Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 27.05.2019, ora 18:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt–vendimeve:

  1. “Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarëve të KZAZ-ve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  2. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  3. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  4. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  5. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Korçë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  6. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  7. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Lushnjë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  8. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Shkodër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  9. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  10. “Për hedhjen e shortit për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.4, të depozituar në KQZ nga subjekti zgjedhore Aleanca Arbnore Kombëtare”.

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.