Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi proejktvendimet:

 1. “Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarëve të KZAZ-ve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 2. “Për hedhjen e shortit për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.4, të depozituar në KQZ nga subjekti zgjedhor ‘Aleanca Arbnore Kombëtare”. Pas hedhjes së shortit dhe relatimit të kërkesës ankimore, KQZ vendosi pranimin e kërkesës së subjektit “Aleanca Arbnore kombëtare”, me objekt ‘Kundërshtimi i vendimit të KZAZ-së nr. 68, për mos regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Maliq, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019”. Kërkesa do të shqyrtohet në mbledhjen e datës, 29.05.2019, ora 10:00.
 3. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Tiranë, Durrës, Vlorë, Korçë, Fier, Lushnje, Shkodër, Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

KQZ vendosi të miratojë përmbajtjen e fletës së votimit për Kandidat për Kryetar:

 • Bashkia Tiranë, Qarku Tiranë
 1. Arben Skenderaj
 2. Erion Veliaj
 • Bashkia Durrës, Qarku Durrës
 1. Valbona Sakollari
 2. Valbona Sako
 • Bashkia Vlorë, Qarku Vlorë
 1. Dritan Leli renditet
 2. Valbona Mezini renditet i dyti.
 • Bashkia Korçë, Qarku Korçë
 1. Leonard Olli
 2. Sotiraq Filo
 • Bashkia Fier, Qarku Fier
 1. Armando Subashi
 • Bashkia Shkodër, Qarku Shkodër
 1. Valdrin Pjetri
 • Bashkia Lushnje, Qarku Fier
 1. Fatos Tushe
 • Bashkia Elbasan, Qarku Elbasan
 1. Gledian Llatja