Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 15.05.2019, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt–vendimeve:

 1. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë”.
 2. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Vlorë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë”.
 3. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Tiranë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë”.
 4. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.9, Qarku Kukës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 5. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.10, Qarku Kukës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 6. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.11, Qarku Kukës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 7. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar Bashkia Mat, z.Agron Rufat Malaj në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.
 8. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar Bashkia Poliçan, z.Adriatik Maliq Zotkaj në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.
 9. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar Bashkia Tepelenë, z.Tërmet Nuro Peçi në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.
 10. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar Bashkia Pustec, z.Pali Andon Kolefski në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.
 11. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për Kryetar Bashkia Finiq, znj.Leonidha Hristo në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.
 12. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për këshillat bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

 

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.