Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkojmë marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë 17.07.2019, Ora 10:30, me rend dite:

 1. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Vorë, Qarku Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 2. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Vlorë, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 3. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Korçë, Qarku Korçë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 4. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Elbasan, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 5. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Librazhd, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 6. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Rrogozhinë, Qarku Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 7. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Gjirokastër, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 8. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Fier, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 9. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Krujë, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 10. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Kamëz, Qarku Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 11. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Prrenjas, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 12. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Has, Qarku Kukës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 13. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Belsh, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.