Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 28.05.2019, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt–vendimeve:

 1. “Për ngritjen e bordit të monitorimit të medias për monitorimin e fushatës zgjedhore për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”
 2. “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Komitetit Shqiptar të Helsinkit , për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”
 3. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Delvinë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 4. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Kuçovë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 5. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Poliçan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 6. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Skrapar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 7. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Ura Vajgurore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 8. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Mat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 9. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Krujë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 10. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Librazhd, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 11. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Peqin, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 12. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Divjake, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 13. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Patos, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 14. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Rroskovec, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 15. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Dropull, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 16. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Libohove, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 17. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Memaliaj, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 18. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Përmet, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 19. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Has, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 20. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Fushë-Arrëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 21. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Pukë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 22. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Vau i Dejës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 23. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Rrogozhinë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 24. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Konispol, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 25. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 26. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

 

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet WWW.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.