Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:
– “ Për miratimin e listës shumëemërore të subjektit Partia Demokratike e Shqipërisë, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25.06.2017”
KQZ vendosi miratimin e listës shumemërore të Partisë Demokratike.
– “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 Qershor 2017”.
KQZ hodhi shortin dhe miratoi rezultatin e tij.
– Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin 301 datë 15.05.2017 “Për caktimin e kohës së transmetimit në Radiotelevizionin Publik të fushatës zgjedhore të partive politike të regjistruara si subjekte zgjedhore për zgjedhjet për Kuvendin të datës 18 Qershor 2017”.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:
– “ Për miratimin e listës shumëemërore të subjektit Partia Demokratike e Shqipërisë, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25.06.2017”
KQZ vendosi miratimin e listës shumemërore të Partisë Demokratike.
– “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 Qershor 2017”.
KQZ hodhi shortin dhe miratoi rezultatin e tij.
– Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin 301 datë 15.05.2017 “Për caktimin e kohës së transmetimit në Radiotelevizionin Publik të fushatës zgjedhore të partive politike të regjistruara si subjekte zgjedhore për zgjedhjet për Kuvendin të datës 18 Qershor 2017”.