Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme, shqyrtoi dhe miratoi:

– Projekt-vendimin, “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të “Qendrës për Mbështetje dhe Zhvillim të Grupeve të Marxhinalizuara”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 21 Qershor 2015”.

– Projekt-vendimin, “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Ambasadës Spanjolle, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 21 Qershor 2015”.

– Projekt-vendimin, “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Këshillit Atlantik të Shqipërisë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 21 Qershor 2015”.

– Projekt-vendimin, “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Shoqërisë Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 21 Qershor 2015”.

– Projekt-vendimin, “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Koalicionit për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme dhe për Demokraci të Qendrueshme, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 21 Qershor 2015”.