Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi:

– Projekt-vendimin, “Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarëve dhe sekretarëve të disa KZAZ-ve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”.