Category: Prokurime

NJOFTIM KLASIFIKIMI

PROCEDURA E ANKANDIT: Shitje letre (fletë votimi) në sasinë e parashikuar 44.954 kg, me vlerë fillestare 157.339 lekë Njoftimi i publikimit: Buletini nr. 12, datë. 17.03.2020 – fq. 325-326 Data dhe ora e zhvillimit te...

Read More
Loading

Rendi i Ditës

  • NJOFTIM Për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve

    Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, vendosa të zhvilloj seancë publike:   Data e seancës: 17.12.2020, ora 17:30   […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE