Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shqyrtoi projektvendimet:

 1. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Vorë, Qarku Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 2. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Vlorë, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 3. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Korçë, Qarku Korçë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 4. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Elbasan, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 5. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Librazhd, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 6. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Rrogozhinë, Qarku Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 7. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Gjirokastër, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 8. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Fier, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 9. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Krujë, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 10. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Kamëz, Qarku Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 11. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Prrenjas, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 12. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Has, Qarku Kukës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 13. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Belsh, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.