PV_Miratimi Karakteristikat_Teknike_Sisteme_Votimi_Numerimi i fundit

SP-Relacioni votimi elektronik

Njoftim per venie ne levizje te Rregullatorit