Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 05.07.2017, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

A. Shqyrtimi i projekt vendimeve,

1. Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017.
2. Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017.
3. Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Berat, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017.