Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 22.05.2019, ora 17:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt – vendimeve:

 1. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Uniteti Kombëtar, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 2. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Demokrate për Integrim dhe Prosperitet, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 3. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Aleanca Arbnore Kombëtare, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 4. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Socialiste, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 5. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Kristian Demokrate, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 6. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Balli Kombëtar, pjestare e koalicionit “Shpresa për Ndryshim”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 7. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Ora e Shqipërisë, pjestare e koalicionit “Shpresa për Ndryshim”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 8. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Social Punëtore Shqiptare, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 9. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 10. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Socialiste e Moderuar, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 11. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Aleanca Demokristiane, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 12. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 13. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Bindja Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 14. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Demokracia Sociale, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 15. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Bashkimi Liberal Demokrate, pjestare e koalicionit “Shpresa për Ndryshim”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 16. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Demokracia e Re Europiane, pjestare e koalicionit “Shpresa për Ndryshim”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 17. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Aleanca Demokratike Shqiptare, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 18. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia G-99, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 19. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Fryma e Re Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 20. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Social Demokrate, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 21. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Reforma Demokratike Shqiptare, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 22. “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për Këshillat në disa bashki sipas lidhjes së bashkëlidhur, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 23. “Për refuzimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkisë Tiranë të depozituara nga Partia Aleanca Kuq e Zi, pjestare e koalicionit “Shpresa për Ndryshim”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 24. Për shqyrtimin e kërkesës së dorëheqjes së kandidatit për kryetar të Këshillit Bashkisë Lezhë z.Salvador Kaçe .
 25. Për shqyrtimin e kërkesës së dorëheqjes së kandidatit për kryetar të Këshillit Bashkisë Kavajë z.Bledar Sinella.

Për shqyrtimin e kërkesës se dorëheqjes së kandidatëve të listës shumemërore të Këshillit Bashkiak Fier, Partia Bindja Demokratike.

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve