Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi projekvendimet:

 • “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.86, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 • “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.33, ZAZ-së Nr.37, Qarku Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 • “Për shqyrtimin e kërkesës së z. Gjergji Prifti, për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkisë të partisë Lista e Barabartë të depozituara, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019 në bashkitë: Tiranë, Durrës, Elbasan. KQZ vendosi mospranimin e kërkesës së z. Gjergji Prifti për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për anëtar Këshilli në bashkitë: Tiranë, Durrës, Elbasan, të Partisë Lista e Barabartë.
 • “Për kthimin për plotësim të listës shumemërore të kandidatëve anëtarë për Këshillat Bashkiak, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 1. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e lsitës shumeëmrore të kandidatëve për anëtarë të Këshillit Bashkia Lezhë, Partia Ora e Shqipërisë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumeëmrore të kandidatëve për anëtarë të Këshillit Bashkia Kamëz, të Partisë Socialdemokrate, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 3. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumeëmrore të kandidatëve për anëtarë të Këshillit Bashkia Korçë, të Partisë Social Demokrate, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 4. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumeëmrore të kandidatëve për anëtarë të Këshillit Bashkia Lezhë, të Partisë Aleanca Demokratike Shqiptare, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 5. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumeëmrore të kandidatëve për anëtarë të Këshillit Bashkia Kamëz, të Partisë Ora e Shqipërisë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 6. KQZ vendosi kthimin për plotësim të dokumentacionit për regjistrimin e listës shumeëmrore të kandidatëve për anëtarë të Këshillit Bashkia Vlorë, të Partisë Fryma e Re Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.

 • “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar në zbatim të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike:
 1. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 26, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar Bashkia Vorë, z. Agim Kajmaku të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 79, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar Bashkia Libohovë, znj. Luiza Mandi të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 3. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 76, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar Bashkia Memaliaj, z. Gjolek Guci të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 4. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr.25, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar Bashkia Shijak, z. Elton Arbana të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 5. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 85, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar Bashkia Selenicë, z. Shahin Celaj të propozuar nga Partia Komuniste, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 6. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 87, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar Bashkia Delvinë, znj. Majlinda Qilimi të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 7. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 52, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar Bashkia Librazhd, z. Kastriot Gurra të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 8. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. , për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar Bashkia Këlcyrë, z. Hazbi Kasaj të propozuar nga Partia Emigracioni Shqiptar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 9. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 70, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar Bashkia Devoll, z. Ylli Cenkolli të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 10. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 43, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar Bashkia Rrogozhinë, z. Haxhi Memolla të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.

 • Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për Këshillat Bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 1. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 63, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listave shumemërore për këshillin e Bashkisë Kuçovë, Partia Socialiste e Moderuar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 11, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listave shumemërore për këshillin e Bashkisë Kukës, Partia Aleanca Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 3. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 78, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listave shumemërore për këshillin e Bashkisë Gjirokastër, Partia Socialiste e Moderuar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 4. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 78, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listave shumemërore për këshillin e Bashkisë Vorë, Partia e Gjelbër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 5. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 11, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listave shumemërore për këshillin e Bashkisë Kukës, Partia Social Punëtore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 6. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 68, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listave shumemërore për këshillin e Bashkisë Maliq, Partia Aleanca Demokratike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 7. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 11, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listave shumemërore për këshillin e Bashkisë Kukës, Partia e Gjelbër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 8. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 11, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listave shumemërore për këshillin e Bashkisë Kukës, Partia për Mbrojtjen e Emigrantëve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.