Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi:-

 • “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.67, ZAZ-së Nr.68, ZAZ-së Nr.69, ZAZ-së Nr.70, ZAZ-së Nr.71, ZAZ-së Nr.72, ZAZ-së Nr.73, Qarku Korçë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 • “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.7, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 • Për caktimin e tre qendrave të votimit në ndërtesat private, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 • “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste Për Integrim, Qarku Tiranë, z. Kevin Orosman Topi, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet i Kuvendit të Shqipërisë, të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Qarku Tiranë, z. Kevin Topi.
 • “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Socialiste, Qarku Gjirokastër, z. Laert Seit Duraj, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet i Kuvendit të Shqipërisë, të kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste, qarku Gjirokastër, z. Laert Duraj.
 • “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Durrës Zj.Valbona Simo Sako të propozuar nga koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Durrës, të znj. Valbona Sako të propozuar nga koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 • “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Lezhë Z.Pjerin Zef Ndreu të propozuar nga koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Lezhë, të z. Pjerin Ndreu të propozuar nga koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.

 • “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga lista shumemërore për Këshillat Bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 1. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 10 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Has, Partia Uniteti Kombetar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 10 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Has, Partia e Gjelbër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 3. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 10 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Has, Partia Bashkimi Liberal Demokrat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 4. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 10 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Has, Partia Demokracia e Re Europiane, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 5. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 17 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Klos, Partia Demokracia Sociale, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 6. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 17 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Klos, Partia e të Drejtave të Mohuara, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 7. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 17 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Klos, Partia Socialiste e Moderuar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 8. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 20 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Krujë, Partia e Gjelbër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 9. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 59 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Patos, Partia Socialiste e Moderuar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 10. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 56 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Divjakë, Partia Socialiste e Shqipërisë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 11. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 8 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Fushë-Arrëz, Partia Aleanca Demokristiane, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 12. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 11 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Kukës, Partia Socialiste e Moderuar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 13. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 8 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Fushë-Arrëz, Partia Kristian Demokrate, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 14. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 60 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Roskovec, Partia Socialiste e Shqipërisë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 15. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së nr. 15 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e listës shumemërore për këshillin e Bashkisë Kurbin, Partia Kristian Demokrate, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.

-“Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar në zbatim të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike:

 • KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 42 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Kavajë, Qarku Tiranë, z. Redjan të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 • KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 70 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Devoll, Qarku Korçë, z. Artur Porpollogu të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 • KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 01 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Malësi e Madhe, Qarku Shkodër, z. Tonin Marinaj të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 • KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 45 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Belsh, Qarku Elbasan, z. Arif Tafani të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 • KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 70 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Devoll, Qarku Korçë, z. Fezi Shaholli, kandidat i pavarur, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.