Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shqyrtoi projektvendimet:

 1. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Skrapar, Qarku Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 2. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Bulqizë, Qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 3. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Dibër, Qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 4. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Klos, Qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 5. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Cërrik, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 6. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Gramsh, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 7. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Divjakë, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 8. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Mallakastër, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 9. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Patos, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 10. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Këlcyrë, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 11. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Libohovë, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 12. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Tepelenë, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 13. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Kolonjë, Qarku Korçë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 14. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Maliq, Qarku Korçë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 15. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Kukës, Qarku Kukës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 16. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Tropojë, Qarku Kukës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 17. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Malësi e Madhe, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 18. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Himarë, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 19. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Sarandë, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 20. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Lushnjë, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 21. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Durrës, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
 22. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Lezhë, Qarku Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.