VENDIM  NR 39, DATE 18.12.2020,PËR MlRATIMIN  E VËZHGUESVE AFATGJATE TË  KRIIK PER VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PER KUVEND, TË DATES 25 PRILL 2021.

VENDIM NR 31, DATË 16.12.2020,PËR VERIFIKIMIN   E DEKLARIMEVE   NË FORMULARIN   E VETEDEKLARIMIT    TË KANDIDATIT  Z. QËNDRIM  HALIT  PAJA NGA LISTA  SHUMEMERORE  E PARTISË GJELBER, PËR KËSHILLIN E BASHKISË  BELSH,  NË ZBATIM  TE LIGJIT  NR.138/2015  “PËR  GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNE  FUNKSIONE  PUBLIKE”

VENDIM  NR 30, DATË 15.12.2020,PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE   NË  FORMULARIN E VETEDEKLARIMIT TË KANDIDATIT  Z. RUDI VIRON PASHAJ  NGA LISTA  SHUMEMERORE E PARTISE SOCIALISTE TË SHQIPERISË,  PËR KËSHILLIN E BASHKISË  VLORË, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015  “PËR  GARANTIMIN  E INTEGRITETIT TE PERSONAVE  QË ZGJIDHEN,  EMËROHEN OSE USHTROJNE   FUNKSIONE  PUBLIKE”

VENDIM NR 29, DATË 14.12.2020,PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS  SË SHPENZIMEVE  BUXHETORE PËR  ZGJEDHJET  PËR KUVEND TE DATES 25 PRILL2021.

VENDIM NR 27, DATË 07.12.2020,PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE  NË FORMULARIN  E VETEDEKLARIMIT TË KANDIDATIT  Z. FLORJAN FLAMUR  DOGA NGA LISTA  SHUMEMERORE E PARTISE SOCIALISTE TË SHQIPERISË, PËR KËSHILLIN E BASHKISË  DIVJAKE, NË ZBATIM TE LIGJIT  NR. 138/2015 “PËR  GARANTIMIN  E INTEGRITETIT TË PERSONAVE  QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM NR 26, DATË 02.12.2020, PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT ZJ. BENORETA ARBEN LEKAJ NGA LISTA SHUMEMËRORE E PARTISË SOCIAL DEMOKRATE TË SHQIPËRISË, PËR KËSHILLIN E BASHKISË VAU-DEJËS, NË ZBATIM TË LIGHT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM NR 25, DATË 25.11.2020,PËR  SHQYRTIMIN   E  REZULTATIT   TË  VERIFIKIMIT  TË PROKURORIT TË PËRGJITHSHËM PËR  FUNKSIONARIN  PUBLIK ZJ.ADELINA  AGO  KALOTI,  ME FUNKSION  KESHILLTAR   NË  KESHILLIN E  BASHKISË  KAVAJE,  QARKU TIRANE,  NË ZBATIM TE   LIGJIT   NR.  138/2015   “PER GARANTIMIN  E INTEGRITETIT   TE PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN  OSE USHTROJNË  FUNKSIONE PUBLIKE”. 

