Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e shtunë, më datë 01.06.2019, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt – vendimeve:

 1. “Për miratimin e Manualit të trajnimit, Fletores së Punës së KQV-së dhe Udhëzuesit Praktik për detyrat e anëtarëve të KQV –së, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 1019”.
 2. “Për lirimin dhe emërimin e dy anëtarve të KZAZ nr.12, një anëtari të KZAZ nr.13 dhe një anëtar të KZAZ nr 21, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 1019”.
 3. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Libohovë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 4. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Sarandë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 5. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Himarë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 6. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Bulqizë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 7. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Tropojë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 8. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkis Këlcyrë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 9. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Kukës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 10. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Ura Vajgurore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 11. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 12. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Patos, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 13. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Dropull, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 14. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Poliçan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 15. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Delvinë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 16. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Prrenjas, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 17. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Mallakastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 18. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Shijak, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 19. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 20. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Selenicë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 21. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Kavajë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 22. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Finiq, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 23. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Pukë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 24. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Has, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 25. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Roskovec, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 26. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Kurbin, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 27. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Divjak, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 28. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Peqin, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 29. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Malësi e Madhe, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 30. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Vorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 31. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Përmet, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 32. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Rrogozhinë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 33. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Konispol, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 34. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Kolonjë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 35. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Librazhd, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 36. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Pustec, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 37. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Kamëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 38. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Shkodër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 39. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 40. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Lushnjë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 41. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Korçë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 42. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve