Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, shqyrtoi projektvendimet:

 1. “Për shpalljen e rezultatit të shortit për emërimin e ekspertëve financiarë dhe audituesve ligjorë të cilët do të kryejnë monitorimin dhe auditimin e fondeve të përfituara dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore nga subjektet zgjedhore për organet e qeverisjes vendore të vitit 2019”. KQZ vendosi të emërojë audituesit ligjorë, të cilët do të kryejnë monitorimin dhe auditimin e fondeve e përfituara dhe të shpenzuara gjatë fushatës zgjedhore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
 2. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatë për Kryetar në bashkitë Himarë, Cërrik, Berat, Kavajë, Belsh, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

KQZ vendosi të miratojë përmbajtjen e fletës së votimit për kandidatët për kryetarë bashkie si më poshtë:

 • Bashkia Himarë, Qarku Vlorë
 1. Z. Jorgo Goro
 • Bashkia Cërrik, Qarku Elbasan
 1. Z. Andis Salla
 2. Znj. Merita Xhika
 • Bashkia Berat, Qarku Berat
 1. Z. Plarent Alexi
 2. Z. Pavlo Shkarpa
 3. Z. Ervin Demo
 • Bashkia Belsh, Qarku Elbasan
 1. Z. Arif Tafani
 2. Z. Jashar Elezi
 • Bashkia Kavajë, Qarku Tiranë
 1. Z. Bledar Sinella
 2. Z. Redjan Krali