Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbeldhjen e ditës së sotme, shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:

1. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017”.
2. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Tiranë, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017”.
3. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Korçë, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017”.
4. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Durrës, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017”.

KQZ vendosi shtyrjen e vendimmarrjes për ditën e mërkurë, të projektvendimeve:
– “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017”.
– “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017”.
– “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Berat, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017”.