Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi projektvendimet:

 • “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.32, ZAZ-së Nr.36, Qarku Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 • “Për kthimin për plotësim të listës shumemërore të kandidatëve anëtarë për Këshillat Bashkiak, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 1. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Tiranë, të Partisë Aleanca Kuq e Zi, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Korçë, të Partisë Bashkimi Liberal Demokrat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 3. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Kamëz, të Partisë Fryma e Re Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 4. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Lezhë, të Partisë Balli Kombëtar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 5. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Durrës, të Partisë Kristian Demokrate, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 6. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Shkodër, të Partisë Kristian Demokrate, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019
 7. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Fier, të Partisë Fryma e Re Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 8. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Elbasan, të Partisë Aleanca Demokratike Shqiptare, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 9. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Shkodër, të Partisë Aleanca Demokratike Shqiptare, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 10. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Durrës, të Partisë Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 11. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Tiranë, të Partisë së të Drejtave të Mohuara, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 12. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Lezhë, të Partisë Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 13. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Tiranë, të Partisë Balli Kombëtar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 14. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Vlorë, të Partisë Balli Kombëtar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 15. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Durrës, të Partisë Bindja Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 16. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Elbasan, të Partisë Bindja Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 17. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Fier, të Partisë Bindja Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 18. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Kamëz, të Partisë Bindja Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 19. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Korçë, të Partisë Bindja Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 20. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Lezhë, të Partisë Bindja Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 21. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Shkodër, të Partisë Bindja Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 22. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Tiranë, të Partisë Bindja Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 23. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Tiranë, të Partisë Balli Kombëtar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 24. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Vlorë, të Partisë Balli Kombëtar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019

 • “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar në Bashkinë Himarë, z. Dhionisios Alfred Petro Beleri, i pavarur, në zbatim të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publik”.

KQZ vendosi të refuzojë kandidaturën e z. Dhionisios Alfred Petro Beleri, kandidat i pavarur për kryetar të Bashkisë Himarë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.

 • “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për Këshillat Bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 1. KQZ vendosi të rëfuzojë kandidaturën e z. Gjin Nika për këshillin e bashkisë Shkodër dhe të njoftojë Partinë Socialiste të Moderuar të zëvëndësojë kandidaturën Brenda afatit të parashikuar për dorëzimin e kandidatëve.
 2. KQZ vendosi të refuzojë kandidaturën e z. Alfred Alfredaj për këshillin e bashkisë Tropojë dhe njoftimin e Partisë Socialiste të Moderuar të zëvëndësojë kandidaturën Brenda afatit të parashikuar për dorëzimin e e kandidatëve. Gjithashtu, KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 09, për vazdhimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e bashkisë Tropojë, Partia Socialiste e Moderuar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.

 • “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit nga listat shumemërore për Këshillin Bashkiak Pogradec, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

KQZ vendosi njoftimin e Këshillit Bashkiak Shkodër për vazdhimin e procedurave për dhënien e mandatit kandidatit të listës shumemërore të Partisë Demokratike, znj. Suzana Çollaku, për plotësimin e vendit vakant në këshillin bashkiak.