Komisioni Rregullator, ditën e premte, më datë 13.11.2020, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

 

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

  • “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë.”

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve  dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.

 

   Materialet e Mbledhjes

 

 

 

                                                                                                                            KRYETARE E KOMISIONIT RREGULLATOR

 

                                                                                                                                                    Ilirjana NANO