Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi projektvendimet:

 1. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë”. KQZ vendosi t’i japë mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, z. Halit Valteri.
 2. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Lëvizjes Socialiste Për Integrim, Qarku Korçë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë”. KQZ vendosi t’i japë mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Korçë, z. Vasil Strejovski.
 3. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Tiranë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë”. KQZ vendosi t’i japë mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Tiranë, z. Edmond Stojku.
 4. “Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarve të KZAZ, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi lirimin dhe emërimin e anëtarëve në disa KZAZ, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 5. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.9, ZAZ-së Nr.10, ZAZ-së Nr.11, Qarku Kukës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi caktimin e Vendit të Numrimit të Votave të ZAZ-së Nr.9, ZAZ-së Nr.10, ZAZ-së Nr.11, në Qarkun Kukës.
 6. “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar Bashkia Mat, z. Agron Rufat Malaj në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 16 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Mat, Qarku Dibër, z. Agron Malaj të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 7. “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar Bashkia Poliçan, z. Adriatik Maliq Zotkaj në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 65 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Poliçan, Qarku Berat, z. Adriatik Zotkaj të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 8. “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar Bashkia Tepelenë, z. Tërmet Nuro Peçi në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 77 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Tepelenë, Qarku Gjirokastër, z. Tërmet Peçi të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 9. “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar Bashkia Pustec, z. Pali Andon Kolefski në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 69 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Pustec, Qarku Korçë, z. Pali kolefski të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 10. “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar Bashkia Finiq, z. Leonidha Hristo në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 89 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Finiq, Qarku Vlorë, z. Leonidha Hristo, i pavarur, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 11. “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar Bashkia Dropull, z. Dhimitraq Toli në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 80 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Dropull, z. Dhimitraq Toli të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 12. “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar Bashkia Ura Vajgurore, znj. Juliana Memaj në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 62 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Ura Vajgurore, Qarku Berat, znj. Juliana Memaj të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 13. “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar Bashkia Gjirokastër, z. Flamur Golemi në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. KQZ vendosi njoftimin e KZAZ-së, nr. 78 për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e kandidatit për kryetar, Bashkia Gjirokastër, Qarku Gjirokastër, z. Flamur Golemi të propozuar nga Koalicioni “Alenaca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.

 1. Për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Fier të propozuar nga kualicioni “Aleanca Për Shqipërinë Europiane”, z. Armando Subashi për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Fier, të z. Armando Subashi të propozuar nga koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. Për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Lushnje të propozuar nga kualicioni “Aleanca Për Shqipërinë Europiane”, z. Fatos Tushe për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Lushnje, të z. Fatos Tushe të propozuar nga koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 3. Për regjistrimin e kandidatit për kryetar të bashkisë Kamëz të propozuar nga kualicioni “Aleanca Për Shqipërinë Europiane”, z. Rakip Suli për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Kamëz, të z. Rakip Suli të propozuar nga koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 • Për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Korçë të propozuar nga kualicioni “Aleanca Për Shqipërinë Europiane”, z. Sotiraq Filo për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Korçë, të z. Sotiraq Filo të propozuar nga koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 1. Për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Tiranë të propozuar nga kualicioni “Aleanca Për Shqipërinë Europiane”, z. Erion Veliaj për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Tiranë, të z. Erion Veliaj të propozuar nga koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 2. Për regjistrimin e kandidatit për kryetar të bashkisë Vlorë të propozuar nga kualicioni “Aleanca Për Shqipërinë Europiane”, z. Dritan Leli për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Vlorë, të z. Dritan Leli të propozuar nga koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 3. Për regjistrimin e kandidatit për kryetar të bashkisë Elbasan të propozuar nga kualicioni “Aleanca Për Shqipërinë Europiane”, z. Gledian Llatja për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Elbasan, të z. Gledian Llatja të propozuar nga koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 4. Për regjistrimin e kandidatit për kryetar të bashkisë Shkodër të propozuar nga kualicioni “Aleanca Për Shqipërinë Europiane”, z. Valdrin Pjetri për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë si kandidat për kryetar në Bashkinë Shkodër, të z. Valdrin Pjetri të propozuar nga koalicioni “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 5. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste, Qarku Tiranë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë, pas dorëheqjes nga mandati i deputetit, të z. Rakip Bajram Suli”. KQZ vendosi t’i japë mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Socialiste, Qarku Tiranë, Eljo Kastriot Hysko.
 6. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste, Qarku Lezhë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë, pas dorëheqjes nga mandati i deputetit, të z. Pjerin Zef Ndreu”. KQZ vendosi t’i japë mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Socialiste, Qarku Lezhë, znj. Adriana Hile Jaku.
 7. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste, Qarku Elbasan, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë, pas dorëheqjes nga mandati i deputetit, të z. Nuri Belba”. KQZ vendosi t’i japë mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Socialiste, Qarku Elbasan, z. Florenc Fatmir Spaho.
 8. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste, Qarku Korçë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë, pas dorëheqjes nga mandati i deputetit, të z. Ilir Telha Xhakolli”. KQZ vendosi t’i japë mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Socialiste, Qarku Korçë, z. Ardit Petrika Konomi.