Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shQyrtoi projektvendimet:

 • “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.26, ZAZ-së Nr.27, ZAZ-së Nr.28, ZAZ-së Nr.29, ZAZ-së Nr.30, ZAZ-së Nr.31, ZAZ-së Nr.34, ZAZ-së Nr.35, ZAZ-së Nr.37, ZAZ-së Nr.38, ZAZ-së Nr.39, ZAZ-së Nr.40, ZAZ-së Nr.41, ZAZ-së Nr.42, ZAZ-së Nr.43, Qarku Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 • Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve për Kryetar , në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë  funksione  publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 1. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 08 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Fushë-Arrëz, z. Fran Tuci të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 90 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Konispol, z. Shuaip Beqiri të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 3. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 07 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Pukë, z. Gjon Gjonaj të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 4. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Lezhë , të z. Eduart Ndocaj të propozuar nga Partia Kombëtare Konservatore Albania, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 5. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 09 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Tropojë, z. Rexhë Bylberi të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 6. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 66 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Skrapar, z. Adriatik Mema të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 7. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 68 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Maliq, z. Gëzim Topçiu të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 8. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 20 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Krujë, z. Artur Bushi të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 9. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 63 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Kuçovë, z. Kreshnik Hajdari të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 10. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 18 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Bulqizë, z. Lefter Alla të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 11. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 51 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Gramsh, z. Klodian Taçe të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 12. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 64 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Berat, z. Ervin Demo të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.