KONTAKTO KORDINATORIN

OLSI PETO

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Rruga Ibrahim Rugova, Nr.4 Tiranë, Shqipëri, T/F.+355-47235230

www.cec.org.al

PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR (KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE)
RAPORTET E KONTROLLIT TË LARTË TË SHTETIT (KLSH)