Konferenca e 25-te e ACEEEO-s, në Tirane

Konferenca Vjetore e IACREOT

Dita Nderkombetare e Romëve

Takimi i Bordit-ACEEEO

KQZ ne takimin e A-WEB, Indi

Gjerogji – Shkurt 2016

Dita Boterore e Zgjedhjeve – 04.02.2016

Takim pune me ACEEEO – 29.01.2016

Konferenca e Korrupsionit Zgjedhor

KQZ trajnohet për modulin kompjuterik për administrimin e informacionit, për financimin dhe shpenzim

Analiza Vjetore e Punës, “Administrimi i procesit të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore”

Konferenca “Procesi Elektoral në Kosovë”

KQZ e Shqipërisë nënshkruan memorandum bashkëpunimi me Autoritetin Elektoral Permanent të Rumanisë

Tryeze e KQZ-KiE

Konferenca e 24-t e ACEEEO

Konferenca e 2-te Boterore dhe Asambleja e Pergjithshme (AWEB)

Pikat e Informimit te KQZ

KQZ, transparence ne magazinat e Lundres

Takim me komunitetin grek

KQZ prezanton tri projekte të reja në mbështetje të procesit zgjedhor të 2015

KQZ trajnon Personat me Aftesi te Kufizuar

Programi i trajnimit

Zëvëndëskryetari KQZ, takon komisionerët dhe studentët e Korçës

Takim me Ambasadorin Amerikan

Kryetarja KQZ me studente

Edukimi Zgjedhor me vllahet

Fushata e ndërgjegjësimit të votuesve për herë të parë

KQZ marreveshje me Prokurorine e Pergjithshme

Marrëveshje bashkëpunimi me Këshillin e Ministrave

Trajnimi i trajnuesve të KZAZ-ve, 2015

“Roli i Policisë në Zgjedhje”

Fushata e Edukimit Zgjedhor

Forcimi i pavarësisë së organeve Menaxhimi Zgjedhor; Shkëmbimi i përvojave dhe mësimeve të nxjerra