Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e enjte, më datë 06.06.2019, ora 18:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt–vendimeve:

 1. Raporti final i auditit teknicien “Për mbikëqyerjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 2. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të “Qendrës për Prespektivë Europiane”, për vëzhgimin e zgjedhjeve, për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 3. “Për miratimin e vëzhguesit të medias RTK- Radio Televizioni Kosovës, për vëzhgimin e zgjedhjeve, për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 4. “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa Republika e Kosovës, për vëzhgimin e zgjedhjeve, për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 5. “Për miratimin e Manualit të Punës së KZAZ dhe GNV, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 6. “Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarve të KZAZ nr.02,03,04,05,72,77 dhe sekretarëve të KZAZ nr.05, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 7. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për Kryetar bashkia Kamëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 8. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Fushë-Arrëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 9. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Krujë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 10. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Vau-Dejes, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 11. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Pogradec, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 12. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 13. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 14. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 15. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Memaliaj, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 16. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Skrapar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 17. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Mirditë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 18. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Devoll, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 19. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 20. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Gramsh, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 21. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Tepelenë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 22. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Maliq, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 23. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Cërrik, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 24. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Belsh, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 25. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Klos, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019 .
 26. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Kuçovë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 27. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Mat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 28. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 29. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për këshillat bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.