Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 19.06.2017, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

A. Shqyrtimi i projekt vendimeve,

1. Për shqyrtimin e raportit të Bordit të Monitorimit të Medias.
2. Për një shtesë në vendimin nr.382, datë 12.06.2017 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të OSBE/ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
3. Për një shtesë në vendimin nr.414, datë 15.06.2017 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Franceze,  për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
4. Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Spanjolle, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
5. Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës së Rumanisë, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
6. Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Austriake, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
7. Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Televizionit “Top Channel” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
8. Për miratimin e gazetarëve të gazetës “MAPO” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
9. Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Televizionit “UTV News” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
10. Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Televizionit “Star Plus Shkodër” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
11. Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Televizionit “Vizion Plus” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
12. Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Radio Televizionit “Korça” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
13. Për miratimin e gazetarëve, operatorëve dhe të teknikëve të transmetimit të Televizionit “News 24” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
14. Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Televizionit “ABC NEWS” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
15. Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarëve dhe sekretarëve të KZAZ-ve, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 qershor 2017.
16. Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
17. Për shqyrtimin e propozimit për ndryshimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së nr.80 qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
18. Për shqyrtimin e propozimit për ndryshimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së nr.32 qarku Tiranë, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
19. Për shqyrtimin e Raporteve të Ndërmjetëme të Monitorimit të fushatës zgjedhore nga ekspertët financiar, për periudhën 12-16 qershor 2017.

Materialet e Mbledhjes