Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e ditës së sotme shyqrtoi dhe miratoi me 4 vota pro: – Projektvendimin “Për emërimin e Sekretarit të Përgjithshëm të KQZ-së”. KQZ vendosi të emërojë z. Skënder Vrioni, në pozicionin e punës Sekretar i Përgjithshëm i KQZ-së.

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE