDIM Nr.47, date 21.05.2003
PER MIRATIMIN E PROJEKTIT “FUSHATA E SENSIBILIZIMIT QYTETAR PER RISHIKIMIN E LISTES SE ZGJEDHESVE PER ZGJEDHJET PER PUSHTETIN VENDOR 2003”

VENDIM Nr.46, date 15.05.2003
SHFUQIZIMIN E VENDIMIT TË KQZ NR. 31, DATË 21.2.2002 “PËR PEZULLIMIN E PROCEDURAVE TË HAPJES DHE ADMINISTRIMIT TË KUTIVE TË VOTIMIT” DHE HAPJEN E KUTIVE TË VOTIMIT TË PËRDORURA NË RAUNDIN E PARË DHE TË DYTË TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 24.6.2001

VENDIM Nr.45, date 13.05.2003
PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE, PËR VERIFIKIMIN E RREGULLSISE SE DOKUMENTACIONIT TE PARAQITUR NGA 12 NISMETARET E KOMUNES PREZE PER ORGANIZIMIN E REFERENDUMIT VENDOR, PER BASHKIMIN E FSHATRAVE BUDULL E BUBQ TE KOMUNES BUBQ, NE NJESINE ADMINISTRATIVE-TERRITORIALE TE QEVERISJES VENDORE, KOMUNA PREZE

VENDIM Nr.44, date 13.05.2003
PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE, PËR VERIFIKIMIN E RREGULLSISE SE DOKUMENTACIONIT TE PARAQITUR NGA BASHKIMI I SINDIKATAVE TE PAVARURA TE SHQIPERISE PER ORGANIZIMIN E REFERENDUMIT TE PERGJITHSHEM, PER SHFUQIZIMIN E LIGJIT NR. 8889, DATE 25.04.2002 “PER DISA SHTESA E NDRYSHIME NR LIGJIN NR. 7703, DATE 11.05.1993 “PER SIGURIMET SHOQERORE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

VENDIM Nr.43, date 15.05.2003
PËR MIRATIMIN E MEMORANDUMIT TE MIREKUPTIMIT DHE BASHKEPUNIMIT NDERMJET KOMISIONIT QENDROR TE ZGJEDHJEVE DHE KESHILLIT TE MINISTRAVE, PER ZGJEDHJET PER ORGANET E QEVERISJES VENDORE TE VITIT 2003

VENDIM Nr.42, date 25.04.2003
PER MIRATIMIN E TARIFES SE LISTAVE TE ZGJEDHESVE, QE DO TE VIHEN NE DISPOZICION TE SUBJEKTEVE ZGJEDHORE

VENDIM Nr.41, date 24.04.2003
PER MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TE VENDIMIT NR. 110. DATE 12. 09. 2002 “PER MIRATIMIN E STRUKTURES, ORGANIKEN DHE NUMRIN E PUNONJESVE TE ADMINISTRATES NE KOMISIONIN QENDROR TE ZGJEDHJEVE”.

VENDIM Nr.40, date 21.03.2003
PËR MIRATIMIN E SHFRYTEZIMIT TE TE DHENAVE TE MARRA GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT PILOT NGA ZYRAT E GJENDJES CIVILE TË BASHKIVE TË DURRESIT DHE TË KAVAJES DHE INFORMACIONIT SHTESE QE DO TE MERRET NGA KËTO ZYRA PËR RISHIKIMIN E LISTAVE TË ZGJEDHËSVE TË ZGJEDHJEVE TË 24 QERSHORIT 2001

VENDIM Nr.39, date 24.04.2003
PER EMERIMIN E ANETAREVE TE KZQV BASHKIA DURRES, KZQV BASHKIA FUSHE-KRUJE, QARKU DURRES, KZQV BASHKIA LAÇ, QARKU LEZHE DHE KZQV KOMUNA RRETHINA, QARKU SHKODER, PROPOZUAR NGA PARTIA SOCIALKRISTIANE E SHQIPERISE

VENDIM Nr.38, date 1.04.2003
PER MIRATIMIN E SISTEMIT UNIK TE NUMERIMIT TE QENDRAVE TE VOTIMIT – (SUN)

VENDIM Nr.37, date 21.03.2003
PER MIRATIMIN E FLETES–TIP PER MBLEDHJEN E NENSHKRIMEVE PER ORGANIZIMIN E REFERENDUMIT VENDOR, PER BASHKIMIN E FSHATRAVE BUDULL DHE BUBQ, KOMUNA BUBQ, NE NJESIN ADMINISTRATIVE-TERITORIALE TE QEVERISJES VENDORE, KOMUNA PREZE.

VENDIM Nr.36, date 21.03.2003
PER MIRATIMIN E PROJEKTIT “TRAJNIMI I KOMISIONEREVE TE KOMISIONEVE TE QENDRAVE TE VOTIMIT”

VENDIM Nr.35, date 21.03.2003
PER MIRATIMIN E PROJEKTIT “TRAJNIMI I KOMISIONEREVE TE KOMISIONEVE TE ZGJEDHJEVE PER QEVERISJEN VENDORE”

VENDIM Nr.34, date 20.03.2003
PER PERDORIMIN E FONDEVE TE MBETURA NGA ZGJEDHJET E PJESSHME PER KRYETAR KOMUNE NE KOMUNEN LLUGAJ (TROPOJE) QARKU KUKES, PER LLOGARI TE SHLYERJES SE DETYRIMEVE TE PRAPAMBETURA NE ZGJEDHJET E PJESESHME PER DEPUTET NE ZONEN ZGJEDHORE NR.52.

VENDIM Nr.33, date 12.03.2003
PËR MIRATIMIN E GRUPIT TEKNIK TË PUNËS PËR PËRGATITJEN E LISTAVE TË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2003

VENDIM Nr.32, date 12.03.2003
PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE TE RISHIKIMIT TË LISTAVE TË ZGJEDHËSVE TË ZGJEDHJEVE TË 24 QERSHORIT 2001, NË ZYRAT E GJENDJES CIVILE TË KOMUNAVE DHE BASHKIVE

VENDIM Nr.31, date 10.03.2003
PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT DHE PLANIT TE VEPRIMIT “PËR PËRGATITJEN E LISTËS SË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2003”

VENDIM Nr.30, date 26.02.2003
PER MIRATIMIN E DREJTIMEVE KRYESORE TE PUNES, SE DREJTORIVE PERKATESE TE KOMISIONIT QENDROR TE ZGJEDHJEVE, PER PEGATITJEN E ZGJEDHJEVE VENDORE TE VITIT 2003

VENDIM Nr.29, date 13.02.2003
PER MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TE KOMISIONIT QENDROR TE ZGJEDHJEVE PERPARA KUVENDIT TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE PER VEPRIMTARINE E VITIT 2002

VENDIM Nr.28, date 13.02.2003
PER MIRATIMIN E RAPORTIT PERFUNDIMTAR MBI REZULTATET E REALIZIMIT TE PROJEKTIT PILOT, PER PERMIRESIMIN E LISTES SE ZGJEDHESVE TE BASHKISE KAVAJE (ZONA ZGJEDHORE 47), REALIZUAR NGA GRUPI I PERBASHKET I PUNES, KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE DHE IFES”

VENDIM Nr.27, date 12.02.2003
PER MIRATIMIN E PROJEKTIT PER AKORDIM FONDESH TE PJESSHME, PER DETYRIME TE PALIKUJDUARA PER ZGJEDHJET E PJESSHME PER DEPUTET NE ZONEN ELEKTORALE NR. 52. ELBASAN.

VENDIM Nr.25, date 25.01.2003
PER MIRATIMIN E FLETES–TIP PER MBLEDHJEN E NENSHKRIMEVE PER ORGANIZIMIN E REFERENDUMIT TE PERGJITHSHEM, PER SHFUQIZIMIN E LIGJIT NR. 8889 DATE 25.04.2002 “ PER DISA SHTESA E NDRYSHIME NE LIGJIN 7703 DATE 11.05.1993 “PER SIGURIMET SHOQERORE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE”.

VENDIM Nr.20, date 16.01.2003
PER MIRATIMIN E STRUKTURES SE SHPENZIMEVE TE BUXHETIT TE KOMISIONIT QENDROR TE ZGJEDHJEVE PER VITIN 2003

VENDIM Nr.19, date 14.01.2003
PER ZEVENDESIMIN E ZV.KRYETARIT TE KZQV-së SE KOMUNES LLUGAJ, PERFAQESUES I PARTISE SOCIALISTE TE SHQIPERISE

VENDIM Nr.11, date 12.01.2003
PER MIRATIMIN E PROJEKT-BUXHETIT TE SHPENZIMEVE PER ZGJEDHJET E PJESSHME PER KRYETARIN E KOMUNES LLUGAJ (TROPOJE), QARKU KUKES, TE DATES 26.01.2003

VENDIM Nr.9, date 12.01.2003
PER MIRATIMIN E MATERJALEVE TE TRAJNIMIT, PER ANETARET E KZQV-es LLUGAJ E KQV-ve TE KESAJ KOMUNE, PER ZGJEDHJET E PJESSHME PER KRYETARIN E KOMUNES LLUGAJ (TROPOJE), QARKU KUKES, TE DATES 26.01.2003

VENDIM Nr.8, date 10.01.2003
PER MIRATIMIN E DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM
PËR ZGJEDHJET E PJESSHME, PER KRYETARIN E KOMUNES LLUGAJ (TROPOJE), QARKU KUKES, TE DATES 26,01,2003

VENDIM Nr.5, date 10.01.2003
PER MENYREN E ADMINISTRIMIT TE LISTES SE ZGJEDHESVE QE DO TE PERDORET DITEN E VOTIMIT, PER ZGJEDHJET E PJESESHME PER KRYETARIN E KOMUNES LLUGAJ (TROPOJE), QARKU KUKES, TE DATES 26.01.2003

VENDIM Nr.4, date 10.01.2003
PER MËNYRËN E VULOSJES SË KUTIVE TË VOTIMIT
NË KOMISIONIN E QENDRËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME, PER KRYETARIN E KOMUNES LLUGAJ (TROPOJE), QARKU KUKES, TE DATES 26.01.2003

VENDIM Nr.3, date 10.01.2003
PER MENYREN E VULOSJES SE KUTIVE TE VOTIMIT NE KOMISIONIN ZGJEDHJEVE PER QEVERISJEN VENDORE, PER ZGJEDHJET E PJESESHME PER KRYETARIN E KOMUNES LLUGAJ (TROPOJE), QARKU KUKES, TE DATES 26.01.2003

VENDIM Nr.2, date 10.01.2003
PER MIRATIMIN E DETYRAVE TE POLICISE SE SHTETIT, PER ZGJEDHJET E PJESSHME PER KRYETARIN E KOMUNES LLUGAJ (TROPOJE), QARKU KUKES, TE DATES 26.01.2003