NJOFTIM PËR PUNËSIM Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në bazë të Vendimit nr.23, datë 17.01.2017 “Për miratimin e strategjisë së trajnimit të komisionerëve zgjedhorë për zgjedhjet për Kuvend të datës 18.06.2017”, do të punësojë: