Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 04.07.2017, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

A. Shqyrtimi i projekt vendimeve,

1. Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017.
2. Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017.
3. Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017.
4. Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Tiranë, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017.
5. Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Korçë, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017.
6. Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Durrës, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017.
7. Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Berat, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017.

 

Materialet e Mbledhjes