Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi:

Projekt-vendimin, “Hedhjen e shortit dhe relatimin e Kërkesës Ankimore nr.6, të paraqitur nga Partia Socialiste e Shqipërisë, me objekt, “Kundërshtimin e vendimit të KZAZ n.53, Bashkia Prrenjas, Qarku Elbasan. KQZ vendosi pranimin për shyrtim.

Projekt-vendimin, “Hedhjen e shortit dhe relatimin e Kërkesës Ankimore nr.7, të paraqitur nga Partia Socialiste e Shqipërisë, me objekt, “Kundërshtimin e vendimit të KZAZ n.74, Bashkia Përmet, Qarku Gjirokastër. KQZ vendosi pranimin për shyrtim.

Projekt-vendimin, “Hedhjen e shortit dhe relatimin e Kërkesës Ankimore nr.8, të paraqitur nga Partia Fryma e Re Demokratike, me objekt, “Kundërshtimin ndaj mosmarrjes vendim të KZAZ-së nr.61, Bashkia Mallakastër, Qarku Fier. KQZ vendosi mospranimin për shyrtim.

Projekt-vendimin, “Hedhjen e shortit dhe relatimin e Kërkesës Ankimore nr.9, të paraqitur nga Fronti i Majtë, me objekt, “Kundërshtimin i Vendimit të KZAZ-së nr.62, ndaj mosregjistrimit të kandidatit për kryetar bashkie, Bashkia Ura Vajgurore, Qarku Berat. KQZ vendosi pranimin për shyrtim.

Projekt-vendimin, “Hedhjen e shortit dhe relatimin e Kërkesës Ankimore nr.10, të paraqitur nga Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet, me objekt, “Kundërshtimin i Vendimit nr.16 të KZAZ-së nr.42, ndaj mosregjistrimit të listës shumemërore për këshillin e bashkisë Kavajë, Qarku Tiranë. KQZ vendosi pranimin për shyrtim.

Projekt-vendimin, “Hedhjen e shortit dhe relatimin e Kërkesës Ankimore nr.11, të paraqitur nga Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet, me objekt, “Kundërshtimi i vendimit te KZAZ-se nr.78, ndaj mosmarrjes vendim, Bashkia Gjirokastër, Qarku Gjirokastër. KQZ vendosi mospranimin për shyrtim.

Projekt-vendimin, “Hedhjen e shortit dhe relatimin e Kërkesës Ankimore nr.12, të paraqitur nga Partia Socialiste e Shqipërisë, me objekt “Kundërshtimi i vendimit te KZAZ-se nr.01, ndaj mosmarrjes vendim për regjistrimin e kandidatit për kryetar bashkie z.Ardian Hysa, Bashkia Malësi e Madhe, Qarku Shkodër. KQZ vendosi pranimin për shyrtim.

Projekt-vendimin, “Hedhjen e shortit dhe relatimin e Kërkesës Ankimore nr.13, të paraqitur nga Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, me objekt “Kundërshtimi i vendimit te KZAZ-se nr.67, ndaj mosmarrjes vendim për regjistrimin e kandidatit të pavarur, Bashkia Pogradec, Qarku Korcë. KQZ vendosi pranimin për shyrtim.

Projekt-vendimin, “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.5, e paraqitur nga Partia Konservatore, me objekt, “Kundërshtimin e vendimit nr.8, datë 07.05.2015 të KZAZ-së nr.64, Bashkia Berat. KQZ vendosi ndryshimin e vendimit të KZAZ-së, përsa i përket afatit dhe ridërgimin në KZAZ, për shqyrtim të dokumentacionit në tërësi.

Projekt-vendimin, “Për lirimin dhe emërimin nga detyra të disa KZAZ-ve, për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore të datës 21 qershor 2015”.

Projekt-vendimin, “Për caktimin e disa qendrave të votimit në ndërtesa private” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015.

Projekt-vendimin, “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në këshillat bashkiakë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi:

1. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive: Tirane, Shkodër, Vlorë, Korcë, Elbasan, Fier, Lezhë, Kamëz, Durrës, Lushnjë, të Partisë Lëvizja e Legalitetit, pjesëtare e Koalicionit “Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet”.

2. Miratimin e listës shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, Tiranë, Shkodër, Vlorë, Korçë, Elbasan, Fier, Lezhë, Kamëz, Durrës, Lushnje, të Partisë Demokristiane, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

3. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, Elbasan, Lushnje, Fier, Korçë, Lezhë, Shkodër, të Partisë Lëvizja Demokratike për Ndryshim, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

4. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, Durrës, Elbasan, Fier, Lezhë, Lushnje, Shkodër, Kamëz, Korçë, Tiranë dhe Vlorë të depozituara nga Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

5. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, Durrës, Elbasan, Fier, Kamëz, Korçë, Lezhë, Lushnje, Shkodër, Tiranë dhe Vlorë, të paraqitura nga Partia e Gjelbër, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

6. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, Durrës, Elbasan, Fier, Lezhë, Lushnje, Korçë, Tiranë, Kamëz, të paraqitura nga Partia Uniteti Kombëtar, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”.

7. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, Durrës, Elbasan, Lushnje, Fier, Lezhë, Tiranë, Kamëz, Vlorë, të paraqitura nga Partia e Punës së Shqipërisë, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

8. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, Durrës, Elbasan, Lushnje, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Kamëz, të paraqitura nga Partia Shqiptare Atdheu, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

9. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, Lezhë, Elbasan, Kamëz, Lushnje, Vlorë, Shkodër, Fier, Tiranë, Durrës dhe Korçë, të paraqitura nga Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

10. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, Lezhë, Durrës Tiranë, Fier, Vlorë, Kamëz, Elbasan, Shkodër, të paraqitura nga Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet”.

11. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, Durrës, Korcë, Shkodër, Tiranë, Kamëz, Vlorë, të paraqitura nga Partia Kristiandemokrate.

12. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, Elbasan, Lushnje, Korcë, Tiranë, të paraqitura nga Partia Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

13. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, Durrës, Elbasan, Fier, Korcë, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Kamëz Vlorë, të paraqitura nga Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet”.

14. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, Lezhë, Shkodër, Tiranë, të paraqitura nga Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet”.

15. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, Durrës, Elbasan, Fier, Korcë, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Vlorë, të paraqitura nga Partia Socialiste e Moderuar, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet”.

16. Miratimin e listës shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive: Durrës, Elbasan, Lushnjë, Fier, Korçë, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Kamëz dhe Vlorë të paraqitur nga Partia Socialiste e Vërtetë ’91, pjesëtare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

17. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive; Elbasan, Lezhë, Shkodër, Durrës, Vlorë, Korçë, Tiranë të paraqitur nga “Partia për Europianizëm dhe Integrim e Shqipërisë”, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

18. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive të paraqitura nga Partia për Zhvillim Kombëtar, “Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet”.

19. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, të paraqitur nga Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

20. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, nga “Partia Komuniste e Shqipërisë”, pjesëtare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”.

21. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive të paraqitura nga “Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar”, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet”.

22. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive, Elbasan, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Kamëz, Durrës të paraqitura nga “Partia Ardhmërija Shqiptare”, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

23. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive; Elbasan, Durrës, Lushnjë, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Kamëz, Vlorë të paraqitura nga “Partia e të Drejtave të Mohuara e Re”, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet”.

24. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive; Durrës, Elbasan, Shkodër, Korçë, Lezhë, Tiranë, Kamëz, të paraqitura nga “Partia e Reformave Demokratike Shqiptare”, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

25. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive; Durrës, Elbasan, Lushnjë, Fier, Korçë, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Kamëz, Vlorë, të paraqitura nga “Partia Bashkimi Liberal Demokrat”, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet”.

26. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive; Durrës, Tiranë, të paraqitura nga “Partia Demokratike e Bashkimit Mysliman të Shqipërisë”, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

27. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive; Durrës, Elbasan, Lushnjë, Fier, Korçë, Lezhë, Shkdoër, Tiranë, Kamëz, Vlorë të paraqitura nga “Partia Konservatore e Shqipërisë” pjesëtare e koalicionit, “Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet”.

28. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive; Elbasan Lushnjë, Fier, Korçë. Lezhë, Shkodër, Tiranë, Kamëz dhe Vlorë të paraqitura nga “Partia Forca Rinia”, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

29. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive; Durrës, Elbasan, Lushnjë, Fier, Korçë, Lezhë, Shkodër, Tiranë dhe Vlorë të paraqitura nga “Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut”.

30. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive; Durrës, Elbasan, Lushnjë, Fier, Korçë, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Kamëz dhe Vlorë të paraqitura nga “Partia Socialiste e Shqipërisë”, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

31. Miratimin e listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkive; Durrës, Elbasan, Lushnjë, Fier, Korçë, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Kamëz të paraqitura nga “Partia G99”, pjesëtare e koalicionit, “Aleanca për Shqipërinë Europiane”.

32. Kthimin për plotësim të listave shumemërore të kandidatëve, për anëtar në Këshillin e Bashkisë, Tiranë të paraqitura nga “Partia Aleanca Popullore”.

Projekt-vendimin, “Për regjistrimin e kandidatëve për kryetar të Bashkie, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi rregjistrimin e:

1. Z.Sazan Guri, si kandidat për kryetar të Bashkisë Tiranë, i propozuar nga Partia Aleanca Ekologjike Europiane”.

2. Z. Arben Tafaj, si kandidat për kryetar të Bashkisë Tiranë, i propozuar nga “Partia Lëvizja Demokratike për Vlera Mirëqënie Progres”.

– Projekt-vendimin, “Për caktimin e Vendeve të Numërimt të Votave, të Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”, si më poshtë:

1) Qarku Lezhë, ZAZ 14, 15

2) Qarku Fier,ZAZ 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

3) Qarku Durrës, ZAZ 20, 21, 22, 23, 24, 25

4) Qarku Tiranë, ZAZ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 10, 41, 43

5) Qarku Elbasan, ZAZ 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

6) Qarku Berat, ZAZ 62, 63, 65, 66

KQZ vendosi shtyrjen për verifikim të propozimeve për ambientet ku do të vendosen Vendet e Numërimit të Votave të ZAZ-ve 12, 13, 42, 64