Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi projektvendimet:

 • “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për këshillat bashkiakë, në zbatim të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”
 1. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-ve nr. 10, nr. 11, nr. 17, nr. 20 dhe nr. 09, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Kukës, Krujë, Klos, Tropojë dhe Has, të Partisë Demokrate për Integrim dhe Prosperitet, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 11 dhe nr. 53, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Kukës dhe Përrenjas të Partisë për Demokraci dhe Solidaritet, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 • “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar në zbatim të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike:
 1. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 17, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Klos, z. Ilmi Hoxha, të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 75, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Këlcyrë, z. Klement Ndoni, të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 3. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 86, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Himarë, z. Jorgo Goro, të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 4. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 70, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Devoll, z. Eduard Duro, të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 5. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 73, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Kolonjë, z. Erion Isai, të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 6. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 14, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Mirditë, z. Ndrec Dedaj, të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 7. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 10, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Has, z. Liman Morina, të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 8. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 74, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Përmet, znj. Alma Hoxha, të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.

9 KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 53, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Përrenjas, z. Nuri Belba, të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.

 1. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 14, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Mirditë, z. Gjon Ndoj, i pavarur, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 88, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Sarandë, z. Ilir Nikolla, i pavarur, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 3. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 46, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Cërrik, z. Andis Salla, të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 4. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 88, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Sarandë, z. Adrian Gurma, të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 5. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 15, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Kurbin, znj. Majlinda Cala, të propozuar nga Koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.

 • “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Anëtar të Këshillit Bashkiak,  në zbatim të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”:
 1. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 01, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për anëtar të Këshillit të Bashkisë Malësi e Madhe, znj. Majlinda Ndrecaj, i pavarur, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 • Për kthimin për plotësim të listës shumemërore të kandidatëve per anëtarë për Këshillat Bashkiak, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 1. KQZ vendosi kthimin për plotësimin e dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për anëtar të Këshillit të Bashkisë Tiranë, të Partisë Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. KQZ vendosi kthimin për plotësimin e dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për anëtar në Këshillin e Bashkisë Tiranë, të Partisë Uniteti Kombëtar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 3. KQZ vendosi kthimin për plotësimin e dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për anëtar në Këshillin e Bashkisë Fier, të Partisë Demokracia e Re Europiane, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 4. KQZ vendosi kthimin për plotësimin e dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për anëtar në Këshillin e Bashkisë Lezhë, të Partisë Uniteti Kombëtar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 5. KQZ vendosi kthimin për plotësimin e dokumentacionit për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për anëtar në Këshillin e Bashkisë Durrës, të Partisë Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.