Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotne shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:

1. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Fier, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017”.
2. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Kukës, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017”.
3. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017”.
4. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Lezhë, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017”.
5. “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Dibër,  për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017”.