Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e premte, më datë 31.05.2019, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt–vendimeve:

  1. “Për shpalljen e rezultatit të shortit për emërimin e ekspertëve financiarë dhe audituesve ligjorë të cilët do të kryejnë monitorimin dhe auditimin e fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore nga subjektet zgjedhore për organet e qeverisjes vendore të vitit 2019”.
  2. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatë për Kryetar në bashkin Himarë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  3. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatë për Kryetar në bashkin Cërrik, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  4. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatë për Kryetar në bashkin Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  5. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatë për Kryetar në bashkin Kavajë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  6. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatë për Kryetar në bashkin Belsh, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

 

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.