Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:

– “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 18 qershor 2017”. KQZ hodhi dhe miratoi shortin sipas të cilit rezultoi se, renditja e partive politike në fletën e votimit do të jetë si më poshtë:
1- Fryma e Re Demokratike
2- Partia Demokraciasociale
3- Partia Aleanca Demokratike
4- Aleanca Popullore për Drejtësi
5- Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet
6- Sfida për Shqipërinë
7- Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë
8- Aleanca Arbnore Kombëtare
9- Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen
10- Partia Kristian Demokrate
11- Lista e Barabartë
12- Partia Socialdemkrate
13- Partia Komuniste e Shqipërisë
14- Lëvizja Socialiste për Integrim
15- Partia Socialiste e Shqipërisë
– “Për një ndryshim në vendimin nr.13, datë 12.01.2017 “Për miratimin e modeleve të fletëve të votimit për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 18 qershor 2017.”
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:

– “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 18 qershor 2017”. KQZ hodhi dhe miratoi shortin sipas të cilit rezultoi se, renditja e partive politike në fletën e votimit do të jetë si më poshtë:
1- Fryma e Re Demokratike
2- Partia Demokraciasociale
3- Partia Aleanca Demokratike
4- Aleanca Popullore për Drejtësi
5- Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet
6- Sfida për Shqipërinë
7- Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë
8- Aleanca Arbnore Kombëtare
9- Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen
10- Partia Kristian Demokrate
11- Lista e Barabartë
12- Partia Socialdemkrate
13- Partia Komuniste e Shqipërisë
14- Lëvizja Socialiste për Integrim
15- Partia Socialiste e Shqipërisë
– “Për një ndryshim në vendimin nr.13, datë 12.01.2017 “Për miratimin e modeleve të fletëve të votimit për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 18 qershor 2017.”