Të nderuar anëtarë,

Komisioni Rregullator, ditën e shtunë, më datë 31.10.2020, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

  1. “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e identifikimit elektronik të zgjedhësve që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë”.

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve  dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.

 

Materialet e Mbledhjes

 

 

 

                                                                                                  KRYETARE E KOMISIONIT RREGULLATOR

                                                                                                                  Ilirjana NANO