Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e sotme shqyrtoi projektvendimet:

 • “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Vlorë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë”. KQZ vendosi t’i japë mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Vlorë, z. Ervis Meço.
 • “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar në zbatim të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike:
 1. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr.61 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Mallakastër, z. Qerim Ismail Ismailaj të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 44 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Peqin, z. Lorenc Xhevdet Tosku të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 3. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 85 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Selenicë, z. Pëllumb Ismail Binaj të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 4. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 19 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Dibër, z. Dionis Xhelil Imeraj të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 5. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 11 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Kukës, z. Safet Nebi Gjici të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 6. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr.17 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Klos, z. Bedri Selman Hoxha, kandidat i pavarur, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 7. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 56 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Divjakë, z. Fredi Pandi Kokoneshi të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 8. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 59 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Patos, znj.Rajmonda Mihal Balilaj të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 9. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 6 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Vau i Dejës, z. Mark Ndoc Babani të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 10. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 60 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Roskovec, znj.Majlinda Daut Bufi të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 11. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 89 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Finiq, z. Kristo Kiço  të propozuar nga Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 12. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 67 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Pogradec, z. Ilir Xhakolli të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.

 • “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve si anëtar për Këshillat Bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë  funksione  publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 1. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për Anëtar në Këshillin e Bashkisë Vlorë, z. Baki Avni Jazaj, kandidat i pavarur, për zgjedhjet për organet e qeevrisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 74 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për anëtarë në Këshillin e Bashkisë Përmet, kandidat i pavarur, z. Klodjan Xhafer Mustafa.
 3. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 88 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për anëtarë në Këshillin e Bashkisë Sarandë, kandidat i pavarur, z. Mehmet Sheref Nelaj.
 4. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 64 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për anëtarë në Këshillin e Bashkisë Berat, kandidat i pavarur, z. Pavlo Koli Shkarpa.
 5. Bashkia,z. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 14 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për anëtarë në Këshillin e Bashkisë Mirditë, kandidat i pavarur, z. Fran Ndue Jushi.

 • “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për Këshillat Bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 1. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 06 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Vau i Dejës,  Partia Socialiste e Moderuar, për zgjedhjet per organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 16 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Mat,  Partia Socialiste e Moderuar, për zgjedhjet per organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 3. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 42 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Kavajë,  Partia Socialiste e Moderuar, për zgjedhjet per organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 4. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 06 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Vau i Dejës,  Partia Demokracia Sociale, për zgjedhjet per organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 5. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 53 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Përrenjas,  Partia Socialiste e Moderuar, për zgjedhjet per organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 6. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 10 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Has,  Partia Socialiste e Moderuar, për zgjedhjet per organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 7. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 67 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Pogradec,  Partia Socialiste e Moderuar, për zgjedhjet per organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 8. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 14 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Mirditë,  Partia Socialiste e Moderuar, për zgjedhjet per organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.

 • “Për kthimin për plotësim të listës shumemërore të kandidatëve anëtarë për Këshillat Bashkiak, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 1. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit të regjistrimit të listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë Këshilli të Bashkisë Tiranë, Partia Reformave  Demokratike Shqiptare, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit të regjistrimit të listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë Këshilli të Bashkisë Tiranë, Partia Ora e Shqipërisë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 3. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit të regjistrimit të listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë Këshilli të Bashkisë Durrës,Partia Socialiste e Moderuar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 4. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit të regjistrimit të listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë Këshilli të Bashkisë Vlorë, Partia Aleanca Demokristiane, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 5. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit të regjistrimit të listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë Këshilli të Bashkisë Vlorë, Partia G99, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 6. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit të regjistrimit të listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë Këshilli të Bashkisë Korçë, Partia G99, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 7. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit të regjistrimit të listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë Këshilli të Bashkisë Durrës, Partia Aleanca Demokristiane, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 8. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit të regjistrimit të listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë Këshilli të Bashkisë Shkodër, Partia Socialdemokrate, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 9. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit të regjistrimit të listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë Këshilli të Bashkisë Lezhë, Partia Aleanca Demokristiane, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 10. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit të regjistrimit të listës shumemërore të kanidatëve për anëtarë Këshilli të Bashkisë Tiranë, Partia G99, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.