Konferenca e 25-te Vjetore e ACEEEO-s vijon punimet ne diten e dyte te saj, ku u mbajt samiti i “Drejtuesëve të Lartë Botërorë”’ përfaqësues të organizatave më të rëndësishme partnere (IFES, UNDP, IDEA International, UNEAD, ODHIR, Këshilli i Evropës, Komisionit të Venecias, IPA CIS, A- WEB) duke i mundësuar ata të diskutojnë zhvillimet në fushën e zgjedhjeve gjatë 25 viteve të fundit.