Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 03.07.2017, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

A. Shqyrtimi i projekt vendimeve,

1. Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Fier, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017.
2. Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Kukës, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017.
3. Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017.
4. Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Lezhë, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017.
5. Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore, Qarku Dibër,  për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017.

Materialet e Mbledhjes