RAPORTI VJETOR PËR VEPRIMTARINË E KQZ-së PËR VITIN 2019

REZOLUTË E KUVENDIT PËR VLERSIMIN E VEPRIMTARISË SË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2018

RAPORTI VJETOR PËR VEPRIMTARINË E KQZ-së, PËR VITIN 2018

REZOLUTË E KUVENDIT, PËR VLERSIMIN E VEPRIMTARISË SË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2017

RAPORTI VJETOR PËR VEPRIMTARINË E KQZ-së, PËR VITIN 2017

RAPORTI VJETOR PËR VEPRIMTARINË E KQZ-së, PËR VITIN 2016

REZOLUTË E KUVENDIT, PËR VLERSIMIN E VEPRIMTARISË SË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2016

REZOLUTË E KUVENDIT, PËR VLERSIMIN E VEPRIMTARISË SË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2015

RAPORTI VJETOR PËR VEPRIMTARINË E KQZ-së, PËR VITIN 2015

REZOLUTË E KUVENDIT, PËR VLERSIMIN E VEPRIMTARISË SË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2014

RAPORTI VJETOR PËR VEPRIMTARINË E KQZ-së, PËR VITIN 2014

RAPORTI VJETOR PËR VEPRIMTARINË E KQZ-së, PËR VITIN 2013