Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkojmë marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë 16.07.2019, Ora 12:00, me rend dite:

 1. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Skrapar, Qarku Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 2. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Bulqizë, Qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 3. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Dibër, Qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 4. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Klos, Qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 5. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Cërrik, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 6. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Gramsh, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 7. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Divjakë, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 8. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Mallakastër, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 9. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Patos, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 10. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Këlcyrë, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 11. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Libohovë, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 12. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Tepelenë, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 13. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Kolonjë, Qarku Korçë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 14. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Maliq, Qarku Korçë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 15. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Kukës, Qarku Kukës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 16. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Tropojë, Qarku Kukës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 17. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Malësi e Madhe, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 18. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Himarë, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 19. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Sarandë, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 20. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Lushnjë, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 21. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Durrës, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 22. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Lezhë, Qarku Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.