Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi projektvendimet:

 1. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Uniteti Kombëtar, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kanidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive Lezhë dhe Tiranë, të Partisë Uniteti Kombëtar, pjesëtare e Koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Demokrate për Integrim dhe Prosperitet, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Durrës, Tiranë, të Partisë Demokrate për Integrim dhe Prosperitet, pjesëtare e Koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 3. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Aleanca Arbnore Kombëtare, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Lushnje, Lezhë, Korçë, Vlorë, të Partisë Aleanca Arbnore Kombëtare, pjesëtare e Koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 4. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Socialiste, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Lushnje, Elbasan, Lezhë, Shkodër, Korçë, Tiranë, Fier, Vlorë, Kamëz dhe Durrës, të Partisë Socialiste të Shqipërisë, pjesëtare e Koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 5. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Kristian Demokrate, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Lezhë, Shkodër, Durrës, Vlorë dhe Tiranë, të Partisë Kristian Demokrate, pjesëtare e Koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 6. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Balli Kombëtar, pjestare e koalicionit “Shpresa për Ndryshimin”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Lezhë, Tiranë, Vlorë, të Partisë Balli Kombëtar, pjesëtare e Koalicionit ”Shpresa për Ndryshimin”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 7. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Ora e Shqipërisë, pjestare e koalicionit “Shpresa për Ndryshimin”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive Tiranë, Kamëz dhe Lezhë, të Partisë Ora e Shqipërisë, pjesëtare e Koalicionit “Shpresa për Ndryshimin”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 8. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Social Punëtore Shqiptare, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Lezhë, Tiranë, të Partisë Social Punëtore Shqiptare, pjesëtare e Koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 9. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Tiranë, Durrës, Lushnje, Shkodër dhe refuzimin e listës shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkisë Lezhë, të Partisë Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet, pjesëtare e Koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 10. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Socialiste e Moderuar, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Shkodër, Tiranë, Lezhë, Korçë, Durrës, të Partisë Socialiste e Moderuar, pjesëtare e Koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 11. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Aleanca Demokristiane, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Fier, Kamëz, Tiranë, Durrës dhe refuzimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive Vlorë, Lezhë, të Partisë Aleanca Demokristiane, pjesëtare e Koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 12. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Lezhë, Durrës Fier dhe refuzimin e listës shumemërore të kandidatëve për Këshillin e Bashkisë Elbasan, të Partisë Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane, pjesëtare e Koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 13. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Bindja Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Tiranë, Kamëz, Korçë, Elbasan, Durrës, Shkodër, Fier, Lezhë, Vlorë, Lushnje, të Partisë Bindja Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 14. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Demokracia Sociale, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Lezhë, Durrës, Lushnje, Fier, Elbasan, Vlorë, Kamëz, Shkodër, Tiranë, Korçë, të Partisë Demokracia Sociale, pjesëtare e Koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019. Gjithashtu, KQZ vendosi refuzimin e listës shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkisë Korçë.
 15. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Bashkimi Liberal Demokrat, pjestare e koalicionit “Shpresa për Ndryshimin”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkisë Korçë dhe refuzimin e listës shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkisë Tiranë, të Partisë Bashkimi Liberal Demokrat, pjesëtare e Koalicionit “Shpresa per Ndryshimin”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 16. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Demokracia e Re Europiane, pjestare e koalicionit “Shpresa për Ndryshimin”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Lezhë, Fier, të Partisë Demokracia e Re Europiane, pjesëtare e Koalicionit “Shpresa per Ndryshimin”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 17. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Aleanca Demokratike Shqiptare, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Lezhë, Durrës, Fier, Tiranë, Korçë dhe refuzimin e listës shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkisë Elbasan, Kamëz, të Partisë Aleanca Demokratike Shqiptare, pjesëtare e Koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 18. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia G-99, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Korçë, Tiranë, Vlorë, të Partisë G 99, pjesëtare e Koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 19. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Fryma e Re Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Tiranë, Korçë, Elbasan, Durrës deh refuzimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin e Bashkive; Fier, Vlorë, Kamëz, të Partisë Fryme e Re Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 1. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Reforma Demokratike Shqiptare, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në Këshillin Bashkive Tiranë dhe Elbasan, të Partisë së reformave Demokratike Shqiptare, pjesëtare e Koalicionit “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për Këshillat në disa bashki sipas lidhjes së bashkëlidhur, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-ve përkatëse për vazdhimin e procedurave për regjistrimin e listave shumemërore për Këshillat e Bashkive; Cërrik, Has, Kavajë, Malësi e Madhe, të Partisë Bindja Demokratike dhe Bashkisë Dropull, të Partisë Minoritetit Etnik Grek për të Ardhmen.
 3. “Për refuzimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkisë Tiranë të depozituara nga Partia Aleanca Kuq e Zi, pjestare e koalicionit “Shpresa për Ndryshim”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi refuzimin e listës shumemërore të kandidatëve për Këshillin e Bashkisë Tiranë, të Partisë Aleanca Kue Zi, pjesëtare e Koalicionit “Shpresa për Ndryshim”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 4. Për shqyrtimin e kërkesës së dorëheqjes së kandidatit për kryetar të Këshillit Bashkiak Lezhë z. Salvador Kaçaj. KQZ vendosi mospranimin e kërkesës së z. Salvador Kaçaj.
 1. Për shqyrtimin e kërkesës së dorëheqjes së kandidatit për kryetar të Këshillit Bashkiak Kavajë z. Bledar Sinella. KQZ vendosi që materialet e dosjes së dokementeve të kandidimit për Kryetar të Bashkisë Kavajë, z. Bledar Sinella, t’i kalojnë Prokurorisë së Kavajës.