Sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:

1. “Për sigurimin e fletëve të votimit shtesë për qendrën e posaçme të votimit nr.3433, në ZAZ nr.64, Qarku Berat”.
2. “Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarëve të KZAZ-ve, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 qershor 2017”.
3. “Për shqyrtimin e kërkesave për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendodhjeve të disa qendrave të votimit, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017”.
4. “Për përcaktimin e personave që lejohet të jenë të pranishëm në objektet zgejdhore ku janë vendosur qendrat e votimit”.
5. “Për lirimin dhe emërimin e anëtarit të KZAZ-së, nr. 87, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25.06.2017”.
6. “Për shqyrtimin e kërkesave për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendodhjeve të disa qendrave të votimit, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017”.