VENDIM NR 24, DATË 24.11.2020, PËR VERIFIKIMIN  E DEKLARIMEVE  NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT  TË KANDIDATIT   ZJ.  EGLANTINA NEVRUS   GJOSHI   NGA  LISTA   SHUMEMËRORE    E PARTISË GJELBËR,  PËR KËSHILLIN  E BASHKISË BELSH, NË ZBATIM TE LIGJIT  NR138/2015    “PËR   GARANTIMIN   E  INTEGRITETIT   TE   PERSONA VE   QE   ZGJIDHEN, EMEROHEN OSE USHTROJNE  FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM NR 23,DATË 24.11.2020, PËR VERIFIKIMIN  E DEKLARIMEVE  Në FORMULARIN  E VETËDEKLARIMIT  TË KANDIDATIT ZJ. TEFTA PETRIT  SUFATI NGA LISTA SHUMEMËRORE  E PARTISE SOCIALISTE   TE   SHQIPERISE,   PER   KESHILLIN   E  BASHKISE   GJIROKASTER,  NË ZBATIM    TË    LIGJIT     NR.   138/2015    “PËR    GARANTIMIN    E   INTEGRITETIT     TE PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN  OSE USHTROJNE  FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM NR 22, DATË 09.11.2020,PËR  VERIFIKIMIN  E  DEKLARIMEVE  NË  FORMULARIN E  VETEDEKLARIMIT  TË KANDIDATIT Z. FATMIR   ISMAIL   HETI  NGA  LISTA   SHUMEMERORE E  PARTISË  SOCIALISTE TË SHQIPERISË, PËR KËSHILLIN E BASHKISË  TIRANË, NË ZBATIM TË LIGJIT  NR. 138/2015 “PER  GARANTIMIN E INTEGRITETIT  TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNE FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM NR 21, DATË 06.11.2020, PËR  VERIFIKIMIN  E  DEKLARIMEVE  NË  FORMULARIN E  VETEDEKLARIMIT  TË KANDIDATIT  ZJ.   RAJMONDA   RRUSTEM   ALIAJ   NGA  LISTA   SHUMEMERORE  E PARTISË SOCIALISTE  TË SHQIPERISË,  PËR  KËSHILLIN  E BASHKISË  TROPOJË, NË ZBATIM    TE   LIGJIT     NR.    138/2015   “PER    GARANTIMIN   E   INTEGRITETIT  TE PERSONAVE  QE ZGJIDHEN,  EMEROHEN  OSE USHTROJNE  FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM NR 20, DATË 06.11.2020, PËR  VERIFIKIMIN  E  DEKLARIMEVE NË  FORMULARIN E  VETEDEKLARIMIT TË KANDIDATIT  ZJ.  ELSA  NIKOLL   ZEFI   NGA  LISTA   SHUMEMERORE  E  PARTISE UNITETI  KOMBETAR,  PËR KËSHILLIN  E BASHKISË  LEZHE,  NE ZBATIM TE LIGJIT NR.  138/2015 “PER  GARANTIMIN E INTEGRITETIT TE  PERSONAVE  QE  ZGJIDHEN, EMEROHEN  OSE USHTROJNE  FUNKSIONE  PUBLIKE”

VENDFIM NR 19,DATË 03.11.2020, PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË  QENDRËS “LINJA E KESHILLIMIT PËR GRA DHE VAJZA”, SHOQATA “RRJETI I FUQIZIMIT TË  GRUAS NË SHQIPERI” DHE QENDRA “ALEANCA GJINORE PËR ZHVILLIM”, PËR SHTYRJEN E AFATIT PËR MBLEDHJEN E NËNSHKRIMEVE MBËSHTETËSE PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR KRIJIMIN E REGJISTRIT KOMBËTARE TË AUTORËVE TË KRIMEVE SEKSUALE”.

VENDIM NR18, DATË 02.11.2020, PËR SHQYRTIMIN E KËRKESES SË  INSTITUTIT SHQIPTARE PËR ZHVILLIMIN E SISTEMIT TË  ZGJEDHJEVE, PËR SHTYRJEN E AFATIT PËR MBLEDHJEN E NËNSHKRIMEVE MBËSHTETËSE PËR PROPOZIMIN E PROJEKTILGJIT “PËR REFERENDUMET NË REPUBLIKEN E SHQIPËRISË” .

VENDIM NR 17, DATË 29.10.2020, PËR VERIFIKIMIN   E DEKLARIMEVE  NË FORMULARIN E VETEDEKLARIMIT  TË  KANDIDATIT   Z.AVNI   KASEM   KASA  NGA  LISTA   SHUMEMERORE  E PARTISË  SOCIALISTE   TË   SHQIPERISË,    PËR   KËSHILLIN   E  BASHKISË   RROGOZHINE,    NE ZBATIM    TE    LIGJIT     NR.    138/2015   “PER    GARANTIMIN    E   INTEGRITETIT   TË  PERSONAVE QË ZGJIDHEN,  EMËROHEN  OSE USHTROJNË  FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM NR 16,DATË 29.10.2020,PËR  VERIFIKIMIN E  DEKLARIMEVE    NË   FORMULARIN   E  VETEDEKLARIMIT   TE KANDIDATIT   ZJ. ERMIRA FATMIR BALLIU  NGA LISTA   SHUMEMERORE  E PARTISE SOCIALISTE TË  SHQIPERISË, PËR  KËSHILLIN E BASHKISË   KAMËZ,   NE ZBATIM  TE LIGJIT   NR.   138/2015    “PER    GARANTIMIN    E   INTEGRITETIT   TE   PERSONA VE   QE ZGJIDHEN,  EMEROHEN OSE USHTROJNE  FUNKSIONE   PUBLIKE”

