Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:

1. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Britanike, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
2. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Parlamentit Europian, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
3. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të “Televizionit Lezha” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
4. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Konsullatës Italiane në Vlorë, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
5. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Agjensisë “Associated Press”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
6. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të “Radiotelevizionit Shqiptar” dega Shkodër, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
7. “Për miratimin e kërkesës së Shoqatës “EuroClub” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
8. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Agjensisë “Reuters” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
9. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të medias elektronike “Lapsi.al” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
10. “Për disa shtesa në Udhëzimin nr. 5, datë22.04.2015, “Për organizimin e punës në vendin e numërimit të votave, radhën e veprimeve gjatë dorëzimit të materialeve zgjedhore, numërimit të votave dhe nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve për zonën e administrimit zgjedhor”.