Njoftim per rekrutim personeli i perkoheshem(pdf)

Ju lutem para se të aplikoni në linkun e mëposhtëm të keni një adres gmail (e-mail)

Apliko