VENDIM NR 15,DATË 29.10.2020,PËR VERIFIKIMIN  E DEKLARIMEVE  NË  FORMULARIN E VETEDEKLARIMIT  TË KANDIDATIT  ZJ. BESMIRA  SIMON PRENGA NGA LISTA SHUMEMERORE  E PARTISË SOCIALISTE  TË SHQIPERISE,  PËR KËSHILLIN  E BASHKISË  KURBIN, NË  ZBATIM TE LIGJIT    NR.   138/2015  “PER   GARANTIMIN   E   INTEGRITETIT    TE   PERSONAVE  QË  ZGJIDHEN,  EMËROHEN  OSE USHTROJNË  FUNKSIONE PUBLIKE”.

VENDIM NR 14, DATË 28.10.2020,PËR EMËRIMIN  E NDIHMËSAVE PËR AUDITËT   TEKNICIENË PËR MBIKEQYRJEN E PROCESIT TË HARTIMIT TË  LISTAVE TË  ZGJEDHËSVE,   PËR ZGJEDHJET  PËR  KUVENDIN  TE DATES  25 PRILL   2021

VENDIM NR 13,DATË 28.10.2020,PËR EMËRIMIN  E AUDITIT TEKNICIEN PËR MBIKEQYRJEN  E PROCESIT TË HARTIMIT TE LISTAVE TË  ZGJEDHËSVE, PËR ZGJEDHJET  PËR KUVENDIN TË DATES 25 PRILL 2021

VENDIM NR 12, DATE 27.10.2020, PËR DEKLARAMIN TË  PËRFUNDUAR DHE  PA VENDIM  PËRFUNDIMTAR  TË PROÇEDURËS ADMINISTRATIVE TË SHQYRTIMIT TË REZULTATIT TE VERIFIKIMIT TE PROKURORIT TË  PËRGJITHSHEM PËR ISH-FUNKSIONARIN    PUBLIK  Z. ANDRIN  MARK  QEHAJA,  NË ZBATIM  TE  LIGJIT NR. 138/2015  “PËR GARANTIMIN   E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN  OSE USHTROJNË   FUNKSIONE  PUBLIKE”.

VENDIM NR 11, DATË 26.10.2020,PËR VERIFIKIMIN  E DEKLARIMEVE  NË  FORMULARIN E VETEDEKLARIMIT  TË  KANDIDATIT Zj. MARJOLA  RAMADAN SHUTI NGA LISTA SHUMEMERORE  PËR KËSHILLIN E BASHKISË  LIBOHOVË, NË  ZBATIM TË LIGJIT  NR. 138/2015  “PER GARANTIMIN  E  INTEGRITETIT  TE  PERSONAVE  QE  ZGJIDHEN,  EMËROHEN  OSE USHTROJNE FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM NR 10, DATË 23.10.2020,PËR  EMËRIMIN   E NDIHMËSAVE  PËR AUDITET   TEKNICIENË   PËR MBIKEQYRJEN   E PROCESIT  TË  HARTIMIT  TË  LISTAVE TË  ZGJEDHËSVE,  PËR  ZGJEDHJET  PËR  KUVENDIN  TË  DATËS  25 PRILL  2021

VENDIM NR 09,DATË 23.10.2020,PËR  VERIFIKIMIN E  DEKLARIMEVE NË  FORMULARIN E  VETEDEKLARIMIT TË KANDIDATIT ZJ. BRUNILDA HAMIT SOGANI NGA LISTA SHUMEMERORE PËR KËSHILLIN E BASHKISE GRAMSH, NË  ZBATIM TE LIGJIT  NR. 138/2015 “PER GARANTilVIIN E  INTEGRITETIT TE  PERSONAVE QE  ZGJIDHEN, EMEROHEN OSE USHTROJNE  FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM NR 08, DATË 23.10.2020, PËR VERIFIKIMIN  E DEKLARIMEVE  NË FORMULARIN  E VETEDEKLARIMIT  TË  KANDIDATIT ZJ. DAVIDA SHQEFEN GJETA NGA LISTA SHUMEMERORE  PËR KËSHILLIN  E BASHKISË KURBIN,   NË ZBATIM  TE LIGJIT  NR. 138/2015  “PER GARANTIMIN  E  INTEGRITETIT TE  PERSONAVE  QË  ZGJIDHEN,  EMËROHEN  OSE USHTROJNE  FUNKSIONE PUBLIKE”.

