Komisioni Rregullator, ditën e premte, më datë 20.11.2020, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-rregullores:

  1. “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor”.

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve  dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.

 

   MATERIALET E MBLEDHJES

 

 

 

                                                                                                  KRYETARE E KOMISIONIT RREGULLATOR

 

                                                                                                                   Ilirjana NANO