VENDIM NR 07,DATË23.10.2020,PËR  VERIFIKIMIN  E  DEKLARIMEVE NË  FORMULARIN E  VETEDEKLARIMIT  TE KANDIDATIT Z. FLAMUR LUTFI  CENA NGA LISTA SHUMEMERORE PËR KËSHILLIN E  BASHKISE  DIBER,  NE  ZBATIM   TE  LIGJIT   NR.  138/2015 “PER   GARANTIMIN E INTEGRITETIT TE PERSONAVE QE ZGJIDHEN, EMEROHEN OSE USHTROJNE FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM NR 06,DATË 23.10.2020,PËR  VERIFIKIMIN E  DEKLARIMEVE  NË   FORMULARIN    E  VETEDEKLARIMIT TË KANDIDATIT    ZJ.    ESMIRALDA    GANI    KEÇI    NGA    LISTA    SHUMEMERORE    PËR KËSHILLIN E BASHKISË   SHIJAK, NË  ZBATIM   TE LIGJIT NR.  138/2015  “PER GARANTIMIN    E  INTEGRITETIT TE  PERSONA VE  QE  ZGJIDHEN, EMEROHEN OSE USHTROJNE FUNKSIONE  PUBLIKE”

VENDIM NR 05, DATË 23.10.2020, PËR  VERIFIKIMIN E  DEKLARIMEVE  NË  FORMULARIN E  VETEDEKLARIMIT TË  KANDIDATIT   ZJ.  ARBORA  SEJDIN   KORE    NGA   LISTA    SHUMEMERORE PËR KESHILLIN E BASHKISË GJIROKASTËR, NË  ZBATIM  TË  LIGJIT   NR.  138/2015″PËR GARANTIMIN E  INTEGRITETIT TË  PERSONAVE QË  ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM NR 04, DATË 23.10.2020, PËR  VERIFIKIMIN E  DEKLARIMEVE   NË  FORMULARIN E  VETEDEKLARIMIT TË  KANDIDATIT   Z. ARBRON  DIN  VATA  NGA  LISTA  SHUMEMERORE   PËR  KËSHILLIN E BASHKISË   KUKËS,  NË  ZBATIM TË  LIGJIT  NR.  138/2015  “PËR GARANTIMIN   E INTEGRITETIT  TË    PERSONAVE   QË   ZGJIDHEN,  EMËROHEN  OSE   USHTROJNE FUNKSIONE   PUBLIKE”

VENDIM NR 03, DATË 23.10.2020, PER VERIFIKIMIN  E DEKLARIMEVE  NË  FORMULARIN  E VETEDEKLARIMIT   TË KANDIDATIT   ZJ.  ZYLFIE   ADEM   ÇELAJ   NGA  LISTA  SHUMEMERORE PËR KËSHILLIN  E BASHKISE TROPOJË, NE ZBATIM TE LIGJIT  NR. 138/2015 “PER GARANTIMIN   E  INTEGRITETIT TE  PERSONAVE  QË  ZGJIDHEN,   EMËROHEN   OSE USHTROJNE  FUNKSIONE  PUBLIKE”

VENDIM NR 02, DATË 23.10.2020, PËR  VERIFIKIMIN E  DEKLARIMEVE NË  FORMULARIN E  VETEDEKLARIMIT TE KANDIDATIT Z. GJOK NIKOLL NOKAJ NGA LISTA SHUMËMERORE PËR KËSHILLIN E   BASHKISE  MALESI  E   MADHE,  NE   ZBATIM  TE   LIGJIT NR.   138/2015  “PER GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË  PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNE FUNKSIONE PUBLIKE”, 

 VENDIM NR 1,DATË 19.10.2020, “PËR EMËRIMIN E AUDTIT TEKNICIEN PËR MBIKQYRJEN E PROCESIT TË HARTIMIT TË LISTAVE TË ZGJEDHËSVE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 PRILL 2021”.